W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Finansowy (FN)

XML

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydział Finansowy realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:
SKARBNIK MIASTA  - Ewa Pawełczyk, tel. 41 25 20 104, e-mail: e.pawelczyk@um.skarzysko.pl

1. Referat Planowania Budżetu i Księgowości:

 1. Kierownik Referatu  - Elżbieta Kowalik tel. 41 25 20 133, e-mail: e.kowalik@um.skarzysko.pl
 2. stanowiska do spraw planowania budżetu i sprawozdawczości,
 3. stanowiska do spraw księgowości budżetowej,
 4. stanowiska do spraw obsługi kasy,
 5. pomoc administracyjna

2. Referat Podatków i Opłat

 1. Kierownik Referatu - Barbara Kasprzyk tel. 41 25 20 132, e-mail: b.kasprzyk@um.skarzysko.pl
 2. stanowiska do spraw wymiaru podatków i opłat,
 3. stanowiska do spraw księgowości podatków i opłat,
 4. stanowiska do spraw kontroli podatkowej,
 5. pomoc administracyjna

3. Referat Księgowości Czynszów

 1.  Kierownik Referatu - Seweryn Brzoza tel. 41 25 20 535, e-mail: s.brzoza@um.skarzysko.pl
 2.  stanowiska do spraw księgowości budżetowej


1. Do zadań Wydziału Finansowego należy całość spraw związanych z planowaniem budżetu, opracowywaniem planów zaciągania przez gminę wieloletnich zobowiązań finansowych i sprawozdawczością budżetową, prowadzeniem rachunkowości gminy, nadzorem nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, pozyskiwaniem wpływów z podatków i opłat należnych gminie, z obsługą księgową najemców lokali mieszkalnych, garaży, lokali użytkowych, dzierżawców terenów na targowiskach miejskich i ogródków przydomowych pozostających w zasobach Gminy, a w szczególności:

 2.     Do zadań Referatu Planowania Budżetu i Księgowości należy:
I) opracowanie projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz koordynacja prac przygotowawczych,
2) opracowanie projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej,
3) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
4) opracowanie planu finansowego jednostki budżetowej Urzędu Miasta,
5) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej Urzędu Miasta i gminy,
7) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
8) dokonywanie płatności za zobowiązania jednostki budżetowej Urzędu Miasta,
9) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta,
10) obsługa płac,
11) bieżąca analiza realizacji budżetu,
12) windykacja należności,
13) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej, z operacji finansowych oraz sprawozdawczości finansowej jednostki Urząd Miasta oraz sprawozdań łącznych i bilansu skonsolidowanego gminy,
14) prowadzenie rozliczeń gminy z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

3.    Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy:
1) dokonywanie wymiarów oraz pobór podatków i opłat,
2) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatków i opłat,
3) prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla rolników,
4) prowadzenie kontroli podatkowych w zakresie podatk6w i opłat lokalnych,
5) prowadzenie ewidencji przedmiotów opodatkowania podatkami lokalnymi,
6) prowadzenie ewidencji w zakresie opłat lokalnych,
7) prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów,
8) prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych,
9) wydawanie zaświadczeń związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, 1O) dokonywanie analiz stanów zaległości podatków i opłat lokalnych,
11) prowadzenie postępowania upominawczego w zakresie podatków i opłat lokalnych,
12) windykacja należności i współpraca w tym zakresie z organami egzekucyjnymi,
13) prowadzenie spraw o zastaw skarbowy oraz zabezpieczeń hipotecznych w zakresie podatków i płat  lokalnych,
14) przygotowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,
15) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 

4.     Do zadań Referatu Księgowości Czynszów należy:
1) prowadzenie księgowości Urzędu w zakresie czynszów,
2) windykacja zaległości,
3) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości finansowej,
4) dokonywanie analiz zaległości z tytułu najmu lokali gminnych,
5) prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości poboru opłat przez inkasentów,
6) przygotowywanie dokumentacji celem sporządzenia pozwów,

 

 

Brak artykułów