W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Stanu Cywilnego

XML

Lead


Z uwagi na obecną sytuację w kraju na ślubie cywilnym możliwa jest obecność do 10 osób (państwo młodzi i świadkowie, rodzice, kierownik USC + fotograf).


W pozostałych sprawach nadal prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny albo mailowy.
W dniu 21 kwietnia 2020 Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło e-usługę umożliwiającą uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego od ręki- w wersji elektronicznej (dotyczy to oczywiście tylko tych aktów, które zostały już wprowadzone do ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych). W niniejszym wypadku dokument jest generowany bezpośrednio (tj. bez udziału pracownika USC) a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.
Z informacjami dotyczącymi e-usługi można zapoznać się na stronie Gov.pl
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu


Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wykonywanych przez siebie czynności dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego, macierzyńskiego celem uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego, będzie występował bezpośrednio do USC za pośrednictwem platformy ePUAP, bez angażowania w tę czynność osób zainteresowanych otrzymaniem danego świadczenia. Będzie to jednak możliwe, jeśli we wniosku (z wnioskiem) o zasiłek wnioskodawca poda zakres kluczowych danych, niezbędnych do wydania ZUS tego odpisu przez USC.
Informacja o powyższym, w tym o zakresie danych niezbędnych do pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego przez ZUS, została zamieszczona na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosci/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-we-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplaty-zasilku/3366288

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Chołuj
tel. 41 25 20 143
e-mail: usc@um.skarzysko.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Ciok
tel. 41 25 20 144
e-mail: usc@um.skarzysko.pl
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie czynności związanych ze sprawami osobowymi wynikające z postanowień Prawo o aktach stanu cywilnego i innych aktów, a w szczególności:

1)        sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

2)         wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i międzynarodowych tych aktów,

3)         wydawanie zaświadczeń:

 1. do ślubu konkordatowego,
 2. do ślubu za granicą,
 3. o braku aktów w archiwum USC

4)        wydawanie decyzji o:

 1. sprostowanie błędu w aktach stanu cywilnego,
 2. wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,
 3. uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
 4. ustaleniu treści aktu stanu cywilnego,
 5. odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego,
 6. zmianie imienia i nazwiska,

5)         przyjmowanie oświadczeń o:

 1. braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
 2. uznaniu dziecka,
 3. nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 4. o powrocie  rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

6)         meldowanie noworodków po sporządzeniu aktu urodzenia,

7)         nadawanie numeru PESEL noworodkom.

8)         wymeldowywanie zmarłych po sporządzeniu aktu zgonu

9)         aktualizacja bazy PESEL po:

 1. zmianach stanu cywilnego (małżeństwo, rozwód)
 2. zmianie nazwiska lub imienia,
 3. zgonie,
 4. w danych urodzenia (zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka,  sądowe ustalenie ojcostwa),
 5. usuwanie niezgodności w bazie PESEL w oparciu o akty stanu cywilnego.

10)      wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

11) migrowanie aktów stanu cywilnego do centralnej bazy  programu ŹRÓDŁO.

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Proszę o zapoznanie się z Klauzulą informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

Dane kontaktowe

Adres i telefon: Urząd Stanu Cywilnego ul. Sikorskiego 18 I piętro, pokój 126 tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144 e-mail: usc@um.skarzysko.pl Pracownicy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Chołuj Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Ciok Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjnej USC - Bogusława Kołacz Stanowisko ds. Obsługi...

Odpisy aktów i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Z rejestru stanu cywilnego wydaje się: odpisy zupełne aktów stanu cywilnego odpisy skrócone aktów stanu cywilnego odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej...

Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin. W Skarżysku-Kamiennej jest to: Urząd Stanu Cywilnego ul. Sikorskiego 18 I piętro, pokój 126 tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:...

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności...

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych. W Skarżysku-Kamiennej jest to: Urząd Stanu Cywilnego ul. Sikorskiego 18 I piętro, pokój 126 tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Godziny...

Zawarcie małżeństwa za granicą

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju . W Skarżysku-Kamiennej jest to: Urząd...