W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. 
W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Ryszard Kaleta. Kontakt: r.kaleta@um.skarzysko.pl, tel. 41 2520109. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W  przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta znajduje się przy ulicy Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej. Budynek posiada dwa wejścia dla interesantów.                           

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu Urzędu Miasta . Wejście główne nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.   Wejście boczne do budynku znajduje się od strony ul. Sikorskiego. Wejście boczne jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku. Przy budynku obok wejścia bocznego jest wydzielone, oznaczone  miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.                                                                                  

Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi urządzenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych  (dźwigu). Przed wejściem do dźwigu znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie pracownika informacji.

Po naciśnięciu przycisku zielonego  należy poczekać na dźwig, drzwi zostaną otworzone automatycznie. W przypadku potrzeby wejścia na parter do budynku ,po wejściu do kabiny i automatycznym zamknięciu drzwi ,naciskając przycisk strzałki wewnętrznej, zostaną otworzone drugie drzwi  umożliwiające przejście do środka budynku do holu.

Jeżeli potrzebujemy dostać się na wyższe piętro , należy wcisnąć przycisk z odpowiednim numerem piętra. W chwili gdy znajdziemy się na żądanym piętrze, drzwi zostaną otworzone automatycznie. W przypadku potrzeby wyjścia  z budynku należy, wciskając przycisk O zjechać dźwigiem na parter , następnie po naciśnięciu przycisku strzałki zewnętrznej , drzwi wyjściowe z budynku zostaną otworzone.

W budynku na parterze po prawej stronie znajduje się toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po lewej stronie holu znajduje się  Biuro Obsługi Interesanta, gdzie pracownicy BOI  udzielą osobie niepełnosprawnej  pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej przez odpowiedniego urzędnika. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,                 

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta posiada aplikacje mobilną eSkarżysko

Dodatkowe informacje

BIP Skarżysko-Kamienna jest udostępniany jednostkom organizacyjnym:

Miejskie Centrum Kultury
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 
Muzeum im. Orła Białego
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnie Miejskie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Integracji Społecznej
Spółki prawa handlowego
Centrum Obsługi Inwestora
Żłobki i placówki oświatowe
Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Powiadom znajomego