W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZDR)

XML

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (symbol ZDR) realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:


1. Naczelnik Wydziału - Urszula Wiśniewska
tel. 41 25 20 154
e-mail: u.wisniewska@um.skarzysko.pl

a) stanowisko do spraw promocji zdrowia,

b) stanowisko do spraw społecznych,

c) stanowisko do spraw wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Do zadań Wydziału należy:
a) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie,

b) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) nadzór merytoryczny nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielonych dotacji, prowadzenie spraw dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej,

d) koordynacja działań w zakresie edukacji promującej zdrowie,

e) realizacja działań w zakresie zwiększania aktywności społecznej osób niepełnosprawnych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

f) inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów poszerzających ofertę Gminy w zakresie zadań realizowanych przez referat,

g) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

h) planowanie i zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy medycznej i społecznej dla ewakuowanej (poszkodowanej) ludności,

i) nadzór nad wydatkowaniem dotacji celowych udzielonych na zadania związane ze służbą zdrowia oraz dotacji udzielanych stowarzyszeniom i organizacjom społecznym,

j) wydawanie decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 

k) nadzór nad dotacjami dla Centrum Integracji Społecznej,

l) planowanie i zorganizowanie zastępczych miejsc szpitalnych,

m) wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

n) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

o) realizacja zadań związanych z przyznaniem Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny,

p) realizacja Skarżyskiego Programu Seniora,

q) realizacja Ogólnopolskiego Programu Seniora,

r) zapewnienie zastępstwa dla stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej,

s) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych w zakresie wspierania trzeciego sektora.

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 014a (parter) tel. 41 25 20 152   Wymagane dokumenty 1.   Wniosek, który składa:    -   świadczeniobiorca – wg wzoru dla świadczeniobiorcy,    -   świadczeniodawca – wg wzoru dla świadczeniodawcy (w przypadku udzielania świadczeń...

Skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia pok.014 , tel.41 25 20 118 Wymagane dokumenty Podanie do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu Miejsce odbioru Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia pok.014...