Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba), został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 02.09.2022 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu Miasta.

     Zarządzenie Nr 260/2022 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 02.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu. Załączniki:

Zarządzenie Nr 260/2022 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 02.09.2022 r.