Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Kierownictwo urzędu

Konrad Krönig


Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig


Godziny pracy

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Poniedziałek: 7:30 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 14:00
Piątek: 7:30 - 12:30

Godziny otwarcia biura dowodów osobistych

Poniedziałek: 9:00 - 16:30
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 13:30

Godziny otwarcia biura meldunkowego

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 13:00
Piątek: 8:00 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 17:00


Godziny dyżuru Urzędu Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej

Sobota: 9:00 - 11:00 dla zgłaszających zgony

Konta bankowe

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i opłaty

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna informujemy, że są tu dane od dnia 2017-03-01 natomiast wcześniejsze informacje są pod adresem:  http://www.umskarzysko.bip.doc.pl

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Gospodarka nieruchomościami - przetargi

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Paryska

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Paryska

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 245 670,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 37 650,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 436 250,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Asfaltowa

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Asfaltowa

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 129.348,00 zł, 64.323,00 zł, 61.234,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Piękna

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Piękna

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 65 940,00 zł

Data przetargu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu – część I”

zamówienie na „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu – część I”

nr sprawy ZP.271.42.2017.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018r

zamówienie na Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018r

nr sprawy ZP.271.46.2017.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów”

zamówienie na „Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów”

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

zamówienie na: Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018r

zamówienie na Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018r

nr sprawy ZP.271.45.2017.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: Świadczenie w 2018 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 t.j.) na rzecz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna

zamówienie na Świadczenie w 2018 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 t.j.) na rzecz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: „Zimowe utrzymanie terenów wewnątrzosiedlowych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie 2017/2018 strefa II”.

zamówienie na „Zimowe utrzymanie terenów wewnątrzosiedlowych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie 2017/2018 strefa II”.

nr sprawy ZP.271.43.2017.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia zamówienie z wolnej ręki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Uwaga: w dniu 27.11.2017 r. odbędą się negocjacje.

Praca

stanowisko: stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta

stanowisko stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok. 028

stanowisko: Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta

stanowisko Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

Uchwały Rady

uchwała nr: XLVI/110/2017

uchwała nr XLVI/110/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „11 Listopada - Piłsudskiego” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.

uchwała nr: XLVI/109/2017

uchwała nr XLVI/109/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Moniuszki - Żeromskiego" na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

uchwała nr: XLVI/108/2017

uchwała nr XLVI/108/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy ” Skwer im. Franciszka Tatkowskiego" skwerowi przy ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej.

uchwała nr: XLVI/107/2017

uchwała nr XLVI/107/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej.

uchwała nr: XLVI/106/2017

uchwała nr XLVI/106/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania dla ciągu pieszego usytuowanego na działkach o nr 23/2 i 20 oraz 85/2 i 68/2 ( arkusz mapy 7 i 8 obręb 0003 Place ) w Skarżysku-Kamiennej nazwy " Aleja im. ks. bpa Edwarda Materskiego".

uchwała nr: XLVI/105/2017

uchwała nr XLVI/105/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna i będącego w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 365/2017

zarządzenie nr 365/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 364/2017

zarządzenie nr 364/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 363/2017

zarządzenie nr 363/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta do spraw Komunikacji Społecznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 362/2017

zarządzenie nr 362/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 361/2017

zarządzenie nr 361/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków na 2017 rok między jednostkami organizacyjnymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 360/2017

zarządzenie nr 360/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 147/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Skarżyska - kamiennej

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij