W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydawanie skierowań do przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu/tymczasowego pomieszczenia z mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty:

- kompletnie wypełniony wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu/tymczasowego pomieszczenia;
- jako załączniki:
· potwierdzenie przez Referat Księgowości Czynszów o nie posiadaniu zadłużenia czynszowego. W przypadku wystąpienia zadłużenia należy przedstawić dowód jego uregulowania;
· zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny obejmujące okres ostatnich 3 miesięcy;
· ostatnią posiadaną umowę najmu socjalnego lokalu/tymczasowego pomieszczenia;

Miejsce załatwienia:

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 – Referat Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 /parter/.

Miejsce złożenia dokumentów:

Po weryfikacji wniosku przez pracownika Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Miejsce odbioru dokumentów:

Po odbiór skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy należy zgłosić się osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości do Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych pokój nr 025 /parter/.

Termin załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Analiza dokumentacji. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas określony tj. od 1 roku do 3 lat.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Informacje dodatkowe:

Osoby, którym nie wydano skierowania do przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu/tymczasowego pomieszczenia z mieszkaniowego zasobu gminy (np. z powodu przekroczenia norm dochodu lub stwierdzenia, że osoba lub współmałżonek nabyli prawo do innego lokalu) są obowiązane do opuszczenia lokalu, a do dnia jego opuszczenia obowiązani są do uiszczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu/tymczasowego pomieszczenia.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (041) 25-20-160.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r., poz. 1341 z późn. zm).

Osoby odpowiedzialne:

Kierownik Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych – Grzegorz Ślusarczyk
Podinspektor ds. społeczno-lokalowych – Katarzyna Berus
Pomoc administracyjna – Ewa Pasieka

Powiadom znajomego