Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 18320
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3216
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 2732
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2621
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2578
Kierownictwo urzędu 2257
Godziny pracy 1537
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1536
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1215
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1182
Konta bankowe 1154
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1145
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1135
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 946
ZP.271.12.2018.AS 890
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 880
Dyrektor 863
ZP.271.10.2017.AS 830
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 820
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 819
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 779
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 677
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Prezydent Miasta Konrad Krönig 594
ZP.271.8.2017.AS 502
Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 493
Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 485
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 466
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 447
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 430
ZP.271.24.2017.AS 430
Skarżysko 428
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 427
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 422
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 419
ZP.271.34.2017.EZ 410
Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej 406
ZP.271.23.2017.AS 406
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 402
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 393
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Skarbnik Miasta Ewa Pawełczyk 391
ZP.271.18.2017.AS 386
ZP.271.42.2017.EZ 386
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Sekretarz Miasta Agnieszka Winiarska 385
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 383
Formularze do pobrania 379
Obowiązujace uchwały 379
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 377
ZP.271.22.2017.AS 376
Remont chodnika i schodów terenowych w ul. Chałubińskiego w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Osterwy do ul. Jaracza 373
Zp.271.28.2017.EZ 372
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 4575
Zarządzenie nr 141/2017 294
Zarządzenie nr 205 222
Zarządzenie nr 56/2017 212
Zarządzenie nr 360/2017 203
Zarządzenie nr 278/2017 202
Zarządzenie nr 68/2017 202
Zarządzenie nr 109/2017 200
Zarządzenie nr 107/2017 194
Zarządzenie nr 59/2017 191
Zarządzenie nr 60/2017 189
Zarządzenie nr 244/2017 185
Zarządzenie nr 94/2017 185
Zarządzenie nr 102/2017 182
Zarządzenie nr 243/2017 181
Zarządzenie nr 364/2017 181
Zarządzenie nr 204 179
Zarządzenie nr 82/2017 178
Zarządzenie nr 104/2017 175
Zarządzenie nr 127/2017 174
Zarządzenie nr 135/2017 174
Zarządzenie nr 241/2017 173
Zarządzenie nr 57/2017 173
Zarządzenie nr 79/2017 173
Zarządzenie nr 137/2017 172
Zarządzenie nr 98/2017 172
Zarządzenie nr 105/2017 171
Zarządzenie nr 129/2017 170
Zarządzenie nr 245/2017 169
Zarządzenie nr 103/2017 168
Zarządzenie nr 91/2017 168
Zarządzenie nr 277/2017 165
Zarządzenie nr 126/2017 163
Zarządzenie nr 87/2017 163
Zarządzenie nr 65/2017 161
Zarządzenie nr 273/2017 160
Zarządzenie nr 106/2017 159
Zarządzenie nr 123/2017 159
Zarządzenie nr 362/2017 159
Zarządzenie nr 61/2017 159
Zarządzenie nr 63/2017 159
Zarządzenie nr 58/2017 158
Zarządzenie nr 203 155
Zarządzenie nr 242/2017 155
Zarządzenie nr 202/2017 153
Zarządzenie nr 96/2017 153
Zarządzenie nr 279/2017 151
Zarządzenie nr 246/2017 149
Zarządzenie nr 201/2017 148
Zarządzenie nr 288/2017 143
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 4222
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 736
Skład Rady Miasta 414
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 308
Kluby Radnych Rady Miasta 307
Druk oświadczenia majątkowego 238
Uchwała nr XXXVII/25/2017 232
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 227
Skład Komisji Rady Miasta 224
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 215
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 211
Uchwała nr XXXVII/21/2017 207
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 194
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 194
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 193
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 189
Przewodniczący Rady Miasta 189
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 188
Uchwała nr XXXVII/19/2017 188
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 187
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 187
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 185
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 185
Uchwała nr XXXVII/24/2017 182
Uchwała nr XXXVII/17/2017 179
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 177
Rejestr petycji 2016r. 177
Uchwała nr XXXVII/18/2017 177
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 176
Uchwała nr XXXVII/20/2017 173
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 172
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 171
Stanowisko Nr 1/ 2017 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 166
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 165
Uchwała nr XXXVII/23/2017 163
Uchwała nr XXXVII/22/2017 162
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 155
Uchwała nr XLIV/90/2017 154
Uchwała nr XLVII/124/2017 153
Projekt porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 19.04.2017r. 152
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 152
Uchwała nr XLIV/85/2017 152
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 151
Uchwała nr XL/48/2017 146
Uchwała Nr XXXIX/32/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Fabrycznej nr 17. 145
Uchwała nr XXXVII/16/2017 145
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 145
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 140
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 140
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 139
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 302
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 272
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 272
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 216
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 191
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 184
UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 184
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 178
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 177
UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku. 175
O p i s granic miasta Skarżyska – Kamiennej 169
Lista projektów odrzuconych 164
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 157
WYKAZ gminnych jednostek organizacyjnych 151
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 149
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ" 146
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 142
Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny 134
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 131
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 121
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2018 rok 121
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 109
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 104
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 102
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 102
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 101
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 97
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 95
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 94
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 91
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 90
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 90
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 89
Informcja o wynikach konsultacji 88
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 88
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 81
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 74
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 68
UCHWAŁA NR L/14/2018 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny.. 57
Wykaz Rad Osiedla 51
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 48
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 43
Regulamin Konsultacji Społecznych 42
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 34
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 29
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 25
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 22
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 19
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 14
Sprawozdanie z konsultacji 11
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 776
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 749
Kadra kierownicza 520
Struktura organizacyjna 463
Dane ogólne 442
Dokumenty 427
Regulamin organizacyjny 409
Majątek MCK 403
Dane teleadresowe 362
Przedmiot działalności 349
Organy zarządzające 347
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 272
Informacje Ogólne 268
Statut 256
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 251
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 235
NIP Miejskiego Centrum Kultury 231
Regulaminy filii 223
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 216
NIP i REGON 210
Zarządzenie nr 278/2017 202
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 194
Filia Nr 1 188
Zarządzenie nr 244/2017 185
Nowy BIP MCSiR 183
Jak załatwić sprawę 181
Zarządzenie nr 243/2017 181
Zarządzenie nr 241/2017 173
Zarządzenie nr 245/2017 169
Cenniki usług 168
Zarzadzenie nr 7/2015 168
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 165
Regon Miejskiego Centrum Kultury 165
Zarzadzenie nr 3/2015 165
Zarządzenie nr 277/2017 165
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 165
Zarzadzenie nr 15/2015 162
Ogłoszenie Nr 1/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej 160
Zarządzenie nr 273/2017 160
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 157
Zarządzenie nr 242/2017 155
Zarzadzenie nr 1a/2016 151
Zarządzenie nr 279/2017 151
Zarządzenie nr 246/2017 149
Zarzadzenie nr 13/2015 147
Zarzadzenie nr 17/2015 146
Zarzadzenie nr 4/2016 144
Zarządzenie nr 288/2017 143
Zarządzenie nr 225/2017 139
Zarzadzenie nr 10/2015 138
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 272
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 272
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 226
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 218
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 211
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 207
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 192
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 176
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 169
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 166
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 164
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 161
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 154
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 153
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 149
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 146
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 146
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 143
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 142
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 137
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 134
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 133
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 133
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 128
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 121
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 119
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 117
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 115
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 114
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 106
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 106
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 102
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 94
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 63
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 62
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 56
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 53
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 51
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 47
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 46
Uchwała Nr 2839/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2017 rok 12
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 9
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 8
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2018 8
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 6
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2018 5
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 5
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 4
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2017 roku udzielono ulg oraz pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat 2

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij