Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Kierownictwo urzędu

Konrad Krönig


Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig


Godziny pracy

Konta bankowe

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z przystanków


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje

 Konto 11 1560 0013 2418 3678 0000 0064:
- opłata za odpady komunalne

Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i pozostałe opłaty

Sesja Rady Miasta

Ważny komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna informujemy, że są tu dane od dnia 2017-03-01 natomiast wcześniejsze informacje są pod adresem:  http://www.umskarzysko.bip.doc.pl

więcej o informacji: WAŻNY KOMUNIKAT

Gospodarka nieruchomościami - przetargi

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Kasztanowa

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Kasztanowa

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 20 490,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Podjazdowa

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Podjazdowa

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 86 165,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ptasia

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ptasia

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 46 780,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Żeromskiego

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Żeromskiego

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 89 480,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki”

nr sprawy ZP.271.41.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

zamówienie na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

nr sprawy ZP.271.36.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej”

zamówienie na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej”

nr sprawy ZP.271.38.2019.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta parter pok. Nr 28 Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: USŁUGA SPOŁECZNA - „Świadczenie w 2020 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna"

zamówienie na USŁUGA SPOŁECZNA - „Świadczenie w 2020 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) na rzecz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna"

nr sprawy Or.2630.2.2019.MM

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta pok. 28

zamówienie na: „Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2020r”

zamówienie na „Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2020r”

nr sprawy ZP.271.40.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów

zamówienie na Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów

nr sprawy ZP.271.39.2019.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

Praca

stanowisko: nabór nr 26/2019 stanowisko do spraw komunikacji społecznej

stanowisko nabór nr 26/2019 stanowisko do spraw komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

stanowisko: nabór nr 26/2019 stanowisko do spraw komunikacji społecznej

stanowisko nabór nr 26/2019 stanowisko do spraw komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/148/2019

uchwała nr XIX/148/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

uchwała nr: XIX/147/2019

uchwała nr XIX/147/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zatrudniania przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wychowawców świetlic środowiskowych.

uchwała nr: XIX/146/2019

uchwała nr XIX/146/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia regulacji Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

uchwała nr: XIX/145/2019

uchwała nr XIX/145/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2019-2035.

uchwała nr: XIX/144/2019

uchwała nr XIX/144/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok

uchwała nr: XVIII/143/2019

uchwała nr XVIII/143/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenia

zarządzenie nr: 331/2019

zarządzenie nr 331/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 221 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki".

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 330/2019

zarządzenie nr 330/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 221 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2020 r"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 329/2019

zarządzenie nr 329/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 328/2019

zarządzenie nr 328/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 221 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów".

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 327/2019

zarządzenie nr 327/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie Pełnomocnika Prezydenta do spraw Komunikacji Społecznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 326/2019

zarządzenie nr 326/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij