Regulamin organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy i zasady działania Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.


Załączniki:

Regulamin Organizacyjn MCK Skarżysko
Aneks Nr 1/2017 z dnia 31 marca 2017 do Regulaminu Organizacyjnego
Aneks Nr 2/2020 z 27 lutego 2019 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
Aneks Nr 3/2020 z 31 stycznia 2020 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
Aneks Nr 4 z dnia 3 stycznia 2022 do Regulaminu Organizacyjnego
Schemat organizacyjny MCK Skarżysko