W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Referat Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ZA)

XML

REFERAT ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (symbol ZA)

Referat Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

Kierownik Referatu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami - Justyna Nasiadek
tel. 41 2530 532, email: j.nasiadek@um.skarzysko.pl

a)       stanowisko ds. obsługi technicznej,
b)       stanowisko ds. obsługi administracyjnej,
c)       stanowisko ds. czynszów i rozliczeń,
d)       stanowisko ds. poboru opłaty targowej.


Do zadań Referatu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami należy przede wszystkim:

a) zarządzanie lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, lokalami użytkowymi, garażami, budynkami użyteczności publicznej i terenami przeznaczonymi pod ogródki przydomowe oraz targowiskami miejskimi;

b) prowadzenie ewidencji lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w tym pustostanów), lokali użytkowych i garaży;

c) nadzór administracyjny i techniczny nad mieszkaniowym zasobem gminy i innymi składnikami zarządzanego mienia;

d) administrowanie i nadzór techniczny nad komórkami przynależnymi do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, garażami, ogródkami przydomowymi;

e) administrowanie i nadzór techniczny nad targowiskami miejskimi;

f) prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanych obiektów;

g) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie potrzeb remontowych dla każdej zarządzanej nieruchomości;

h) szacowanie szkód powstałych z przyczyn losowych oraz z udziałem osób trzecich w zarządzanych nieruchomościach, objętych ubezpieczeniem oraz dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczyciela;

i) potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

j) prowadzenie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców powierzchni w lokalach użytkowych (z wyłączeniem spraw związanych z przydziałem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy);  

k) sporządzanie umów najmu na: lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, lokale użytkowe, garaże oraz prowadzenie rejestru tych umów;

l) sporządzanie umów dzierżawy na ogródki przydomowe i inne powierzchnie oraz prowadzenie rejestru tych umów;

m) wydawanie zgody na podnajem całości lub części lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych;

n) sporządzanie zawiadomień dotyczących zmiany wysokości opłat z tytułu umowy najmu lokalu;

o) naliczanie należnych gminie opłat czynszowych, należnego odszkodowania za bezumowne korzystanie oraz opłat niezależnych;

p) wystawianie faktur VAT za najem, dzierżawę powierzchni użytkowych, z tytułu opłaty targowej oraz za korzystanie z obiektów, usług i urządzeń na podstawie załączonych paragonów;

q) prowadzenie rejestrów VAT ze sprzedaży, sporządzanie JPK;

r) naliczanie i pobór opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z obiektów, usług i urządzeń na targowiskach miejskich;

s) rozliczanie należności z tytułu udziału gminy w kosztach eksploatacji części wspólnych nieruchomości oraz funduszu remontowego;

t) obsługa administracyjna, techniczna najemców, dzierżawców;

u) udział w przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu;

v) sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

w) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz innymi podmiotami, właściwymi w zakresie danej sprawy, reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych.

Brak artykułów