W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)

XML

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (symbol BZK) realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

Naczelnik - Sekretarz Miasta Agnieszka Winiarska
tel. 41 25 20 103
e-mail: a.winiarska@um.skarzysko.pl

a) stanowisko do spraw obronnych,

b) stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego,

c) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

d) stanowisko do spraw bezpieczeństwa

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy: 

a) zarządzanie Miejskim Centrum Monitoringu;

b) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, w tym pomoc w usuwaniu klęsk żywiołowych, skutków podtopień miejscowych, i innych zagrożeń doraźnych; 

c) zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy, lub innych zdarzeń mających znamiona sytuacji kryzysowej lub innej przed dostępem osób trzecich; 

d) koordynacja i współpraca z innymi służbami w zakresie usuwania przedmiotów niebezpiecznych i niewybuchów; 

e) planowanie, koordynowanie i realizowanie obowiązków gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

f) planowanie, koordynowanie i realizowanie obowiązków gminy w sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu wojennego i klęski żywiołowej; 

g) planowanie, koordynowanie i realizowanie obowiązków gminy w zakresie Zarządzania Kryzysowego; 

h) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych na terenie Gminy; kontrola wykonania postanowień decyzji; 

i) wydawanie zezwoleń na organizowanie pokazów pirotechnicznych na terenie Gminy, kontrola wykonania postanowień decyzji; 

j) planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie obronności państwa, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej; 

k) planowanie i organizowanie działań prewencyjnych w zakresie profilaktyki i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców; 

l) nadzór i koordynacja nad jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, podległymi pod Gminę Skarżysko-Kamienna; 

m) koordynacja współpracy gminy z Komendą Powiatową Policji, Państwową Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa obywateli;

n) nadzór w zakresie eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta, oraz stanu zabezpieczenia budynku Urzędu;

o) kontrola operacyjna stanu czystości na terenie miasta;

p) zapewnienie osobom przebywającym w budynku Urzędu bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;

q) przygotowanie budynku Urzędu w razie potrzeby prowadzenia akacji ratowniczej;

r) ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

W strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Pełnomocnik Do Spraw Informacji Niejawnych który w zakresie realizacji zadań na tym stanowisku podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta. Zakres Zadań Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych określa odrębne zarządzenie.

Kwalifikacja wojskowa 2024r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024r.