W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

BUDŻET OBYWATELSKI

XML

 

Budżet obywatelski? Co to jest?

Budżet obywatelski to swoistego rodzaju konsultacje na temat wydatkowania części gminnego budżetu na projekty, wskazane bezpośrednio przez mieszkańców. Skarżyszczanie będą mogli bezpośrednio zgłaszać inwestycje do realizacji w ich okolicy, ale także współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.

Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.
Każdy mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.


Jak zgłaszać projekty?

Nabór propozycji zadań i inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego ustalany na następny rok budżetowy zarządzeniem Prezydenta. Propozycje należy zgłosić na specjalnym formularzu.

Do formularza zgłoszenia projektu wnioskujący musi dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia i są zameldowani na terenie osiedla na którym realizowany byłby projekt.

Prawidłowo wypełniony formularz wraz z listą poparcia i załącznikami należy:
1) złożyć w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, lub
2) przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu z dopiskiem "Budżet Obywatelski", lub
3) przekazać za pomocą strony internetowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej (https://skarzysko.budzet-obywatelski.org/).
W każdym przypadku za datę złożenia projektu uznaje się dzień wpływu do Urzędu.

Jakie projekty w ramach budżetu obywatelskiego?

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą byś zgłaszane tylko projekty o charakterze inwestycyjnym.

Każdy zgłaszany projekt musi przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta i powinien dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej. Warunkiem jest, by realizacja projektu nie przekraczała roku budżetowego.

Każdy zgłaszany projekt musi dotyczyć zadania planowanego do realizacji na terenie będącym własnością lub będącym we władaniu miasta.

W ramach Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach stanowiących tereny ogólnodostępny siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 - 22.00.

Całkowity koszt zadania w ramach zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 100.000 zł. Z kwoty przeznaczonej na realizację każdego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego wydzielone zostaje 5 % na pokrycie kosztów wykonania map, prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego.


Projekt zgłoszony. Co dalej?
Zgłoszone wnioski będą poddane weryfikacji polegającej na sprawdzeniu:
a) czy wniosek został zgłoszony na właściwym formularzu,
b) czy wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki (mapa, kosztorys, zgoda opiekuna prawnego, zgoda kierownika jednostki organizacyjnej gminy),
c) czy wniosek został złożony w wyznaczonym terminie,
d) czy wniosek został złożony przez osobę uprawnioną,
e) czy do wniosek dołączona została lista co najmniej 20 mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej zamieszkałych  na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt,
f) czy projekt zlokalizowany jest na terenie będącym własnością lub będącym we władaniu miasta,
g) czy istnieją praktyczne możliwości realizacji projektu,
h) czy jego realizacja należy do zadań własnych gminy,
i) czy wymagany budżet całkowity na realizację nie przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego projektu w danym roku,
j) czy projekt nie jest sprzeczny z obowiązującymi w mieście planami i programami,
k) czy projekt zakłada realizację całego przedsięwzięcia (wykonanie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie),
l) czy nie generuje zbyt wysokich kosztów  utrzymania, niewspółmiernych do wartości zgłoszonych projektów,
m) czy jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
n) czy istnieje możliwość jego realizacji w trakcie roku budżetowego.

Od wyników weryfikacji przysługuje odwołanie, składane w terminie 3 dni roboczych od terminu opublikowania wyników weryfikacji.


Kto wybierze projekty do realizacji?

Decydujący głos będzie należał do samych mieszkańców (powyżej 16 roku życia).

Co ważne – każdy będzie mógł oddać głos tylko na jeden projekt z listy.

 

Które projekty będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego?

Na podstawie wyników głosowania sporządzona zostanie lista rankingowa projektów uporządkowana według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów. W przypadku, gdy co najmniej dwa projekty uzyskały taką samą liczbę głosów, o realizacji decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą.
Wszystkie projekty przeznaczone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.

W razie pytań, bądź problemu z przygotowaniem formularza zgłoszeniowego można skontaktować się pracownikiem Urzędu - Bernard Antos tel. 41 25 20 103, pokój 211, II piętro ul. Legionów 122D.