Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 50624
Godziny pracy 6622
Kierownictwo urzędu 6242
Konta bankowe 4717
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3693
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3369
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 3128
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 3126
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2879
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2804
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2701
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2456
Obowiązujace uchwały 2267
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 2088
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 2055
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy 2020
Formularze dotyczące podatków i opłat 1966
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 1964
ZP.271.10.2017.AS 1807
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1787
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1689
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 1685
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1660
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1653
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 1645
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1635
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1550
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 1474
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1441
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 1420
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1370
Konrad Krönig Prezydent Miasta 1362
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 1362
ZP.271.12.2018.AS 1358
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1336
ZP.271.35.2018.AS 1303
Ewa Stachowicz 1286
Dyrektor 1284
Dotacja na wymianę systemów grzewczych 1280
Odpisy aktów i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 1279
ZP.271.18.2017.AS 1272
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1262
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 1259
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej 1257
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 1245
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 1238
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 1186
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: „Budowa ul. Rybickiego” - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 1165
Ciaś Sławomir 1160
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 1160
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 12593
Zarządzenie nr 278/2017 750
Zarządzenie nr 273/2017 704
Zarządzenie nr 307/2017 702
Zarządzenie nr 360/2017 682
Zarządzenie nr 246/2017 676
Zarządzenie nr 244/2017 661
Zarządzenie nr 277/2017 651
Zarządzenie nr 271/2017 649
Zarządzenie nr 297/2017 646
Zarządzenie nr 225/2017 644
Zarządzenie nr 305/2017 626
Zarządzenie nr 141/2017 620
Zarządzenie nr 288/2017 616
Zarządzenie nr 275/2017 607
Zarządzenie nr 293/2017 597
Zarządzenie nr 270/2017 591
Zarządzenie nr 283/2017 584
Zarządzenie nr 284/2017 580
Zarządzenie nr 364/2017 580
Zarządzenie nr 319/2017 579
Zarządzenie nr 280/2017 577
Zarządzenie nr 299/2017 568
Zarządzenie nr 98/2017 564
Zarządzenie nr 362/2017 562
Zarządzenie nr 389/2017 561
Zarządzenie nr 102/2017 560
Zarządzenie nr 241/2017 558
Zarządzenie nr 242/2017 557
Zarządzenie nr 82/2017 553
Zarządzenie nr 107/2017 552
Zarządzenie nr 60/2017 552
Zarządzenie nr 301/2017 549
Zarządzenie nr 205 544
Zarządzenie nr 204 542
Zarządzenie nr 137/2017 541
Zarządzenie nr 318/2017 537
Zarządzenie nr 68/2017 534
Zarządzenie nr 106/2017 531
Zarządzenie nr 245/2017 529
Zarządzenie nr 79/2017 529
Zarządzenie nr 103/2017 527
Zarządzenie nr 279/2017 525
Zarządzenie nr 310/2017 525
Zarządzenie nr 109/2017 524
Zarządzenie nr 272/2017 520
Zarządzenie nr 56/2017 520
Zarządzenie nr 126/2017 514
Zarządzenie nr 59/2017 512
Zarządzenie nr 135/2017 511
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 11887
Skład Rady Miasta 2696
Uchwała nr LI/24/2018 1897
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1873
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1344
Skład Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w kadencji 2018 - 2023 1333
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 1192
Kluby Radnych Rady Miasta 954
Uchwała nr LIII/28/2018 928
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 852
Skład Komisji Rady Miasta 835
Uchwała nr XXXVII/25/2017 819
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 736
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 735
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 728
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 688
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 667
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 665
Druk oświadczenia majątkowego 640
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 634
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 622
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 616
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 613
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 604
Uchwała nr XLVII/124/2017 601
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 600
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 599
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 596
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 593
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 589
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 580
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 568
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 562
Uchwała nr L/14/2018 561
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy 553
Uchwała nr XXXVII/21/2017 550
Uchwała nr XXXVII/19/2017 544
Uchwała nr XXXVII/20/2017 530
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 530
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 527
Uchwała nr XXXVII/24/2017 527
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 527
Przewodniczący Rady Miasta 525
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 523
Uchwała nr XXXVII/22/2017 519
Druk oświadczenia majątkowego radnego obowiązujący od 01.07.2017 r. 515
Uchwała nr L/17/2018 512
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 509
Uchwała nr XLIV/85/2017 505
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 502
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 1033
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 744
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 722
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 691
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 676
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 640
zasady głosowania 629
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 602
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 567
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 555
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 544
Lista projektów odrzuconych 538
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 510
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 501
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 485
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 461
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 457
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 454
Regulamin Konsultacji Społecznych 443
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 442
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 442
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 435
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 434
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 424
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 421
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 414
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 412
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 407
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 404
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 395
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 393
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 392
Wykaz Rad Osiedla 370
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 347
Lista projektów odrzuconych 328
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 310
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 308
Uchwała Nr LXIV/93/2018 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej. 270
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 224
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 197
Winiki głosowania 186
Ostateczna lista projektów które zostaną poddane pod głosowanie 147
FORMULARZE 125
Gminny Program Rewitalizacji 123
harmonogram budżetu obywatelskiego na 2020 rok 106
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 99
Wyniki weryfikacji projektów 91
Wykaz jednostek pomocniczych – Rady Osiedla 67
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 25 października 2018 r. 60
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 59
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 3022
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 2500
Kadra kierownicza 1474
Struktura organizacyjna 1375
Regulamin organizacyjny 1302
Dane ogólne 1298
NIP i REGON 1274
Dokumenty 1242
Majątek MCK 1149
Organy zarządzające 1138
Dane teleadresowe 1083
Przedmiot działalności 1054
Statut 975
Informacje Ogólne 962
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 885
NIP Miejskiego Centrum Kultury 882
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 798
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 772
Zarządzenie nr 278/2017 750
Regulaminy filii 733
Zarządzenie nr 273/2017 704
Zarządzenie nr 307/2017 702
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 681
Zarządzenie nr 246/2017 676
Zarządzenie nr 244/2017 661
Zarządzenie nr 277/2017 651
Zarządzenie nr 271/2017 649
Zarządzenie nr 297/2017 646
Zarządzenie nr 225/2017 644
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 639
Nowy BIP MCSiR 639
Zarządzenie nr 305/2017 626
Zarządzenie nr 288/2017 616
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 615
Regon Miejskiego Centrum Kultury 607
Zarządzenie nr 275/2017 607
Zarządzenie nr 293/2017 597
Zarządzenie nr 270/2017 591
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 590
Zarządzenie nr 283/2017 584
Zarządzenie nr 284/2017 580
Zarządzenie nr 280/2017 577
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 576
Filia Nr 1 575
Zarządzenie nr 299/2017 568
Zapytanie ofertowe 565
Zarządzenie nr 241/2017 558
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 557
Zarządzenie nr 242/2017 557
Zarządzenie nr 301/2017 549
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 814
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 765
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 673
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 637
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 615
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 606
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 606
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 605
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 589
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 577
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 575
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 543
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 540
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 522
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 522
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 521
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 518
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 518
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 512
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 508
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 506
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 504
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 503
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 494
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 493
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 485
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 483
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 472
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 466
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 460
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 448
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 446
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 444
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 444
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 434
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 427
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 425
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 402
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 400
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 392
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 371
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 365
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 361
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 355
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 351
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 347
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 332
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2018 288
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 263
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 256

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij