Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Kierownictwo urzędu

Konrad Krönig


Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig


Godziny pracy

Konta bankowe

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z przystanków


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje

 Konto 11 1560 0013 2418 3678 0000 0064:
- opłata za odpady komunalne

Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i pozostałe opłaty

Sesja Rady Miasta

Ważny komunikat

Informacja

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna informujemy, że są tu dane od dnia 2017-03-01 natomiast wcześniejsze informacje są pod adresem: http://www.umskarzysko.bip.doc.pl

więcej o informacji: Informacja

Gospodarka nieruchomościami - przetargi

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Kasztanowa

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Kasztanowa

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 20 490,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Podjazdowa

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Podjazdowa

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 86 165,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ptasia

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ptasia

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 46 780,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Żeromskiego

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Żeromskiego

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 89 480,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

zamówienie na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

nr sprawy ZP.271.43.2019.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert miniPortal; ePUAP

zamówienie na: Zakup oprogramowania i sprzętu oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci dla uruchomienia e-usług w Gminie Skarżysko - Kamienna w ramach projektu „e–Skarżysko–rozwój usług elektronicznych"

zamówienie na Zakup oprogramowania i sprzętu oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci dla uruchomienia e-usług w Gminie Skarżysko - Kamienna w ramach projektu „e–Skarżysko–rozwój usług elektronicznych"

nr sprawy ZP.271.42.2019

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty składane drogą elektroniczną pza pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2020 r. - część I

zamówienie na Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2020 r. - część I

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 28

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki”

nr sprawy ZP.271.41.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

zamówienie na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

nr sprawy ZP.271.36.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej”

zamówienie na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej”

nr sprawy ZP.271.38.2019.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta parter pok. Nr 28 Biuro Obsługi Interesanta

Praca

stanowisko: nabór nr 27/2019 stanowisko Sekretarz Miasta

stanowisko nabór nr 27/2019 stanowisko Sekretarz Miasta

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

stanowisko: nabór nr 26/2019 stanowisko do spraw komunikacji społecznej

stanowisko nabór nr 26/2019 stanowisko do spraw komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

stanowisko: nabór nr 26/2019 stanowisko do spraw komunikacji społecznej

stanowisko nabór nr 26/2019 stanowisko do spraw komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

Uchwały Rady

uchwała nr: XXI/173/2020

uchwała nr XXI/173/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego .

uchwała nr: XXI/172/2020

uchwała nr XXI/172/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej –etap II”

uchwała nr: XXI/171/2020

uchwała nr XXI/171/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

uchwała nr: XXI/170/2020

uchwała nr XXI/170/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

uchwała nr: XXI/169/2020

uchwała nr XXI/169/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2020 rok.

uchwała nr: XXI/168/2020

uchwała nr XXI/168/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2020 rok.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 22/2020

zarządzenie nr 22/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 21/2020

zarządzenie nr 21/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 20/2020

zarządzenie nr 20/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej jako działki nr 26/4, 26/8, 26/9 i 26/10, położonej w Skarżysku-Kamiennej nad rzeką Bernatka (arkusz mapy nr 2, obręb 0001 Milica)

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 19/2020

zarządzenie nr 19/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracownikom Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 18/2020

zarządzenie nr 18/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 17/2020

zarządzenie nr 17/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij