W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Referat Spraw Społeczno-Lokalowych

XML

REFERAT SPRAW SPOŁECZNO-LOKALOWYCH

Kierownik Referatu - Grzegorz Ślusarczyk
tel. 41 25 20 161
e-mail: g.slusarczyk@um.skarzysko.pl


Do zadań realizowanych przez Referat Spraw Społeczno-Lokalowych należy między innymi:
1) analiza i określanie potrzeb mieszkaniowych;
2) kierowanie do wynajęcia lokali mieszkalnych oraz z najmem socjalnym lokali, osób mających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej;
3) kierowanie do wynajęcia lokali zamiennych osób przekwaterowanych z budynków o złym stanie technicznym wyłączonych z użytkowania Decyzją Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego oraz po klęskach żywiołowych;
4) kierowanie do wynajęcia z najmem socjalnym lokali i tymczasowych pomieszczeń osób po wyrokach eksmisyjnych;
5) przedłużanie umów najmu z najmem socjalnym lokali i tymczasowych pomieszczeń osobom nadal pozostającym w niedostatku;
6) ustalanie tytułów prawnych do lokali: regulowanie stosunku najmu po    śmierci najemcy, po wyprowadzeniu się najemcy, przywracanie tytułów prawnych po wypowiedzeniu;
7)  pośredniczenie w znalezieniu kontrahenta do dokonania zamiany dobrowolnej, przeprowadzanie zamian wzajemnych pomiędzy najemcami lokali oraz zamian z Urzędu;
8)   załatwianie spraw związanych z repatriacją;
9)   analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego;
10)   ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkalnych, z najmem socjalnym lokali i lokali zamiennych oraz systematyczna aktualizacja danych zawartych we wnioskach o przydział lokalu;
11) weryfikacja deklaracji spełnienia przez najemc6w kryterium wysokości dochodu uzasadniającej  oddanie w najem lokalu z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu;
12) sporządzanie projektów i ostatecznych wykazów skierowań do zawarcia umów najmu zgodnie  z przepisami prawa miejscowego;
13) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarowania lokalami z mieszkaniowego zasobu gminy;
14) całokształt działań obejmujących przygotowywanie materiałów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
15) przeprowadzanie wizji lokalowych w terenie oraz wywiadów środowiskowych celem weryfikacji danych zawartych we wnioskach lub podaniach;
16) obsługa techniczna i prawna Komisji Mieszkaniowej;
17) zlecanie komornikom Sądowym wykonania wyroków orzekających eksmisję.

 

Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 z późn. zm.) – Załącznik Nr 1 - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) – Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miasta...

Przyjmowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy; - oświadczenie majątkowe; - zaświadczenie o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Dochody jakie winny być przedstawione do wniosku przy ubieganiu się o lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu gminy. Kwota dochodu brutto uzyskiwanego...

Przyjmowanie wniosków o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy; - oświadczenie majątkowe; - zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny. Dochody jakie winny być przedstawione do wniosku przy ubieganiu się o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Kwota dochodu brutto uzyskiwanego z...

Przyjmowanie wniosków o lokal zamienny z mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy;  - jako załączniki: · orzeczenie o wyłączeniu budynku lub lokalu z użytkowania z uwagi na jego zły stan techniczny; · dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego...

Zamiana wzajemna lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o zamianę wzajemną/,,z urzędu”; - jako załączniki: · akt notarialny mówiący o przeniesieniu prawa własności do lokalu lub domu jeśli jedną ze stron zamiany jest właściciel lokalu lub domu; · zezwolenie dysponenta lokalu - jeśli jedną ze stron jest najemca lokalu nie wchodzącego w skład...

Zamiana „z urzędu” na inny lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty: - kompletnie wypełniony wniosek o zamianę wzajemną/,,z urzędu”; - jako załączniki: · orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności; · tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu oraz poświadczenie właściwego zarządcy, że strona biorąca udział w zamianie nie miała wypowiedzianej umowy najmu; · poświadczenie przez właściwego zarządcę...