W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG

Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie

działalności gospodarczej z CEIDG


Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18  - Wieloosobowe stanowisko ds.przedsiębiorczości i nadzoru właścicielskiego - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej pok. 008 /parter/ telefon 41 25 20 124.

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk wniosku lub wersja elektroniczna wniosku, aktualny dowód osobisty przedsiębiorcy (w przypadku osób nie posiadających nr PESEL paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo).

Miejsce odbioru

Po odbiór dokumentów należy zgłosić się do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18 - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej pok. 008 /parter/ (dotyczy osób nie mających dostępu do internetu).

Opłaty
Brak

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

Ustawa o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (dalej zwana CEIDG) z dnia 6 marca 2018r. ( Dz.U. z 2018r. poz.647 ze zmianami - t.j. Dz.U z 2022r.  poz.541).

Treść
Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy za pośrednictwem Urzędu Miasta lub samodzielnie przez internet (adres strony biznes.gov.pl). W przypadku osób, które nie posiadają profilu zaufanego lub e-dowodu wizyta w dowolnym Urzędzie Miasta na terenie kraju jest niezbędna. Organ gminy załatwia sprawę poprzez przyjęcie wniosku CEIDG, potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy, przekształcenie papierowego wniosku w formę elektroniczną i przesłanie go do Centralnej Ewidencji, wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku (art.8ust. 3), ewentualne wezwanie do uzupełnienia lub skorygowania wniosku (art.10 ust. 6 ustawy o CEIDG). Zakończenie sprawy (a więc procesu rejestracji)  nastąpi w momencie umieszczenia danych przedsiębiorcy na stronie biznes.gov.pl w rejestrze CEIDG zgodnie  z art.8  ust. 4 nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku z zastrzeżeniem art.10 ust 2. Zgodnie z art .13 wszystkie wnioski do CEIDG są wolne od opłat. Aktualnie organem ewidencyjnym jest Minister właściwy do spraw gospodarki. Urząd Miasta jedynie pośredniczy w przekazywaniu i sprawdzaniu poprawności dokumentów. Jeżeli chodzi o uzyskanie informacji dotyczących konkretnego przedsiębiorcy figurującego w rejestrze CEIDG (art.45) jest to możliwe (są to dane jawne i każdy ma prawo dostępu do tych danych) dzięki portalowi nadzorowanemu przez stosowne Ministerstwo pod adresem biznes.gov.pl

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,

CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
CEIDG-RB - służy do podawania dodatkowych informacji o rachunkach bankowych,

CEIDG-SC - służy do określania dodatkowych udziałach w spółkach cywilnych,

CEIDG-PN - służy do udzielania dodatkowych pełnomocnictw,

CEIDG-POPR - służy do korekty ewentualnych pomyłek we wniosku,

CEIDG-ZS - służy do dopisania zarządcy sukcesyjnego.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dane informacyjne);
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek wraz z instrukcją dostępny jest w załączniku wiadomości jak również na ministerialnej stronie biznes.gov.pl.

Telefon kontaktowy Infolinii Punktu Kontaktowego i CEIDG: 801 055 088.

Opracował:
Marzena Kowalska-Siudak

 

WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE z WPISEM DO CEIDG SĄ 
B E Z P Ł A T N E!

Załączniki

Druk ZCNA pdf, 501 kB
Druk ZIUA pdf, 43 kB
Druk ZUA pdf, 432 kB
Druk ZWUA pdf, 192 kB
Druk ZZA pdf, 400 kB
CEIDG-SC pdf, 67 kB
CEIDG-RD pdf, 74 kB
CEIDG-RB pdf, 65 kB
CEIDG-POPR pdf, 47 kB
CEIDG-MW pdf, 68 kB
ZZA Instrukcja pdf, 7.19 MB
CEIDG-1 pdf, 437 kB
CEIDG-ZS pdf, 110 kB
CEIDG-PN pdf, 143 kB

Powiadom znajomego