W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Tymczasowe miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

ul. Legionów 122 D

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 205 (piętro II)

tel. 41 25 20 118, 41 25 20 154

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek, który składa:

- świadczeniobiorca – wg wzoru dla świadczeniobiorcy,

- świadczeniodawca – wg wzoru dla świadczeniodawcy (w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłym),

- Narodowy Fundusz Zdrowia.

 1. W przypadku, gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 2. Istnieje możliwość złożenia wniosku dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w formie dokumentu elektronicznego (wzory wniosków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta).

Tymczasowe miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

ul. Legionów 122 D

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 205 (piętro II)

tel. 41 25 20 118, 41 25 20 154

 

Opłaty

 

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Termin załatwienia

 1. Decyzja administracyjna jest wydawana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Sprawy wymagające przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, rozpatrywane są w terminie do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Treść

I. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby:

 1. nie ubezpieczone,
 2. posiadające obywatelstwo polskie

- lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

- lub ochronę uzupełniającą,

- lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

 1. posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna,
 2. spełniające n/w kryterium dochodowe
  • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
  • osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty 600 zł.
 3. nie występuje różnica między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny.

II. Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje przez okres 90 dni.

III. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

IV. Wzory wniosków udostępniane są:

 1. Tymczasowa siedziba Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 D, Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 205 (piętro II)
 2. BIP Urzędu Miasta
 3. MOPS ul. Sikorskiego 19

V. Wnioski przyjmowane są:

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, tymczasowa siedziba - ul. Legionów 122 D, Biuro Obsługi Interesanta pok. 223, Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 205,

Punkt podawczy w budynku MOPS ul. Prusa 3A, pok. nr 1

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296),
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2021 r. poz. 893).

 

Załączniki

Powiadom znajomego