Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.plwww.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.plwww.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Kierownictwo urzędu

Konrad Krönig


Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig


Godziny pracy

INFORMACJA O SKRÓCENIU CZASU PRACY:

W dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd Miasta czynny będzie w godzinach 7.30 - 14.00, z wyłączeniem:
kasy Urzędu, która będzie czynna w godzinach 7.30 - 12.00
Biura Obsługi Interesanta, które będzie czynne w godzinach 7.30 - 16.00
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które czynne będzie w godzinach 7.30 - 16.00

(podstawa: Zarządzenie nr 437/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.12.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej w dniu 31 grudnia 2018 r.)


Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej


Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Poniedziałek: 7:30 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 14:00
Piątek: 7:30 - 12:30

Godziny otwarcia biura dowodów osobistych

Poniedziałek: 9:00 - 16:30
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 13:30

Godziny otwarcia biura meldunkowego

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 13:00
Piątek: 8:00 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 17:00


Godziny dyżuru Urzędu Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej

Sobota: 9:00 - 11:00 dla zgłaszających zgony

Konta bankowe

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z przystanków


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i opłaty

Sesja Rady Miasta

Ważny komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna informujemy, że są tu dane od dnia 2017-03-01 natomiast wcześniejsze informacje są pod adresem:  http://www.umskarzysko.bip.doc.pl

więcej o informacji: WAŻNY KOMUNIKAT

Gospodarka nieruchomościami - przetargi

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Podjazdowa

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Podjazdowa

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 90 700,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Paryska

Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Paryska

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 264 000,00 zł + 23% VAT

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - Al. Tysiąclecia

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - Al. Tysiąclecia

Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 2.988.912,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Adres nieruchomości Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza 20.400,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka

Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka

Przetarg na Dzierżawa nieruchomości

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 1830,00 + 23% VAT w stosunku miesięcznym

Data przetargu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej ”

zamówienie na „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej ”

nr sprawy ZP.271.15.2019.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert UM Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Bór bezpiecznie i zdrowo” IV – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz „Ścieżkę zdrowia” z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

zamówienie na Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Bór bezpiecznie i zdrowo” IV – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz „Ścieżkę zdrowia” z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

nr sprawy ZP.271.13.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: Sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości na skutek ich podziału dla potrzeb ustalania przez Gminę Skarżysko-Kamienna w 2019 r. opłat adiacenckich

zamówienie na Sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości na skutek ich podziału dla potrzeb ustalania przez Gminę Skarżysko-Kamienna w 2019 r. opłat adiacenckich

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 28

zamówienie na: Kompleksowy nadzór inwestorski na zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”

zamówienie na Kompleksowy nadzór inwestorski na zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”

nr sprawy ZP.271.12.2019.AS

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 28

zamówienie na: „Naprawa, remonty dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowej, żużlowej i gruntowej w Skarżysku – Kamiennej w 2019 r.”

zamówienie na „Naprawa, remonty dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowej, żużlowej i gruntowej w Skarżysku – Kamiennej w 2019 r.”

nr sprawy ZP.271.5.2019.EZ

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert UM Biuro Obsługi Interesanta

Praca

Uchwały Rady

uchwała nr: VII/21/2019

uchwała nr VII/21/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia – Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

uchwała nr: VII/20/2019

uchwała nr VII/20/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska - Kamiennej na lata 2019 - 2031.

uchwała nr: VII/19/2019

uchwała nr VII/19/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.

uchwała nr: VI/18/2019

uchwała nr VI/18/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej łączącej ulicę Langiewicza z ulicą Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej.

uchwała nr: VI/17/2019

uchwała nr VI/17/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej.

uchwała nr: VI/16/2019

uchwała nr VI/16/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 75/2019

zarządzenie nr 75/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 74/2019

zarządzenie nr 74/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu obciążającej nieruchomość położoną w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Marsz. J.Piłsudskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 73/2019

zarządzenie nr 73/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 72/2019

zarządzenie nr 72/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Skarżysko-kamienna usługi przewidzianej do realizacji w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2032" polegającej na usuwaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz wzoru wniosku o sfinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 71/2019

zarządzenie nr 71/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 70/2019

zarządzenie nr 70/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania regulaminu "Budżetu Obywatelskiego" Miasta Skarżyska-Kamiennej

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij