W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wieloosobowe stanowisko do spraw audytu i kontroli

XML

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU I KONTROLI

 

Audytor wewnętrzny  Dorota Bilny

tel. 412520 149 e-mail: d.bilny@um.skarzysko.pl

 

Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej Edyta Szczerba

tel. 412520149 email:e.szczerba@um.skarzysko.pl

 I. Zadania z zakresu audytu wewnętrznego:
I) opracowywanie planów audytu wewnętrznego zgodnie z odrębnymi przepisami,
2)  przeprowadzanie czynności audytowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych,
3)   realizacja zadań audytowych, w szczególności:
a)   ustalanie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
b)  opracowywanie i prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
c)  prowadzenie bieżących akt  audytu w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,
d) sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego.
4)    przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie metodologii opartej na analizie ryzyka,
5)   realizacja zadań audytowych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych zatwierdzonych w rocznym planie audytu wewnętrznego oraz specjalnych zadań lub projektów zleconych przez Prezydenta w celu dostarczenia niezależnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i zapewnienia ładu organizacyjnego (zadania zapewniające),
6)   podejmowanie niezależnie od zadań zapewniających, także zadań doradczych mających m.in. na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
7)   wykonywanie czynności sprawdzających,
8)   sporządzanie sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego.

2.   Zadania z zakresu kontroli:
I)  w zakresie kontroli wewnętrznej realizowanej  na podstawie art. 68 ustawy  o finansach publicznych:
a)  podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny terminowy, a w szczególności:
-  zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
-  skuteczności i efektywności działania,
-  wiarygodności sprawozdań,
-  ochrony zasobów,
-   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
-  zarządzania ryzykiem.
b)  opracowywanie planów kontroli,
e) planowanie, organizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznych,
d)  opracowywanie protokołów z przeprowadzanych kontroli,
e)  organizowanie i przeprowadzanie postępowań pokontrolnych,
t) opracowywanie sprawozdań  z realizacji kontroli oraz informacji obejmujących działalność kontrolną i przedstawienie ich Prezydentowi.
2)   prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych  Urzędu, gromadzenie protokołów z kontroli zewnętrznej oraz zaleceń pokontrolnych,
3)   kontrola realizacji przez wydziały Urzędu zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
4)   współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie określonym w obowiązujących przepisach,

Brak artykułów