W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: II/15/2024
uchwała nr II/15/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej obręb 0004 Kamienna
uchwała nr: II/14/2024
uchwała nr II/14/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIV/577/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok
uchwała nr: II/13/2024
uchwała nr II/13/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/12/2024
uchwała nr II/12/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok
uchwała nr: II/11/2024
uchwała nr II/11/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej do dokonania zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/10/2024
uchwała nr II/10/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/9/2024
uchwała nr II/9/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/8/2024
uchwała nr II/8/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/7/2024
uchwała nr II/7/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/6/2024
uchwała nr II/6/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/5/2024
uchwała nr II/5/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/4/2024
uchwała nr II/4/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: II/3/2024
uchwała nr II/3/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i ich składów
uchwała nr: I/2/2024
uchwała nr I/2/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: I/1/2024
uchwała nr I/1/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwała nr: LXXIX/633/2024
uchwała nr LXXIX/633/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie nadania nazwy „Plac im. Jana Blocha” placowi w Skarżysku-Kamiennej
uchwała nr: LXXIX/632/2024
uchwała nr LXXIX/632/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i kapitału zapasowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
uchwała nr: LXXIX/631/2024
uchwała nr LXXIX/631/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w działaniu organu administracji samorządowej w osobie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
uchwała nr: LXXIX/630/2024
uchwała nr LXXIX/630/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Dolina Potoku Łzy”
uchwała nr: LXXIX/629/2024
uchwała nr LXXIX/629/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041.
uchwała nr: LXXIX/628/2024
uchwała nr LXXIX/628/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok
uchwała nr: LXXVIII/627/2024
uchwała nr LXXVIII/627/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2024-2027.
uchwała nr: LXXVIII/626/2024
uchwała nr LXXVIII/626/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
uchwała nr: LXXVIII/625/2024
uchwała nr LXXVIII/625/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie pn. „Kompleksowa renowacja organów w kościele p.w. NSPJ w Skarżysku-Kamiennej” realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
uchwała nr: LXXVIII/624/2024
uchwała nr LXXVIII/624/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na lata 2025 i 2026 w ramach Grupy Zakupowej