W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ POLEGAJĄCĄ NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184

Wymagane dokumenty
- wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (według wzoru),

- 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjnym opracowaniem przebiegu drogi służebnej (mapę można zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1),

- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną.

Miejsce odbioru
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty
Wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością będzie ustalane na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę do spraw majątkowych i każdorazowo zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w drodze odrębnego zarządzenia.

Termin załatwienia
Do 90 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozpatrywana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Uwagi
- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,

- obciążenie działki gminnej służebnością gruntową w drodze podpisania umowy w formie aktu notarialnego nastąpi po wyrażeniu takiej woli ze strony wnioskodawcy,

- koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa wnioskodawca.

Podstawa prawna
- Art. 145, 285, 289 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

- Uchwała Nr XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 512, poz. 3768).

Treść
Po wstępnej akceptacji zaprojektowanej trasy przebiegu drogi zlecone zostanie rzeczoznawcy do spraw majątkowych wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości wynagrodzenia. Ustalone przez rzeczoznawcę wynagrodzenie będzie każdorazowo zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w drodze odrębnego zarządzenia. Po uiszczeniu należnego wynagrodzenia wydana zostanie zgoda na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową. Obciążenie działki gminnej służebnością gruntową w formie aktu notarialnego nastąpi po wyrażeniu takiej woli ze strony wnioskodawcy. Koszty jego zawarcia pokrywa wnioskodawca.

Załączniki

Powiadom znajomego