W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Przeprowadzenie audytu rekompensaty w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przeprowadzenie audytu rekompensaty w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WDT1.7243.2.5. 2018.ACE
Zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skarżysko - Kamienna, ulica Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna, 07.02.2018 r.


WDT1.7243.2.5. 2018.ACE


 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Gmina Skarżysko-Kamienna zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:Przeprowadzenie audytu rekompensaty w Miejskiej Komunikacji Samochodowej
 w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług
 w publicznym transporcie zbiorowym


W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać prace wyszczególnione w załączniku
do niniejszego zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Termin realizacji:

1. Audytu rekompensaty za 2017 r. do 31 marca 2018 r.,

2. Kalkulacji rekompensaty na 2019 r. do 31 sierpnia  2018 r.


Do oferty należy dołączyć:

1) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w zakresie odpowiadającym zakresowi zamówienia, tj. dokumentujące wykonanie
co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu audytu w przedsiębiorstwie komunikacyjnym.


Oferty na załączonym druku lub druku samodzielnie sporządzonym przez wykonawcę, którego
treść odpowiada treści formularza stanowiącego załącznik do zaproszenia należy złożyć
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ulica Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
do dnia 16.02.2018 r. (włącznie) w zaklejonej kopercie z opisem:

Oferta na:

Przeprowadzenie audytu rekompensaty w Miejskiej Komunikacji Samochodowej
w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym.

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.


Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

- Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załączniki

Powiadom znajomego