Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 15028
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3042
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 2527
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2502
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2385
Kierownictwo urzędu 1668
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1441
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1091
Godziny pracy 1015
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 955
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 891
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 823
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 809
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 764
Dyrektor 761
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 728
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 699
ZP.271.10.2017.AS 648
Konta bankowe 614
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 590
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 527
ZP.271.8.2017.AS 404
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Prezydent Miasta Konrad Krönig 402
Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 390
Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 382
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 319
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 312
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 306
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 305
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 304
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 300
ZP.271.24.2017.AS 295
ZP.271.23.2017.AS 294
Skarżysko-Kamienna ul. Paryska 288
ZP.271.34.2017.EZ 287
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Skarbnik Miasta Ewa Pawełczyk 284
Obwieszczenie GKOŚ.6220.7.2017.MK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - Spalarnia odpadów medycznych przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. 282
Skarżysko 280
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Sekretarz Miasta Agnieszka Winiarska 262
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 261
ZP.271.33.2017.EZ 261
Zp.271.28.2017.EZ 259
Remont chodnika i schodów terenowych w ul. Chałubińskiego w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Osterwy do ul. Jaracza 257
ZP.271.22.2017.AS 257
ZP.271.15.2017.AS 253
ZP.271.18.2017.AS 253
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 248
ZP.271.12.2017.AS 247
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 244
Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 – Strefa I 242
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 3549
Zarządzenie nr 141/2017 212
Zarządzenie nr 205 147
Zarządzenie nr 56/2017 145
Zarządzenie nr 109/2017 132
Zarządzenie nr 364/2017 119
Zarządzenie nr 60/2017 119
Zarządzenie nr 204 118
Zarządzenie nr 107/2017 116
Zarządzenie nr 82/2017 115
Zarządzenie nr 59/2017 114
Zarządzenie nr 68/2017 114
Zarządzenie nr 360/2017 113
Zarządzenie nr 244/2017 110
Zarządzenie nr 135/2017 109
Zarządzenie nr 102/2017 108
Zarządzenie nr 105/2017 107
Zarządzenie nr 94/2017 107
Zarządzenie nr 129/2017 106
Zarządzenie nr 278/2017 106
Zarządzenie nr 57/2017 106
Zarządzenie nr 137/2017 105
Zarządzenie nr 79/2017 103
Zarządzenie nr 127/2017 102
Zarządzenie nr 241/2017 101
Zarządzenie nr 123/2017 100
Zarządzenie nr 103/2017 99
Zarządzenie nr 58/2017 99
Zarządzenie nr 87/2017 99
Zarządzenie nr 98/2017 99
Zarządzenie nr 91/2017 98
Zarządzenie nr 243/2017 97
Zarządzenie nr 245/2017 97
Zarządzenie nr 106/2017 94
Zarządzenie nr 126/2017 94
Zarządzenie nr 202/2017 94
Zarządzenie nr 104/2017 93
Zarządzenie nr 203 93
Zarządzenie nr 362/2017 93
Zarządzenie nr 63/2017 93
Zarządzenie nr 65/2017 93
Zarządzenie nr 96/2017 93
Zarządzenie nr 201/2017 92
Zarządzenie nr 277/2017 91
Zarządzenie nr 273/2017 90
Zarządzenie nr 61/2017 90
Zarządzenie nr 242/2017 89
Zarządzenie nr 279/2017 86
Zarządzenie nr 246/2017 83
Zarządzenie nr 130/2017 82
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 3354
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 416
Skład Rady Miasta 258
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 246
Kluby Radnych Rady Miasta 205
Druk oświadczenia majątkowego 153
Skład Komisji Rady Miasta 152
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 148
Uchwała nr XXXVII/25/2017 148
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 129
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 127
Uchwała nr XXXVII/21/2017 124
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 123
Przewodniczący Rady Miasta 119
Uchwała nr XXXVII/18/2017 115
Uchwała nr XXXVII/19/2017 115
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 114
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 114
Uchwała nr XXXVII/17/2017 111
Rejestr petycji 2016r. 109
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 108
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 107
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 105
Uchwała nr XXXVII/24/2017 103
Uchwała nr XXXVII/20/2017 101
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 100
Uchwała nr XXXVII/22/2017 100
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 99
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 99
Uchwała nr XXXVII/23/2017 98
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 97
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 97
Stanowisko Nr 1/ 2017 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 97
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 94
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 94
Uchwała Nr XXXIX/32/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Fabrycznej nr 17. 90
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 89
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 89
Uchwała nr XLVII/124/2017 89
Uchwała nr XLIV/90/2017 87
Uchwała nr XLIV/85/2017 86
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 86
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 85
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 84
Projekt porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 19.04.2017r. 83
Uchwała nr XL/48/2017 82
Uchwała nr XXXVII/16/2017 82
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 81
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 80
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 79
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 196
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 192
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 155
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 150
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 114
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 109
UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku. 108
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 102
UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 102
O p i s granic miasta Skarżyska – Kamiennej 101
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 98
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 93
Lista projektów odrzuconych 91
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 84
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ" 80
WYKAZ gminnych jednostek organizacyjnych 80
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 80
Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny 75
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 74
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2018 rok 50
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 48
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 39
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 38
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 38
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 38
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 38
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 37
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 36
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 33
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 32
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 30
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 30
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 29
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 28
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 27
Informcja o wynikach konsultacji 19
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 16
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 16
Wykaz jednostek pomocniczych – Rady Osiedla 8
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 6
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 557
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 497
Kadra kierownicza 305
Dane ogólne 267
Struktura organizacyjna 267
Dokumenty 251
Regulamin organizacyjny 232
Majątek MCK 214
Organy zarządzające 196
Dane teleadresowe 194
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 186
Przedmiot działalności 185
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 173
Informacje Ogólne 162
Statut 159
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 137
NIP Miejskiego Centrum Kultury 135
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej 133
Regulaminy filii 131
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 125
NIP i REGON 122
Zarządzenie nr 364/2017 119
Nowy BIP MCSiR 118
Zarządzenie nr 360/2017 113
Filia Nr 1 110
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 110
Zarządzenie nr 244/2017 110
Zarządzenie nr 278/2017 106
Zarządzenie nr 241/2017 101
Zarzadzenie nr 7/2015 99
Jak załatwić sprawę 98
Zarządzenie nr 243/2017 97
Zarządzenie nr 245/2017 97
Zarzadzenie nr 15/2015 95
Regon Miejskiego Centrum Kultury 93
Zarządzenie nr 362/2017 93
Zarzadzenie nr 3/2015 92
Cenniki usług 91
Zarządzenie nr 277/2017 91
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 90
Zarządzenie nr 273/2017 90
Zarządzenie nr 242/2017 89
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 86
Zarzadzenie nr 1a/2016 86
Zarządzenie nr 279/2017 86
Zarzadzenie nr 17/2015 84
Zarzadzenie nr 13/2015 83
Zarzadzenie nr 4/2016 83
Zarządzenie nr 246/2017 83
Zarządzenie nr 322 81
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 167
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 155
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 138
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 129
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 124
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 121
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 117
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 114
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 94
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 87
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 86
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 86
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 84
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 83
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 82
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 80
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 78
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 74
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 73
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 73
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 71
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 69
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 69
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 60
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 59
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 57
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 48
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 46
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 45
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 41
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 41
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 36
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 30
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 17
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 13

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij