Brak treści artykułu

Załączniki:

Interpelacja radnego Piotra Janowskiego złożona między sesjami w dniu 06.04.2022 r.
Odpowiedź na interpelację
Odpowiedź na interpelację