W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

XML

REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH


Kierownik Referatu - Urszula Wiśniewska
tel. 41 25 20 154
e-mail: u.wisniewska@um.skarzysko.pl


Do zadań Referatu należy:
1) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie,
2) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) nadzór merytoryczny nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielonych dotacji, prowadzenie spraw dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej,
4) koordynacja działań w zakresie edukacji promującej zdrowie,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych w zakresie wspierania trzeciego sektora,
6) realizacja działań w zakresie zwiększania aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7) inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów poszerzających ofertę Gminy w zakresie zadań realizowanych przez referat,
8) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż: napojów alkoholowych,
9) planowanie i zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy medycznej i społecznej dla ewakuowanej (poszkodowanej) ludności,
1O) nadzór nad wydatkowaniem dotacji celowych udzielonych na zadania związane ze służb.: zdrowia oraz  dotacji udzielanych stowarzyszeniom i organizacjom społecznym,
11)   wydawanie decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
12)   nadzór nad dotacjami dla Centrum lntegracji Społecznej,
13)   planowanie i zorganizowanie zastępczych miejsc szpitalnych,
14)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
15)   realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
16)  realizacja zadań związanych z przyznaniem Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny,
17)   realizacja Skarżyskiego Programu Seniora,
18)   realizacja Ogólnopolskiego Programu Seniora.

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 014a (parter) tel. 41 25 20 152   Wymagane dokumenty 1.   Wniosek, który składa:    -   świadczeniobiorca – wg wzoru dla świadczeniobiorcy,    -   świadczeniodawca – wg wzoru dla świadczeniodawcy (w przypadku udzielania świadczeń...

Skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia pok.014 , tel.41 25 20 118 Wymagane dokumenty Podanie do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu Miejsce odbioru Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia pok.014...