W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Finansowy

XML

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydział Finansowy realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:
SKARBNIK MIASTA będący jednocześnie Naczelnikiem Wydziału - Ewa Pawełczyk, tel. 41 25 20 104, e-mail: e.pawelczyk@um.skarzysko.pl

1. Referat Planowania Budżetu i Księgowości:

  1. Kierownik Referatu  - Elżbieta Kowalik tel. 41 25 20 133, e-mail: e.kowalik@um.skarzysko.pl
  2. stanowiska do spraw planowania budżetu i sprawozdawczości,
  3. stanowiska do spraw księgowości budżetowej,
  4. stanowisko do spraw obsługi kasy.

2. Referat Podatków i Opłat

  1. Kierownik Referatu - Barbara Kasprzyk tel. 41 25 20 132, e-mail: b.kasprzyk@um.skarzysko.pl
  2. stanowiska do spraw wymiaru podatków i opłat,
  3. stanowiska do spraw księgowości podatków i opłat,
  4. stanowiska do spraw kontroli podatkowej.

3. Referat Księgowości Czynszów

  1.  Kierownik referatu - Seweryn Brzoza tel. 41 25 20 535, e-mail: s.brzoza@um.skarzysko.pl
  2.  stanowiska do spraw księgowości budżetowej


1. Do zadań Wydziału Finansowego należy całość spraw związanych z planowaniem budżetu, opracowywaniem planów zaciągania przez gminę wieloletnich zobowiązań finansowych i sprawozdawczością budżetową, prowadzeniem rachunkowości gminy, nadzorem nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, pozyskiwaniem wpływów z podatków i opłat należnych gminie, z obsługą księgową najemców lokali mieszkalnych, garaży, lokali użytkowych, dzierżawców terenów na targowiskach miejskich i ogródków przydomowych pozostających w zasobach Gminy, a w szczególności:

 2.     Do zadań Referatu Planowania Budżetu i Księgowości należy:
I) opracowanie projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz koordynacja prac przygotowawczych,
2) opracowanie projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej,
3) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
4) opracowanie planu finansowego jednostki budżetowej Urzędu Miasta,
5) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej Urzędu Miasta i gminy,
7) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
8) dokonywanie płatności za zobowiązania jednostki budżetowej Urzędu Miasta,
9) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta,
10) obsługa płac,
I I) bieżąca analiza realizacji budżetu,
11) windykacja należności,
12) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej, z operacji finansowych oraz sprawozdawczości finansowej jednostki Urząd Miasta oraz sprawozdań łącznych i bilansu skonsolidowanego gminy,
13) prowadzenie rozliczeń gminy z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

3.    Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy:
I) dokonywanie wymiarów oraz pobór podatków i opłat,
2) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatków i opłat,
3) prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla rolników,
4) prowadzenie kontroli podatkowych w zakresie podatk6w i opłat lokalnych,
5) prowadzenie ewidencji przedmiotów opodatkowania podatkami lokalnymi,
6) prowadzenie ewidencji w zakresie opłat lokalnych,
7) prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów,
8) prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych,
9) wydawanie zaświadczeń związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, 1O) dokonywanie analiz stanów zaległości podatków i opłat lokalnych,
11) prowadzenie postępowania upominawczego w zakresie podatków i opłat lokalnych,
12) windykacja należności i współpraca w tym zakresie z organami egzekucyjnymi,
13) prowadzenie spraw o zastaw skarbowy oraz zabezpieczeń hipotecznych w zakresie podatków i płat  lokalnych,
14) przygotowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,
15) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 

4.     Do zadań Referatu Księgowości Czynszów należy:
1) prowadzenie księgowości Urzędu w zakresie czynszów,
2) windykacja zaległości,
3) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości finansowej,
4) dokonywanie analiz zaległości z tytułu najmu lokali gminnych,
5) prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości poboru opłat przez inkasentów,
6) przygotowywanie dokumentacji celem sporządzenia pozwów,
7) kierowanie na drogę postępowania sądowego o eksmisję w przypadku zalegania przez najemcę z opłatami z tytułu najmu lokalu.

 

 

Brak artykułów