W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 233, 217 tel. 41 25-20-186, 41 25-20-188

Wymagane dokumenty
- wniosek o przekształcenie (wzór wniosku – załącznik nr 1)

- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

- wypis lub kserokopia aktu notarialnego,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie użytkownika wieczystego do nieodpłatnego przekształcenia (decyzje wywłaszczeniowe, decyzje o przyznaniu działek zamiennych itp.)

- dokumenty potwierdzające następstwo prawne – postanowienie sądu,

- kserokopie dowodów potwierdzające, że nieruchomość jest traktowana jako nieruchomość rolna (gdy wniosek dotyczy nieruchomości rolnej),

- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych),

Miejsce odbioru
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr pok. nr 233, 217 tel. 41 25-20-186, 41 25-20-188

Opłaty
Opłata skarbowa 10 zł – od dokonanej czynności (wydanie decyzji),
opłata za przekształcenie - różnica pomiędzy wartością nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i przedmiotu prawa użytkowania wieczystego.

Termin załatwienia
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – forma pisemna w postaci Decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Uwagi
1.Podmioty uprawnione do przekształcenia:

- osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych oraz ich następcy prawni,

- osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 roku (oraz ich następcy prawni),

- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (oraz ich następcy prawni),

- spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży (oraz ich następcy prawni),

2. Przekształceniu nie podlegają nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

- Polskiemu Związkowi Działkowców,
- państwowym i samorządowym osobom prawnym,
- spółkom handlowym w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

3. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  (Dz.U. t.j. z 2012 r. poz. 83)

Treść
Po zakwalifikowaniu wniosku i wykonaniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego , wydawana jest decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która stanowi podstawę do dokonania wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

Załączniki

Powiadom znajomego