W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zamiana wzajemna lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Wymagane dokumenty:

- kompletnie wypełniony wniosek o zamianę wzajemną/,,z urzędu”;
- jako załączniki:
· akt notarialny mówiący o przeniesieniu prawa własności do lokalu lub domu jeśli jedną ze stron zamiany jest właściciel lokalu lub domu;
· zezwolenie dysponenta lokalu - jeśli jedną ze stron jest najemca lokalu nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
· zgodę na zamianę wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
· tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu oraz poświadczenie właściwego zarządcy, że strona biorąca udział w zamianie nie miała wypowiedzianej umowy najmu;
· w przypadku zamiany na lokal z najmem socjalnym z mieszkaniowego zasobu gminy przyszły najemca winien przedstawić dochody swoje i wszystkich członków rodziny za ostatnie 3 miesiące.

Miejsce załatwienia:

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 – Referat Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 /parter/.

Miejsce złożenia dokumentów:

Po weryfikacji wniosku przez pracownika Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Miejsce odbioru dokumentów:

Zawiadomienie o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji wniosku można odebrać osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości w Referacie Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 /parter/ lub zostanie ono doręczone za pośrednictwem poczty na adres podany we wniosku.

Termin załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Analiza złożonych dokumentów. Wydanie skierowań na zamianę.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się możliwość zamiany lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na dwa odrębne lokale. W wyniku tej zamiany najemcą drugiego mieszkania staje się pełnoletnia osoba stale zamieszkująca z najemcą i przez niego wskazana.

Wniosek o zamianę wzajemną/,,z urzędu”.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (041) 25-20-160.
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r., poz. 1341 z późn. zm).

Osoby odpowiedzialne:

Kierownik Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych – Grzegorz Ślusarczyk
Podinspektor ds. społeczno-lokalowych – Katarzyna Berus
Pomoc administracyjna – Ewa Pasieka

Powiadom znajomego