W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Referat Spraw Społeczno-Lokalowych (LOK)

XML

REFERAT SPRAW SPOŁECZNO-LOKALOWYCH (symbol LOK) swoje zadania realizuje poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Kierownik Referatu - Grzegorz Ślusarczyk
tel. 41 25 20 161
e-mail: g.slusarczyk@um.skarzysko.pl

a) stanowisko do spraw społeczno-lokalowych,

b) pomoc administracyjna

Do zadań realizowanych przez Referat Spraw Społeczno-Lokalowych należy:

1) analiza i określanie potrzeb mieszkaniowych;
2) kierowanie do wynajęcia lokali mieszkalnych oraz z najmem socjalnym lokali, osób mających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej;
3) kierowanie do wynajęcia lokali zamiennych osób przekwaterowanych z budynków o złym stanie technicznym wyłączonych z użytkowania Decyzją Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego oraz po klęskach żywiołowych;
4) kierowanie do wynajęcia z najmem socjalnym lokali i tymczasowych pomieszczeń osób po wyrokach eksmisyjnych;
5) przedłużanie umów najmu z najmem socjalnym lokali i tymczasowych pomieszczeń osobom nadal pozostającym w niedostatku;
6) ustalanie tytułów prawnych do lokali: regulowanie stosunku najmu po    śmierci najemcy, po wyprowadzeniu się najemcy, przywracanie tytułów prawnych po wypowiedzeniu;
7) pośredniczenie w znalezieniu kontrahenta do dokonania zamiany dobrowolnej, przeprowadzanie zamian wzajemnych pomiędzy najemcami lokali oraz zamian z Urzędu;
8) załatwianie spraw związanych z repatriacją;
9) analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego;
10) ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkalnych, z najmem socjalnym lokali i lokali zamiennych oraz systematyczna aktualizacja danych zawartych we wnioskach o przydział lokalu;
11) weryfikacja deklaracji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej  oddanie w najem lokalu z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu;
12) sporządzanie projektów i ostatecznych wykazów skierowań do zawarcia umów najmu zgodnie  z przepisami prawa miejscowego;
13) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarowania lokalami z mieszkaniowego zasobu gminy;
14) całokształt działań obejmujących przygotowywanie materiałów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
15) przeprowadzanie wizji lokalowych w terenie oraz wywiadów środowiskowych celem weryfikacji danych zawartych we wnioskach lub podaniach;
16) obsługa techniczna i prawna Komisji Mieszkaniowej;
17) zlecanie komornikom Sądowym wykonania wyroków orzekających eksmisję.

 

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E  Referat Spraw Lokalowych i Administrowania Zasobem Komunalnym Urzędu Miasta informuje, że osoby zainteresowane zamianą lokalu socjalnego lub mieszkalnego na lokal socjalny w nowo budowanym budynku z lokalami socjalnymi spełniające nw. kryteria zawarte w: Ø Uchwale Nr XXII/29/2016 Rady Miasta...

Działalość Komisji Mieszkaniowej

Działalność Komisji Mieszkaniowej   Wymagane dokumenty: pisma; odwołania.   Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 – Referat Spraw Lokalowych i Administrowania Zasobem Komunalnym, pokój nr 010 /parter/.   Miejsce złożenia dokumentów: Pisma lub odwołania wraz z...

Opróżnienie lokalu /eksmisja/

Opróżnienie lokalu /eksmisja/   Wymagane dokumenty: Prawomocny wyrok sądowy o opróżnienie lokalu /eksmisji/.   Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 – Referat Spraw Lokalowych i Administrowania Zasobem Komunalnym, pokój nr 010 /parter/.   Miejsce złożenia dokumentów: Wyrok...

Wydawanie zezwoleń na podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy osobom trzecim

Wydawanie zezwoleń na podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy osobom trzecim   Wymagane dokumenty umowa podnajmu sporządzona w 3 egzemplarzach pomiędzy podnajemcą, a podnajmującym; dowody osobiste do wglądu; podanie z wyjaśnieniem przyczyn podnajmu; kserokopię tytułu prawnego do lokalu podnajmowanego; zgodę na podnajem...