Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.plwww.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.plwww.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Kierownictwo urzędu

Konrad Krönig


Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig


Godziny pracy


INFORMACJA O SKRÓCENIU CZASU PRACY:


Od dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) aż do odwołania Urząd Miasta czynny będzie w godzinach 7.30 - 14.00, z wyłączeniem:

 

kasy Urzędu, która będzie czynna w godzinach 7.30 - 12.30

 

(podstawa: Zarządzenie nr 152/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10.06.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów)Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej


Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Poniedziałek: 7:30 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 14:00
Piątek: 7:30 - 12:30

Godziny otwarcia biura dowodów osobistych

Poniedziałek: 9:00 - 16:30
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 13:30

Godziny otwarcia biura meldunkowego

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 13:00
Piątek: 8:00 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 17:00


Godziny dyżuru Urzędu Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej

Sobota: 9:00 - 11:00 dla zgłaszających zgony

Konta bankowe

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z przystanków


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i opłaty

Sesja Rady Miasta

Ważny komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna informujemy, że są tu dane od dnia 2017-03-01 natomiast wcześniejsze informacje są pod adresem:  http://www.umskarzysko.bip.doc.pl

więcej o informacji: WAŻNY KOMUNIKAT

Gospodarka nieruchomościami - przetargi

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fabryczna

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fabryczna

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 549 000,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fabryczna

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fabryczna

Przetarg na Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 69 000,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Kasztanowa

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Kasztanowa

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 17 254,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 1 084 637,00 zł + 23%VAT

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Podjazdowa

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Podjazdowa

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 90 700,00 zł

Data przetargu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2019 r. - część II

zamówienie na Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2019 r. - część II

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 28

zamówienie na: „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu”

zamówienie na „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu”

nr sprawy ZP.271.19.2019.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

zamówienie na: „Budowa ul. Wieżowej”

zamówienie na „Budowa ul. Wieżowej”

nr sprawy ZP.271.26.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej”

zamówienie na „Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej”

nr sprawy ZP.271.24.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Skarżysko – Kamienna i ich zagospodarowanie”

zamówienie na „Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Skarżysko – Kamienna i ich zagospodarowanie”

nr sprawy ZP.271.20.2019.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji dla ul. Głównej w ramach zadania „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej.”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji dla ul. Głównej w ramach zadania „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej.”

nr sprawy ZP.271.25.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

Praca

stanowisko: dyrektor

stanowisko dyrektor

miejsce pracy Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej pokój 028

Uchwały Rady

uchwała nr: XIII/71/2019

uchwała nr XIII/71/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej do dokonania zmian w Statucie Miasta Skarżyska - Kamiennej.

uchwała nr: XIII/70/2019

uchwała nr XIII/70/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

uchwała nr: XIII/69/2019

uchwała nr XIII/69/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031.

uchwała nr: XIII/68/2019

uchwała nr XIII/68/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.

uchwała nr: X/67/2019

uchwała nr X/67/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Górna Kolonia” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

uchwała nr: X/66/2019

uchwała nr X/66/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Centrum”, „Centrum część B” i „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 189/2019

zarządzenie nr 189/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie wprowadzenia polityki antymobingowej w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 188/2019

zarządzenie nr 188/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 187/2019

zarządzenie nr 187/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 186/2019

zarządzenie nr 186/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 185/2019

zarządzenie nr 185/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 184/2019

zarządzenie nr 184/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij