W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr : II/5/2024
uchwała nr II/5/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr : II/4/2024
uchwała nr II/4/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr : II/3/2024
uchwała nr II/3/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i ich składów
uchwała nr : I/2/2024
uchwała nr I/2/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr : I/1/2024
uchwała nr I/1/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr : LXXIX/633/2024
uchwała nr LXXIX/633/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie nadania nazwy „Plac im. Jana Blocha” placowi w Skarżysku-Kamiennej
uchwała nr : LXXIX/632/2024
uchwała nr LXXIX/632/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i kapitału zapasowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
uchwała nr : LXXIX/631/2024
uchwała nr LXXIX/631/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w działaniu organu administracji samorządowej w osobie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
uchwała nr : LXXIX/630/2024
uchwała nr LXXIX/630/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Dolina Potoku Łzy”
uchwała nr : LXXIX/629/2024
uchwała nr LXXIX/629/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041.
uchwała nr : LXXIX/628/2024
uchwała nr LXXIX/628/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok
uchwała nr : LXXVIII/627/2024
uchwała nr LXXVIII/627/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2024-2027.
uchwała nr : LXXVIII/626/2024
uchwała nr LXXVIII/626/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
uchwała nr : LXXVIII/625/2024
uchwała nr LXXVIII/625/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie pn. „Kompleksowa renowacja organów w kościele p.w. NSPJ w Skarżysku-Kamiennej” realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
uchwała nr : LXXVIII/624/2024
uchwała nr LXXVIII/624/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na lata 2025 i 2026 w ramach Grupy Zakupowej
uchwała nr : LXXVIII/623/2024
uchwała nr LXXVIII/623/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041.
uchwała nr : LXXVIII/622/2024
uchwała nr LXXVIII/622/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok
uchwała nr : LXXVII/621/2024
uchwała nr LXXVII/621/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/419/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała nr : LXXVII/620/2024
uchwała nr LXXVII/620/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIV/577/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok
uchwała nr : LXXVII/619/2024
uchwała nr LXXVII/619/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała nr : LXXVII/618/2024
uchwała nr LXXVII/618/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej na lata 2025-2026.
uchwała nr : LXXVII/617/2024
uchwała nr LXXVII/617/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Świętego Brata Alberta
uchwała nr : LXXVII/616/2024
uchwała nr LXXVII/616/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
uchwała nr : LXXVII/615/2024
uchwała nr LXXVII/615/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna
uchwała nr : LXXVII/614/2024
uchwała nr LXXVII/614/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041.