W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)

XML

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ (symbol GK)

Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Agnieszka Boy
tel. 41 25 20 195, email: a.boy@um.skarzysko.pl

a) stanowisko do spraw komunalnych
b) robotnik gospodarczy

Referat Utrzymania i Zieleni

Kierownik Referatu - Ogrodnik Miejski Monika Kopeć

tel. 41 25 20 168, e-mail: m.kopec@um.skarzysko.pl

a) stanowisko do spraw komunalnych

b) stanowisko do spraw gospodarki komunalnej leśnictwa


Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:

a) współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków składanych przez Spółkę na świadczone usługi oraz koordynowanie  działań spółki  w zakresie realizacji usług komunalnych;

b) prowadzenie spraw związanych z konserwacją oraz remontami uszkodzonych i niedrożnych ciągów kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;

c) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontami zdrojów ulicznych;

d) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji deszczowej;

e) wydawanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej;

f) utrzymanie terenów zielonych i czystości wokół zbiorników wodnych, organizowanie i prowadzenie miejsc kąpielowych nad tymi zbiornikami;

g) nadzór i prowadzenie spraw związanych utrzymaniem czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna;

h) nadzór i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej, zagospodarowywanie terenów zielonych i urządzanie nowych skwerów;

i) opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni oraz małej architektury;

j) planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony terenów zieleni i zadrzewień;

k) prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni;

l) prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień i zieleni zabytkowej;

m) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych 
i opróżnianiem miejskich koszy na śmieci oraz z zakupem, montażem i utrzymaniem koszy, ławek, urządzeń zabawowych i innej małej architektury miejskiej;

n) prowadzenie spraw związanych z ochroną bezdomnych zwierzą - Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

o) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;

p) wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - prowadzenie schronisk;

q) realizacja zadań z zakresu prowadzenie grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

r) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym zakresem działania jest ochrona zwierząt, w przypadku znęcania się nad zwierzęciem lub świadomym dopuszczaniem do zadawania mu cierpienia;

s) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych oraz  nad pracami osób skazanych przez sąd, które zostały skierowane przez kuratora do wykonania nieodpłatnej pracy na cele społeczne;

t) opieka nad pomnikami, obiektami i miejscami pamięci narodowej w mieście, nadzór nad stanem technicznym pomników i obiektów grobownictwa wojennego, prowadzenie prac remontowych, renowacyjnych i porządkowych;

u) prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz formami użytku ekologicznego;

v) prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami budynków na terenie miasta;

w) sprawowanie nadzoru nad lasami gminnymi;

x) podcinka pielęgnacyjna oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z terenu nieruchomości gminnych;

y) wydawanie decyzji zezwalających  na usuwanie drzew i krzewów oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.

Brak artykułów