Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.plwww.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 37361
Kierownictwo urzędu 4606
Godziny pracy 4193
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3541
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3183
Konta bankowe 3129
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2943
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2936
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 2142
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2093
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2080
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 1938
Obowiązujace uchwały 1820
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 1715
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1593
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 1576
Formularze dotyczące podatków i opłat 1540
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1537
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1508
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 1500
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1499
ZP.271.10.2017.AS 1493
ZP.271.12.2018.AS 1235
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1209
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 1197
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1179
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 1149
Dyrektor 1140
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1121
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1099
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 1096
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 1086
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 1073
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 1061
nabór nr 1/2019 stanowisko ds.społecznych w Referacie Zdrowia 1043
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1022
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 1018
nabór nr 6 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 996
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - obwody 991
ZP.271.18.2017.AS 983
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 970
nabór nr 8 /2019 stanowisko ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym 948
ZP.271.35.2018.AS 935
ZP.271.8.2017.AS 934
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 926
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 925
Ewa Stachowicz 902
ZP.271.34.2017.EZ 902
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 900
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej 900
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 9040
Zarządzenie nr 278/2017 564
Zarządzenie nr 273/2017 517
Zarządzenie nr 141/2017 505
Zarządzenie nr 360/2017 503
Zarządzenie nr 244/2017 501
Zarządzenie nr 246/2017 500
Zarządzenie nr 277/2017 489
Zarządzenie nr 307/2017 487
Zarządzenie nr 271/2017 470
Zarządzenie nr 225/2017 461
Zarządzenie nr 288/2017 457
Zarządzenie nr 297/2017 449
Zarządzenie nr 305/2017 440
Zarządzenie nr 364/2017 436
Zarządzenie nr 82/2017 429
Zarządzenie nr 98/2017 427
Zarządzenie nr 107/2017 426
Zarządzenie nr 275/2017 426
Zarządzenie nr 270/2017 423
Zarządzenie nr 60/2017 423
Zarządzenie nr 205 422
Zarządzenie nr 102/2017 419
Zarządzenie nr 241/2017 411
Zarządzenie nr 319/2017 409
Zarządzenie nr 293/2017 408
Zarządzenie nr 204 406
Zarządzenie nr 284/2017 405
Zarządzenie nr 79/2017 405
Zarządzenie nr 137/2017 404
Zarządzenie nr 242/2017 404
Zarządzenie nr 362/2017 403
Zarządzenie nr 299/2017 402
Zarządzenie nr 68/2017 401
Zarządzenie nr 283/2017 400
Zarządzenie nr 106/2017 397
Zarządzenie nr 109/2017 395
Zarządzenie nr 56/2017 395
Zarządzenie nr 59/2017 392
Zarządzenie nr 245/2017 391
Zarządzenie nr 280/2017 390
Zarządzenie nr 103/2017 389
Zarządzenie nr 126/2017 389
Zarządzenie nr 135/2017 386
Zarządzenie nr 91/2017 385
Zarządzenie nr 279/2017 383
Zarządzenie nr 57/2017 377
Zarządzenie nr 94/2017 373
Zarządzenie nr 301/2017 371
Zarządzenie nr 389/2017 371
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 8792
Skład Rady Miasta 2183
Uchwała nr LI/24/2018 1627
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1565
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1024
Kluby Radnych Rady Miasta 752
Uchwała nr LIII/28/2018 692
Uchwała nr XXXVII/25/2017 612
Skład Komisji Rady Miasta 595
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 572
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 568
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 563
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 532
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 523
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 514
Druk oświadczenia majątkowego 498
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 491
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 488
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 480
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 477
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 473
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 472
Uchwała nr XLVII/124/2017 460
Skład Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w kadencji 2018 - 2023 455
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 454
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 445
Uchwała nr XXXVII/19/2017 434
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 432
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 432
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 432
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 418
Uchwała nr XXXVII/21/2017 415
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 411
Uchwała nr XXXVII/24/2017 408
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 407
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 407
Przewodniczący Rady Miasta 402
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 401
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 397
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 396
Uchwała nr XXXVII/18/2017 393
Uchwała nr XXXVII/20/2017 391
Uchwała nr XXXVII/22/2017 389
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 386
Rejestr petycji 2016r. 383
Uchwała nr XXXVII/17/2017 383
Uchwała nr L/14/2018 383
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 382
Uchwała nr XLIV/85/2017 378
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 378
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 753
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 657
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 652
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 583
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 554
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 531
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 497
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 480
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 472
zasady głosowania 457
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 446
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 443
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 431
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 424
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 419
Lista projektów odrzuconych 419
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 379
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 366
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 352
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 348
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 344
Informcja o wynikach konsultacji 336
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 330
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 322
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 319
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 319
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 317
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 297
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 297
Regulamin Konsultacji Społecznych 296
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 295
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 293
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 284
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 283
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 281
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 278
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 276
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 272
Lista projektów odrzuconych 231
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 227
Wykaz Rad Osiedla 226
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 216
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 215
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 191
Sprawozdanie z konsultacji społecznych 190
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 173
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 140
Sprawozdanie z konsultacji 135
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 127
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 124
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 1841
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 1827
Kadra kierownicza 1109
Struktura organizacyjna 1045
Regulamin organizacyjny 991
Dane ogólne 987
Dokumenty 944
Majątek MCK 889
Organy zarządzające 841
Dane teleadresowe 814
Przedmiot działalności 811
Statut 647
NIP Miejskiego Centrum Kultury 630
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 629
Informacje Ogólne 596
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 596
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 590
Zarządzenie nr 278/2017 564
NIP i REGON 561
Regulaminy filii 559
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 532
Zarządzenie nr 273/2017 517
Zarządzenie nr 244/2017 501
Zarządzenie nr 246/2017 500
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 493
Zarządzenie nr 277/2017 489
Zarządzenie nr 307/2017 487
Nowy BIP MCSiR 474
Zarządzenie nr 271/2017 470
Zarządzenie nr 225/2017 461
Zarządzenie nr 288/2017 457
Zarządzenie nr 297/2017 449
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 446
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 445
Zarządzenie nr 305/2017 440
Regon Miejskiego Centrum Kultury 436
Zarządzenie nr 275/2017 426
Filia Nr 1 425
Zarządzenie nr 270/2017 423
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 422
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 421
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 419
Zarządzenie nr 241/2017 411
Zarzadzenie nr 15/2015 409
Zarządzenie nr 293/2017 408
Zarządzenie nr 284/2017 405
Zarządzenie nr 242/2017 404
Jak załatwić sprawę 403
Zarządzenie nr 299/2017 402
Zarządzenie nr 283/2017 400
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 657
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 606
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 485
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 485
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 475
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 464
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 456
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 451
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 440
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 434
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 407
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 404
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 403
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 393
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 385
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 381
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 379
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 377
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 377
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 374
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 372
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 367
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 363
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 358
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 357
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 354
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 347
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 342
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 339
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 331
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 329
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 319
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 305
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 302
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 301
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 300
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 270
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 263
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 250
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 241
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 237
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 235
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 229
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 227
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 223
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 219
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 205
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 175
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 167
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2018 153

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij