W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2023/2024

Od 1 do 15 września 2023 roku będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1.     Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2023/2024 należy składać w terminie od 01.09.2023 roku do 15.09.2023 roku w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (p. 213).

2.     Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.W przypadku ubiegania się o stypendium szkolnedochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

3.     Stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

Pomoc materialna przysługuje:

1)    uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W WYDZIALE EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI W POKOJU 213 LUB POD NUMEREM TELEFONU (41) 25 20 166 A TAKŻE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ.

 
Stypendium szkolne dla uczniów z Ukrainy

Informujemy, że istnieje możliwość przyznania stypendium szkolnego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, będącym:

1. uczniami szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne, dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.

Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, tj. rodzic, opiekun prawny, opiekun tymczasowy lub pełnoletni uczeń, bezpośrednio do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, przy ul. Sikorskiego 18w terminie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 41 25 20 166

 

 

 

Шкільноїстипендіїстудентам з України

ЗвертаємоВашуувагу, що є можливістьнаданняшкільноїстипендіїдлястудентів, які є громадянамиУкраїни, якіпроживаютьнатериторіїРеспублікиПольща, перебуванняякихвважаєтьсязаконним, якіприбулидоПольщіпісля 24 лютого 2022 рокутавнесенідореєстру PESEL - UKR, проживають у м. Скаржиськo-Каменна.

Пільга надається громадянам України, які:

1. учні державних шкіл, недержавних і державних шкіл мистецтв на правах державних шкіл мистецтв, студенти коледжів соціальних служб - до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 24 років;

2. збори державних і недержавних реабілітаційно-освітніх центрів - до завершення обов'язку навчатися,

У разі подання заявки на отримання шкільної стипендії чистий дохід на одного члена сім’ї не може перевищувати 600 злотих на одну особу в сім’ї.

При подачі заявки необхідно вказати номер польського банківського рахунку.

Заява про надання пільг подається уповноваженою особою, тобто батьками, законним опікуном, тимчасовим опікуном або повнолітнім студентом, безпосередньо до відділу освіти, культури, спорту та Ужонду Міста Скаржисько-Каменної за адресою: вул. Sikorskiego 18з 01.09.2023р. по 15.09.2023 р.

Детальна інформація за телефоном: 41 25 20 166

 

Załączniki

Powiadom znajomego