W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

„Remont przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg gminnych miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku „

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Remont przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg gminnych miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Sikorskiego 18 Skarżysko - Kamienna

                                                                                                          Skarżysko-Kamienna15.05.2018r.WDT.7021.1.1.2018.KZ 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

            Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującego zadania:

Remont przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w pasach drogowych  dróg gminnych miasta Skarżyska –  Kamiennej w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów  elementów kanalizacji deszczowej
w pasach drogowych  dróg gminnych polegających na wymianie uszkodzonych kratek  ściekowych
i elementów odwodnienia liniowego, regulacji wysokościowej kratek ściekowych zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

Ofertę należy złożyć na załączonych drukach stanowiących załączniki do umowy.

W łącznej cenie powinny być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia /w tym: ceny materiałów, wszelkie prace pomocnicze                                i towarzyszące które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania tj. zabezpieczenie ruchu na czas prowadzenia robót oraz odpowiednie oznakowanie robót/.


Do oferty należy dołączyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca które to będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia , wraz z osobą nadzorującą – Kierownikiem Robót z uprawnieniami budowlanymi i dokumentami potwierdzającymi przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty pomyłek rachunkowych.


Wszelkich informacji udziela w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej  Katarzyna Zagulska – pok.237 tel. 041/2520177


Oferty cenowe na powyższe zadanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ulica Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna do dnia 28.05.2018r do godz. 17:00 w zaklejonej kopercie z opisem:

Oferta na :  Remont przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w pasach drogowych  dróg gminnych miasta Skarżyska –  Kamiennej w 2018 roku

Załączniki:

  1. Kosztorys ofertowy
  2. Oferta
  3. Wzór umowy

Załączniki

Powiadom znajomego