W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert

Skarżysko-Kamienna 18.02.2019 r.

PiMBP.II-26.1.2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej”.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ); informuję o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Dotyczy zał. nr 1 Warunki przetargowe –

ROZDZIAŁ 24: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

w SIWZ jest:

po zmianie – zapis obowiązujący

    1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
    1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – gabinet dyrektora w dniu 20.02.2019 r. o godz. 12.10 Otwarcie ofert jest jawne.

    1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
    1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – gabinet dyrektora w dniu 04.03.2019 r. o godz. 12.10 Otwarcie ofert jest jawne.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Uzasadnienie: Z uwagi na pytania, jakie wpłynęły odnośnie przedmiotowego zamówienia zachodzi konieczność przekazania ich do projektanta. Tym samym niezbędny jest dodatkowy czas zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawców. Biorąc powyższe pod uwagę zmiana SIWZ w powyższym zakresie jest zasadna. Zamawiający zamieścił również zmianę w ww. zakresie w ogłoszeniu o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma wymienionych wg rozdzielnika do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. (41) 25 12 037 lub drogą elektroniczną na adres: dyrektor@biblioteka24.eu .

D Y R E K T O R

/-/ Iwona Kowaleska

Powiadom znajomego