Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Wydziały Urzędu

Wydziały Urzędu
Nazwa skróconaPełna nazwa
FN Wydział Finansowy
OR
Wydział  Organizacyjny
GKOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WDT Wydział Dróg i Transportu
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
USC
Urząd Stanu Cywilnego

 

 

 Samodzielne referaty, biura, zespoły i stanowiska pracy

Samodzielne referaty, biura, zespoły i stanowiska pracy
Nazwa skróconaPełna nazwa
SO Referat Spraw Obywatelskich
EDU Referat Edukacji
ZDR Referat Zdrowia
LZK Referat Spraw Lokalowych i Administrowania Zasobem Komunalnym
OP Biuro Obsługi Prawnej
BRM Biuro Rozwoju Miasta
BPP Biuro Planowania Przestrzennego
BZK Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
BKS Biuro Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z Zagranicą
RM Biuro Rady Miasta
ZI Zespół Informatyczny
ZP Zespół ds.Zamówień Publicznych
 KA Audytor Wewnętrzny
BOI Biuro Obsługi Interesanta
 ABI Administrator Bezpieczeństwa Informacji