W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Przeprowadzenie audytu rekompensaty w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Gmina Skarżysko-Kamienna zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:

 Przeprowadzenie audytu rekompensaty w Miejskiej Komunikacji Samochodowej

 w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług
 w publicznym transporcie zbiorowym


W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać prace wyszczególnione w załączniku
do niniejszego zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Termin realizacji: do 31 marca 2020 r.,


Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w zakresie odpowiadającym zakresowi zamówienia,
tj. dokumentujące wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu audytu
w przedsiębiorstwie komunikacyjnym.


Oferty na załączonym druku lub druku samodzielnie sporządzonym przez wykonawcę, którego
treść odpowiada treści formularza stanowiącego załącznik do zaproszenia należy złożyć
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18,
26-110 Skarżysko-Kamienna, do dnia 21.02.2019 r. (włącznie) w zaklejonej kopercie z opisem:

Oferta na:

Przeprowadzenie audytu rekompensaty w Miejskiej Komunikacji Samochodowej
w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym.

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.


Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

- Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załączniki

Wzór Umowy docx, 36 kB

Powiadom znajomego