Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Kierownictwo urzędu

Konrad Krönig


Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig


Godziny pracy

INFORMACJA O SKRÓCENIU CZASU PRACY:

W dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd Miasta czynny będzie w godzinach 7.30 - 14.00, z wyłączeniem:
kasy Urzędu, która będzie czynna w godzinach 7.30 - 12.00
Biura Obsługi Interesanta, które będzie czynne w godzinach 7.30 - 16.00
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które czynne będzie w godzinach 7.30 - 16.00

(podstawa: Zarządzenie nr 437/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.12.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej w dniu 31 grudnia 2018 r.)


Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej


Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Poniedziałek: 7:30 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 14:00
Piątek: 7:30 - 12:30

Godziny otwarcia biura dowodów osobistych

Poniedziałek: 9:00 - 16:30
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 13:30

Godziny otwarcia biura meldunkowego

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 13:00
Piątek: 8:00 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 17:00


Godziny dyżuru Urzędu Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej

Sobota: 9:00 - 11:00 dla zgłaszających zgony

Konta bankowe

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z przystanków


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i opłaty

Sesja Rady Miasta

Ważny komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna informujemy, że są tu dane od dnia 2017-03-01 natomiast wcześniejsze informacje są pod adresem:  http://www.umskarzysko.bip.doc.pl

więcej o informacji: WAŻNY KOMUNIKAT

Gospodarka nieruchomościami - przetargi

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - Al. Tysiąclecia

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - Al. Tysiąclecia

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 2.988.912,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Adres nieruchomości Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza 20.400,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka

Przetarg na Dzierżawa nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 1830,00 + 23% VAT w stosunku miesięcznym

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - Al. Tysiąclecia

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - Al. Tysiąclecia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 2 988 912,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Podjazdowa

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Podjazdowa

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gminnej

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 90 700,00 zł

Data przetargu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2019 r. - część I

zamówienie na Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2019 r. - część I

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 28

zamówienie na: "Konserwacja i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2019r."

zamówienie na "Konserwacja i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2019r."

nr sprawy ZP.271.42.2018.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2018 r. - wykaz zmian gruntowych

zamówienie na Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2018 r. - wykaz zmian gruntowych

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 28

zamówienie na: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, oznaczonych jako działka nr 70/1 położona przy ul. 1 Maja 157 z działką nr 71/2 położonej przy ul. 1 Maja 155 (arkusz mapy nr 82) w Skarżysku-Kamiennej

zamówienie na Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, oznaczonych jako działka nr 70/1 położona przy ul. 1 Maja 157 z działką nr 71/2 położonej przy ul. 1 Maja 155 (arkusz mapy nr 82) w Skarżysku-Kamiennej

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 028

zamówienie na: Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2018 r.

zamówienie na Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2018 r.

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 028

zamówienie na: Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna

zamówienie na Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 028

Praca

Uchwały Rady

uchwała nr: IV/27/2018

uchwała nr IV/27/2018

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i ich składów.

uchwała nr: IV/26/2018

uchwała nr IV/26/2018

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie ustalenia liczby radnych wchodzących w skład stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

uchwała nr: IV/25/2018

uchwała nr IV/25/2018

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

uchwała nr: IV/24/2018

uchwała nr IV/24/2018

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

uchwała nr: IV/23/2018

uchwała nr IV/23/2018

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku -Kamiennej w roku 2019.

uchwała nr: IV/22/2018

uchwała nr IV/22/2018

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej w roku 2019.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 24/2019

zarządzenie nr 24/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie pełnienia zastępstwa przez Drugiego Zastępcę Prezydenta w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas nieobecności w pracy Prezydenta Miasta

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 23/2019

zarządzenie nr 23/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie upoważnienia Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do składania samodzielnie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządzania mieniem

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 22/2019

zarządzenie nr 22/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas jego nieobecności w pracy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 21/2019

zarządzenie nr 21/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie upoważnienia Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do składania samodzielnie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządzania mieniem

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 20/2019

zarządzenie nr 20/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 19/2019

zarządzenie nr 19/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij