Regulamin organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy i zasady działania Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.


Załączniki:

Regulamin organizacyjny