W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Dróg i Transportu (DT)

XML

WYDZIAŁ DRÓG  i TRANSPORTU (symbol DT)


Wydział Dróg i Transportu
realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

Naczelnik Wydziału Dróg i Transport - Zygmunt Żebrowski
tel. 41 2520 173, email: z.zebrowski@um.skarzysko.pl


Referat Dróg
Kierownik Referatu Dróg – Katarzyna Zagulska
tel. 41 2520 194, email: k.zagulska@um.skarzysko.pl

  • stanowisko ds. dróg gminnych,
  • stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej,
  • stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej i budżetu,
  • stanowisko ds. regulacji stanów prawnych.                                    Referat Transportu
    Kierownik Referatu Transportu – Anna Cedro
    tel. 41 2520 147, email: a.cedro@um.skarzysko.pl
  • stanowisko ds. transportu

Do zadań Referatu Dróg należy prowadzenie spraw związanych z:
1)   zarządzaniem drogami publicznymi w zakresie:
a)   opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej, a także projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b)   prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
c)   utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymywanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, a także konserwacja odwodnienia liniowego, rowów i przepustów,
d)   utrzymanie letnie i zimowe dróg wewnętrznych, chodników, kładek pieszych, schodów terenowych  itp. na terenach stanowiących własność gminy lub których obowiązek  utrzymania wynika  z zawartych umów lub porozumień;
e)  remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych itp. na terenach stanowiących własność gminy lub których obowiązek utrzymania wynika z zawartych umów lub porozumień,
f)  opracowywanie warunków technicznych, uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i obiektów mostowych,
g)    realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
h)   wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz przygotowanie uchwał o wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego,
i) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów, oraz udostępnienie ich na żądanie uprawnionym organom,
j)   sporządzanie informacji o drogach publicznych a także sporządzanie sprawozdawczości odnośnie sieci dróg gminnych,
k)    wprowadzanie ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu,
l)   inicjowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z budową, przebudową ulic i obiektów mostowych,
m)    prowadzenie spraw z zakresu regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne oraz spraw dotyczących ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod  drogi gminne,
n) uzgadnianie  lokalizacji  urządzeń  infrastruktury  technicznej   nie związanych  z gospodarką drogową w pasie dróg gminnych, a także projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego oraz lokalizacji w pasie drogowym, urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową,
o)   wnioskowanie o zaliczaniu do kategorii dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów uchwał,
p)   zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie stosownych opłat,
q)   umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic,
r)  utrzymanie w należytym stanie technicznym kładek dla pieszych.
 2)   wykonywaniem zadań związanych z oświetleniem ulicznym na terenie miasta:
a)   prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego,
b)  opracowywanie warunków technicznych, uzgadnianie, opracowywanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego,
c) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów energii za oświetlenie uliczne,
d)   prowadzenie remontów bieżących i utrzymania oświetlenia,
e)  inicjowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulicznym.
3)   Utrzymaniem ładu i porządku na terenie miasta - utrzymanie letnie i zimowe dróg i chodników dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.
Do zadań Referatu Transportu należy:
a)   wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wybór operatora, nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz rozliczanie wykonywanych usług,
b)   wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i nieregularnych, a także przewozów specjalnych w granicach administracyjnych miasta oraz na przewóz osób taksówkami,
c) kontrola prawidłowości wykonywania przewozów w publicznym transporcie zbiorowym,
d)   opracowywanie projektów przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu w ramach  publicznego transportu zbiorowego,
e)   określanie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, a także naliczanie opłat za  korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,
f)  opracowanie projektów umów i porozumień międzygminnych na świadczenie usług w zakresie  publicznego transportu zbiorowego.
g) współpraca z:
-   Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,
-   Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
w zakresie realizacji usług komunalnych oraz koordynowania działań spółek ze strategią, budżetem oraz innymi dokumentami planistycznymi.

 

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać
odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego