W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Regulowanie stosunku najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy po opuszczeniu go przez głównego najemcę

Wymagane dokumenty:

- kompletnie wypełniony wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy; 
- zrzeczenie się praw do lokalu przez głównego najemcę na rzecz danej osoby (podpis pod zrzeczeniem składany jest w obecności pracownika Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych);
- dowody osobiste do wglądu;
- udokumentowanie faktu, iż dotychczasowy główny najemca lokalu uzyskał pochodny tytuł prawny do innego lokalu poprzez zawarcie związku małżeńskiego lub uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w którym - w przypadku przekwaterowania wszystkich członków rodziny nastąpiłoby przegęszczenie lub zamieszkał na stałe w domu opieki lub przeprowadził się do lokalu w innej miejscowości do którego nie uzyskał tytułu prawnego lecz dokonał w nim stałego zameldowania;
- oświadczenia najbliższych sąsiadów potwierdzające okres zamieszkiwania w lokalu z głównym najemcą prowadząc wspólne gospodarstwo domowe.

Miejsce załatwienia:

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 – Referat Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 /parter/.

Miejsce złożenia dokumentów:

Po weryfikacji wniosku przez pracownika Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Miejsce odbioru dokumentów:

Po odbiór skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy należy zgłosić się osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości do Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych pokój nr 025 /parter/.

Termin załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Analiza dokumentacji. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lub wydanie pisemnej odmowy.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Droga sądowa.

Informacje dodatkowe:

Umowa najmu może być zawarta z rodzicami, dziećmi, rodzeństwem, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi lokatora jeżeli udokumentują wspólne ich zamieszkiwanie przez okres minimum 5 lat i przez taki okres posiadają w lokalu stałe zameldowanie. W przypadku zamieszkiwania ww. osób przez okres krótszy niż 5 lat sprawa może być rozpatrzona pod kątem spisania umowy najmu za zapłatę czynszu najmu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej na dzień zawarcia umowy najmu.

Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (041) 25-20-160.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r., poz. 1341 z późn. zm).

Osoby odpowiedzialne:

Kierownik Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych – Grzegorz Ślusarczyk
Podinspektor ds. społeczno-lokalowych – Katarzyna Berus
Pomoc administracyjna – Ewa Pasieka

Powiadom znajomego