W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Biuro Prezydenta

XML

BIURO PREZYDENTA MIASTA

 

Kierownik Biura Prezydenta - Izabela Szwagierek

tel. 412520 508,

e-mail: i.szwagierek@um.skarzysko.pl

 

I.   Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy prowadzenie spraw w zakresie współdziałania Prezydenta z różnymi podmiotami w tym podmiotami zagranicznymi oraz wdrażania programów dotyczących wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego, polityki informacyjnej Miasta.


I)   W zakresie pracy Rzecznika Prasowego realizuje następujące zadania:
a)  obsługa i prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną gminy,
b) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o polityce, działalności, programach i zamierzeniach oraz wynikach pracy Prezydenta i Urzędu, a także innych podległych jednostek organizacyjnych
c) towarzyszenie, asystowanie i pomoc Prezydentowi Miasta podczas narad, spotkań, konferencji z przedstawicielami środków masowego przekazu, mieszkańcami itp.
d)  organizacja i obsługa konferencji prasowych i spotkań kierownictwa Urzędu z przedstawicielami mediów,
e)   przygotowanie odpowiedzi na pytania kierowane do Prezydenta w trybie ustawy Prawo prasowe,
f) przygotowanie materiałów medialnych (promocyjnych i informacyjnych),
g)   prowadzenie Informatora Samorządowego ,,Skarżysko-Kamienna - miasto na szlaku" w mediach drukowanych i elektronicznych,
h)  stałe aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miasta w informacje z działalności Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta i jednostek podległych,
i)  współpraca z kierownictwem Urzędu i naczelnikami wydziałów oraz wszelkimi środkami masowego przekazu, a także odpowiednimi instytucjami w zakresie przekazywania informacji do środków masowego przekazu;
j)   opracowanie publikacji, przedstawiających stanowisko Urzędu w dyskusjach prasowych, w radiu i telewizji,
k)  udzielanie jednostkom organizacyjnym podległym Prezydentowi pomocy w działalności prasowo-­informacyjnej,
I)   analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych w szczególności o tematyce związanej z działaniem gminy i dotyczących życia miasta oraz opracowanie dla Prezydenta zbiorczych analiz publikacji krytycznych,
m) podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy Prezydenta, Urzędu i innych podległych jednostek organizacyjnych: udzielanie - w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytyki i interwencje w mass mediach,
n)  przygotowywanie uroczystych pism i druków okolicznościowych (w tym listów gratulacyjnych, dyplomów, podziękowań, zaproszeń),
o)  opracowanie sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta w tym wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
p)  prowadzenie uroczystości i imprez znajdujących się w kalendarzu Urzędu Miasta.

2)   W zakresie Pełnomocnika ds. równego traktowania:
a)   realizowanie polityki Miasta w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w szczegó1ności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd oraz w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn;
b)  organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji;
e) organizowanie szkoleń, debat, konferencji , akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania;
d)  reprezentowanie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w kontaktach z instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej;
e)   podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze równego traktowania;
f)   włączanie miasta w projekty i kampanie społeczne podnoszące świadomość społeczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych;
g)   współpraca z innymi pełnomocnikami regionalnymi i krajowymi, z lokalnymi organizacjami społecznymi, samorządami, środowiskami kultury i nauki.

3)   W zakresie komunikacji społecznej i współpracy zagranicznej:
a)   przygotowanie spotkań Prezydenta z Mieszkańcami, grupami środowiskowymi, zawodowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami,
b)   monitoring spraw i interwencji mieszkańców,
e) współpraca z przedstawicielami organizacji społecznych lub środowisk opiniotwórczych,
d)   organizowanie wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta,
e)   współpraca z upoważnienia Prezydenta Miasta z organami administracji rządowej, samorządowej oraz środowiskami i organizacjami  pozarządowymi przy realizacji kluczowych dla rozwoju  miasta celów, w tym nawiązywanie kontaktów i inicjowanie spotkań Prezydenta Miasta o istotnym dla miasta znaczeniu,
f)   koordynacja współpracy z miastami partnerskimi,
g)   współorganizacja imprez i innych przedsięwzięć z udziałem miast partnerskich i innych podmiotów zagranicznych,
h)  organizacja i koordynacja działań związanych z pobytem w Skarżysku-Kamiennej delegacji zagranicznych,
i)   przygotowywanie, tłumaczenie i prowadzenie korespondencji zwykłej oraz okolicznościowej Prezydenta Miasta a także prowadzenie dokumentacji i opracowań na potrzeby Urzędu i organów Miasta,
j)   organizowanie wyjazdów zagranicznych Prezydenta Miasta i innych przedstawicieli władz miasta,
k)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Miasta w zakresie prowadzonej współpracy zagranicznej,
I)   ewidencja i nadzór nad realizacją ustaleń podjętych na spotkaniach i naradach z udziałem Prezydenta Miasta,
m) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Prezydenta Miasta.

4)   W zakresie obsługi pracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta:
a)   obsługa sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
b)   prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru zarządzeń Prezydenta,
e) prowadzenie spraw związanych z patronatami Prezydenta,
d)   prowadzenie spraw w zakresie biblioteki Urzędu,
e)   prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru instytucji kultury,
t) prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników Urzędu,
g)   sporządzanie umów o używanie samochodu osobowego stanowiącego własność pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz prowadzenie ich rejestru,
h)  sporządzanie miesięcznego rozliczenia limitu przebiegu kilometrów  w jazdach lokalnych.
i)  sporządzanie jednorazowych umów zawieranych z pracownikami Urzędu Miasta w związku z wyjazdem służbowym oraz prowadzenie ich rejestru

Brak artykułów