Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Kierownictwo urzędu

Konrad Krönig


Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig


Godziny pracy

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Poniedziałek: 7:30 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 14:00
Piątek: 7:30 - 12:30

Godziny otwarcia biura dowodów osobistych

Poniedziałek: 9:00 - 16:30
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 13:30

Godziny otwarcia biura meldunkowego

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 13:00
Piątek: 8:00 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 17:00


Godziny dyżuru Urzędu Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej

Sobota: 9:00 - 11:00 dla zgłaszających zgony

Konta bankowe

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i opłaty

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna informujemy, że są tu dane od dnia 2017-03-01 natomiast wcześniejsze informacje są pod adresem:  http://www.umskarzysko.bip.doc.pl

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Gospodarka nieruchomościami - przetargi

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - ul. Rejowska

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - ul. Rejowska

Przetarg na Dzierżawa nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 1.500,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Legionów 107 m. 402

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Legionów 107 m. 402

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza 44 180,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej

Adres nieruchomości Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza 27 400,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Paryska

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Paryska

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 245 670,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 37 650,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Utworzenie i prowadzenie Informatora Samorządowego „Miasto na Szlaku” na portalu informacyjnym oraz promocja materiałów składających się na Informator Samorządowy na portalu społecznościowym Facebook.

zamówienie na Utworzenie i prowadzenie Informatora Samorządowego „Miasto na Szlaku” na portalu informacyjnym oraz promocja materiałów składających się na Informator Samorządowy na portalu społecznościowym Facebook.

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Udostępnienie 4 stron w bezpłatnej gazecie z przeznaczeniem na Informator Samorządowy „Miasto na szlaku” raz w miesiącu kalendarzowym wraz z kolportażem w ilości co najmniej 10.000 egzemplarzy pod adresy prywatne oraz pod adresy użyteczności publicznej.

zamówienie na Udostępnienie 4 stron w bezpłatnej gazecie z przeznaczeniem na Informator Samorządowy „Miasto na szlaku” raz w miesiącu kalendarzowym wraz z kolportażem w ilości co najmniej 10.000 egzemplarzy pod adresy prywatne oraz pod adresy użyteczności publicznej.

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu – część I”

zamówienie na „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu – część I”

nr sprawy ZP.271.42.2017.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018r

zamówienie na Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018r

nr sprawy ZP.271.46.2017.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów”

zamówienie na „Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów”

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia

stanowisko Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

stanowisko: stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta

stanowisko stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta

miejsce pracy Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej - pok.028

Uchwały Rady

uchwała nr: XLIX/12/2018

uchwała nr XLIX/12/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2018-2021.

uchwała nr: XLIX/11/2018

uchwała nr XLIX/11/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego.

uchwała nr: XLIX/10/2018

uchwała nr XLIX/10/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.

uchwała nr: XLIX/9/2018

uchwała nr XLIX/9/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018 - 2031.

uchwała nr: XLIX/8/2018

uchwała nr XLIX/8/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok.

uchwała nr: XLVIII/7/2018

uchwała nr XLVIII/7/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2018 rok.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 40/2018

zarządzenie nr 40/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2018

zarządzenie nr 39/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac i wyłonienia zwycięzcy Konkursu graficzno-plastycznego na zaprojektowanie oficjalnego znaku obchodów 100-lecia Niepodległości organizowanych w Skarżysku-Kamiennej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 38/2018

zarządzenie nr 38/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 37/2018

zarządzenie nr 37/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 36/2018

zarządzenie nr 36/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 35/2018

zarządzenie nr 35/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zmian zarządzenia Nr 176/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 31.07.2007 r. w sprawie używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij