W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

XML

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kierownik Biura - Marcin Jaworski-Kowalczyk
tel. 41 25 20 112
e-mail: m.jaworski-kowalczyk@um.skarzysko.pl

Do zadań BIURA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy:

I.   W strukturze Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Pełnomocnik do spraw lnformacji Niejawnych który w zakresie realizacji zadań na tym stanowisku podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta.
2.  Zakres zadań Pełnomocnika ds. lnformacji Niejawnych określa odrębne zarządzenie.
3.  Do zadań Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:
1) zarządzanie Miejskim Centrum Monitoringu,
2) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, w tym pomoc w usuwaniu klęsk żywiołowych, skutków podtopień miejscowych, i innych zagrożeń doraźnych;
3) zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy, lub innych zdarzeń mających znamiona sytuacji kryzysowej lub innej przed dostępem osób trzecich;
4) koordynacja i współpraca z innymi służbami w zakresie usuwania przedmiotów niebezpiecznych i niewybuchów;
5) planowanie, koordynowanie i realizowanie obowiązków gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
6) planowanie, koordynowanie i realizowanie obowiązków gminy w sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu wojennego i klęski żywiołowej;
7) planowanie, koordynowanie i realizowanie obowiązków gminy w zakresie Zarządzania Kryzysowego;
8)   wydawanie zezwoleń  na organizowanie imprez masowych na terenie Gminy; kontrola wykonania postanowień decyzji;
9)  wydawanie zezwoleń na organizowanie pokazów pirotechnicznych na terenie Gminy, kontrola wykonania postanowień decyzji;
I O) planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie obronności państwa, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej;
I I) planowanie i organizowanie działań prewencyjnych w zakresie profilaktyki i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców;
12)  nadzór i koordynacja nad jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, podległych pod Gminę Skarżysko-­Kamienna;
13)  koordynacja współpracy gminy z Komendą Powiatową Policji, Państwową Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa obywateli;
14)  nadzór w zakresie eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta, oraz stanu zabezpieczenia budynku Urzędu,
15) kontrola operacyjna stanu czystości na terenie miasta,
16) zapewnienie osobom przebywającym w budynku Urzędu bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
17)  przygotowanie budynku Urzędu w razie potrzeby prowadzenia akacji ratowniczej,
18) ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Kwalifikacja wojskowa 2024r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024r.