Regulamin organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy i zasady działania Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.


Załączniki:

Regulamin Organizacyjn MCK Skarżysko
Aneks Nr 1/2017 z dnia 31 marca 2017 do Regulaminu Organizacyjnego
Schemat organizacyjny MCK Skarżysko