Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XIX/148/2019

uchwała nr XIX/148/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

uchwała nr: XIX/147/2019

uchwała nr XIX/147/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zatrudniania przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wychowawców świetlic środowiskowych.

uchwała nr: XIX/146/2019

uchwała nr XIX/146/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia regulacji Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

uchwała nr: XIX/145/2019

uchwała nr XIX/145/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2019-2035.

uchwała nr: XIX/144/2019

uchwała nr XIX/144/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok

uchwała nr: XVIII/143/2019

uchwała nr XVIII/143/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

uchwała nr: XVIII/142/2019

uchwała nr XVIII/142/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

uchwała nr: XVIII/141/2019

uchwała nr XVIII/141/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

uchwała nr: XVIII/140/2019

uchwała nr XVIII/140/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

uchwała nr: XVIII/139/2019

uchwała nr XVIII/139/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Skarżyska – Kamiennej do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

uchwała nr: XVIII/138/2019

uchwała nr XVIII/138/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 w gminie Skarżysko – Kamienna

uchwała nr: XVIII/137/2019

uchwała nr XVIII/137/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

uchwała nr: XVIII/136/2019

uchwała nr XVIII/136/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki

uchwała nr: XVIII/135/2019

uchwała nr XVIII/135/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr: XVIII/134/2019

uchwała nr XVIII/134/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

uchwała nr: XVIII/133/2019

uchwała nr XVIII/133/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

uchwała nr: XVIII/132/2019

uchwała nr XVIII/132/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

uchwała nr: XVIII/131/2019

uchwała nr XVIII/131/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2012-2027” - aktualizacja sierpień 2019

uchwała nr: XVIII/130/2019

uchwała nr XVIII/130/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna

uchwała nr: XVIII/129/2019

uchwała nr XVIII/129/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia działań w celu poprawy stanu nawierzchni ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej oraz wybudowania oświetlenia.

uchwała nr: XVII/128/2019

uchwała nr XVII/128/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

uchwała nr: XVII/127/2019

uchwała nr XVII/127/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

uchwała nr: XVII/126/2019

uchwała nr XVII/126/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

uchwała nr: XVII/125/2019

uchwała nr XVII/125/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

uchwała nr: XVII/124/2019

uchwała nr XVII/124/2019

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij