Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 20630
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3257
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 2813
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2656
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2627
Kierownictwo urzędu 2514
Godziny pracy 1637
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1572
Konta bankowe 1301
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1272
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1237
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1218
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1192
ZP.271.12.2018.AS 1026
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 1010
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 931
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 905
Dyrektor 902
ZP.271.10.2017.AS 893
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 846
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 809
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 724
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat w Wydziale Finansowym 657
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 542
ZP.271.8.2017.AS 532
Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 515
Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 509
Formularze do pobrania 505
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 505
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 502
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 487
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 477
Skarżysko 476
ZP.271.24.2017.AS 472
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 468
Obowiązujace uchwały 462
ZP.271.34.2017.EZ 456
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 455
ZP.271.23.2017.AS 450
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 449
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 438
nabór nr 1 stanowisko ds.księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym 438
ZP.271.18.2017.AS 436
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 435
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 434
Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej 430
ZP.271.42.2017.EZ 428
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 420
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 420
ZP.271.22.2017.AS 417
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 5141
Zarządzenie nr 141/2017 316
Zarządzenie nr 205 239
Zarządzenie nr 278/2017 236
Zarządzenie nr 56/2017 236
Zarządzenie nr 360/2017 233
Zarządzenie nr 109/2017 228
Zarządzenie nr 68/2017 222
Zarządzenie nr 244/2017 216
Zarządzenie nr 60/2017 216
Zarządzenie nr 107/2017 215
Zarządzenie nr 364/2017 215
Zarządzenie nr 94/2017 211
Zarządzenie nr 59/2017 210
Zarządzenie nr 243/2017 208
Zarządzenie nr 102/2017 203
Zarządzenie nr 277/2017 203
Zarządzenie nr 241/2017 201
Zarządzenie nr 82/2017 201
Zarządzenie nr 105/2017 199
Zarządzenie nr 57/2017 199
Zarządzenie nr 204 198
Zarządzenie nr 137/2017 197
Zarządzenie nr 98/2017 196
Zarządzenie nr 135/2017 195
Zarządzenie nr 79/2017 194
Zarządzenie nr 127/2017 193
Zarządzenie nr 129/2017 193
Zarządzenie nr 104/2017 192
Zarządzenie nr 159/2018 192
Zarządzenie nr 91/2017 189
Zarządzenie nr 126/2017 187
Zarządzenie nr 245/2017 186
Zarządzenie nr 273/2017 185
Zarządzenie nr 362/2017 185
Zarządzenie nr 103/2017 184
Zarządzenie nr 63/2017 184
Zarządzenie nr 61/2017 183
Zarządzenie nr 87/2017 183
Zarządzenie nr 123/2017 181
Zarządzenie nr 65/2017 181
Zarządzenie nr 242/2017 180
Zarządzenie nr 202/2017 177
Zarządzenie nr 203 177
Zarządzenie nr 106/2017 176
Zarządzenie nr 246/2017 175
Zarządzenie nr 279/2017 175
Zarządzenie nr 288/2017 174
Zarządzenie nr 58/2017 174
Zarządzenie nr 225/2017 173
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 4794
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 854
Skład Rady Miasta 556
Kluby Radnych Rady Miasta 349
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 329
Druk oświadczenia majątkowego 264
Uchwała nr XXXVII/25/2017 260
Skład Komisji Rady Miasta 259
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 258
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 236
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 236
Uchwała nr XXXVII/21/2017 228
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 224
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 217
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 216
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 216
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 215
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 214
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 213
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 211
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 211
Uchwała nr XXXVII/19/2017 211
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 210
Przewodniczący Rady Miasta 208
Uchwała nr XXXVII/17/2017 207
Rejestr petycji 2016r. 203
Uchwała nr XXXVII/24/2017 203
Uchwała nr XXXVII/18/2017 201
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 200
Uchwała nr XXXVII/20/2017 195
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 194
Stanowisko Nr 1/ 2017 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 191
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 190
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 189
Uchwała nr XXXVII/23/2017 181
Uchwała nr XLVII/124/2017 181
Uchwała nr XXXVII/22/2017 181
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 179
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 179
Uchwała nr XLIV/85/2017 178
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 175
Projekt porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 19.04.2017r. 174
Uchwała nr XLIV/90/2017 171
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 170
Uchwała Nr XXXIX/32/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Fabrycznej nr 17. 169
Uchwała nr XL/48/2017 169
Uchwała nr XXXVII/16/2017 167
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 165
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 162
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 162
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 370
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 314
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 304
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 238
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 217
UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku. 216
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 213
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 209
UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 206
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 203
Lista projektów odrzuconych 190
O p i s granic miasta Skarżyska – Kamiennej 187
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 181
WYKAZ gminnych jednostek organizacyjnych 180
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 179
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ" 173
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 172
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 166
Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny 159
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 143
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2018 rok 142
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 132
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 126
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 124
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 120
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 120
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 119
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 114
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 113
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 113
Informcja o wynikach konsultacji 112
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 110
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 110
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 109
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 106
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 103
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 91
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 90
Wykaz Rad Osiedla 85
UCHWAŁA NR L/14/2018 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny.. 84
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 69
Regulamin Konsultacji Społecznych 69
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 62
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 62
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 59
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 58
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 47
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 44
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 31
Sprawozdanie z konsultacji 27
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 894
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 868
Kadra kierownicza 580
Struktura organizacyjna 515
Dane ogólne 504
Regulamin organizacyjny 483
Dokumenty 480
Majątek MCK 442
Dane teleadresowe 405
Organy zarządzające 397
Przedmiot działalności 397
Informacje Ogólne 314
Statut 302
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 297
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 285
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 279
NIP Miejskiego Centrum Kultury 266
Regulaminy filii 251
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 238
NIP i REGON 236
Zarządzenie nr 278/2017 236
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 222
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 220
Zarządzenie nr 244/2017 216
Nowy BIP MCSiR 211
Filia Nr 1 209
Zarządzenie nr 243/2017 208
Jak załatwić sprawę 205
Zarządzenie nr 277/2017 203
Zarządzenie nr 241/2017 201
Cenniki usług 192
Zarzadzenie nr 15/2015 192
Regon Miejskiego Centrum Kultury 191
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 187
Zarzadzenie nr 7/2015 187
Ogłoszenie Nr 1/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej 186
Zarządzenie nr 245/2017 186
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 185
Zarządzenie nr 273/2017 185
Zarzadzenie nr 3/2015 183
Zarządzenie nr 242/2017 180
Zarządzenie nr 246/2017 175
Zarządzenie nr 279/2017 175
Zarządzenie nr 288/2017 174
Zarządzenie nr 225/2017 173
Zarzadzenie nr 1a/2016 172
Zarzadzenie nr 13/2015 167
Zarzadzenie nr 4/2016 167
Zarzadzenie nr 17/2015 166
Zarzadzenie nr 10/2015 162
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 314
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 310
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 251
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 243
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 236
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 235
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 216
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 201
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 198
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 187
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 186
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 182
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 180
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 174
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 174
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 172
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 169
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 167
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 166
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 166
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 162
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 159
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 157
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 148
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 147
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 142
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 141
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 138
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 138
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 137
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 129
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 128
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 109
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 88
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 78
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 72
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 71
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 71
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 70
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 70
Uchwała Nr 2839/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2017 rok 35
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 28
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 27
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 26
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat 23
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 22
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2018 20
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2018 18
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2017 roku udzielono ulg oraz pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat 18
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 16

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij