W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Audyt i Kontrola (KA)

XML

AUDYT I KONTROLA (symbol KA)

 

Audytor wewnętrzny  Edyta Szczerba

tel. 41 25 20 149, 41 25 20 190

e-mail: e.szczerba@um.skarzysko.pl

 

Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej Agata Dulemba

tel. 41 25 20 190,  41 25 20 149

email:a.dulemba@um.skarzysko.pl

 

Zadania z zakresu audytu  wewnętrznego:

1)   opracowywanie planów audytu wewnętrznego zgodnie z odrębnymi   przepisami,

2)  przeprowadzanie czynności audytowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych,

3)  realizacja zadań audytowych, w szczególności:

a) ustalanie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,

b) opracowywanie i prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,

c) prowadzenie bieżących akt  audytu w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,

d) sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego,

4) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie metodologii opartej na analizie ryzyka,

5) realizacja zadań audytowych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych zatwierdzonych w rocznym planie audytu wewnętrznego oraz specjalnych zadań lub projektów zleconych przez Prezydenta w celu dostarczenia niezależnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i zapewnienia ładu organizacyjnego (zadania zapewniające),

6) podejmowanie niezależnie od zadań zapewniających, także zadań doradczych mających m.in. na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

7) wykonywanie czynności sprawdzających,

8)  sporządzanie sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego.

 
Zadania z zakresu kontroli:

1)   w zakresie kontroli wewnętrznej realizowanej  na podstawie art. 68 ustawy  o finansach publicznych:

a) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny terminowy, a w szczególności:

-  zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
-  skuteczności i efektywności działania,
-  wiarygodności sprawozdań,
-  ochrony zasobów,
-  przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
-  zarządzania ryzykiem.

b) opracowywanie planów kontroli,

c)  planowanie, organizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznych,

d)  opracowywanie protokołów z przeprowadzanych kontroli,

e)  organizowanie i przeprowadzanie postępowań pokontrolnych,

f) opracowywanie sprawozdań  z realizacji kontroli oraz informacji obejmujących działalność kontrolną i przedstawienie ich Prezydentowi.

2)   prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych  Urzędu, gromadzenie protokołów z kontroli zewnętrznej oraz zaleceń pokontrolnych,

3)   kontrola realizacji przez wydziały Urzędu zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,

4)  współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

Brak artykułów