Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 55816
Godziny pracy 7462
Kierownictwo urzędu 6719
Konta bankowe 5704
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3713
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3389
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 3152
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 3146
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2963
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2910
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2735
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2544
Obowiązujace uchwały 2336
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy 2310
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 2106
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 2072
Formularze dotyczące podatków i opłat 2062
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 1980
ZP.271.10.2017.AS 1845
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1812
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 1811
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 1729
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1713
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1697
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1677
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1674
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1564
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 1543
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1499
Konrad Krönig Prezydent Miasta 1488
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 1478
Odpisy aktów i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 1478
Dotacja na wymianę systemów grzewczych 1450
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1429
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1400
ZP.271.12.2018.AS 1388
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 1381
Ewa Stachowicz 1356
ZP.271.35.2018.AS 1321
ZP.271.36.2019.AS 1311
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej 1309
Dyrektor 1302
ZP.271.18.2017.AS 1292
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1279
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 1277
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 1264
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 1260
UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 1250
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 1231
Ciaś Sławomir 1207
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 13691
Zarządzenie nr 278/2017 767
Zarządzenie nr 307/2017 723
Zarządzenie nr 273/2017 720
Zarządzenie nr 360/2017 715
Zarządzenie nr 246/2017 693
Zarządzenie nr 244/2017 678
Zarządzenie nr 277/2017 669
Zarządzenie nr 225/2017 666
Zarządzenie nr 271/2017 665
Zarządzenie nr 297/2017 663
Zarządzenie nr 305/2017 643
Zarządzenie nr 288/2017 636
Zarządzenie nr 141/2017 635
Zarządzenie nr 275/2017 622
Zarządzenie nr 293/2017 621
Zarządzenie nr 270/2017 604
Zarządzenie nr 283/2017 602
Zarządzenie nr 364/2017 596
Zarządzenie nr 284/2017 595
Zarządzenie nr 319/2017 593
Zarządzenie nr 280/2017 592
Zarządzenie nr 79/2017 586
Zarządzenie nr 299/2017 583
Zarządzenie nr 98/2017 582
Zarządzenie nr 362/2017 580
Zarządzenie nr 389/2017 579
Zarządzenie nr 242/2017 578
Zarządzenie nr 102/2017 574
Zarządzenie nr 241/2017 574
Zarządzenie nr 60/2017 570
Zarządzenie nr 82/2017 570
Zarządzenie nr 301/2017 568
Zarządzenie nr 107/2017 567
Zarządzenie nr 205 561
Zarządzenie nr 137/2017 559
Zarządzenie nr 204 558
Zarządzenie nr 68/2017 552
Zarządzenie nr 318/2017 550
Zarządzenie nr 245/2017 546
Zarządzenie nr 106/2017 545
Zarządzenie nr 103/2017 544
Zarządzenie nr 310/2017 543
Zarządzenie nr 109/2017 541
Zarządzenie nr 279/2017 541
Zarządzenie nr 56/2017 540
Zarządzenie nr 272/2017 534
Zarządzenie nr 126/2017 532
Zarządzenie nr 135/2017 528
Zarządzenie nr 59/2017 525
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 12723
Skład Rady Miasta 2828
Uchwała nr LI/24/2018 1918
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1901
Skład Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w kadencji 2018 - 2023 1584
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1418
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 1229
Kluby Radnych Rady Miasta 983
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 971
Uchwała nr LIII/28/2018 948
Skład Komisji Rady Miasta 868
Uchwała nr XXXVII/25/2017 857
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 756
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 752
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 751
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 709
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 687
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 680
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 670
Druk oświadczenia majątkowego 661
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 643
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 635
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 633
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 622
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 621
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 620
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 620
Uchwała nr XLVII/124/2017 618
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 610
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 607
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 598
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy 592
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 587
Uchwała nr L/14/2018 584
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 577
Uchwała nr XXXVII/19/2017 566
Uchwała nr XXXVII/21/2017 564
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 545
Uchwała nr XXXVII/20/2017 543
Uchwała nr XXXVII/24/2017 543
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 541
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 540
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 540
Przewodniczący Rady Miasta 539
Uchwała nr XXXVII/22/2017 533
Druk oświadczenia majątkowego radnego obowiązujący od 01.07.2017 r. 530
Uchwała nr L/17/2018 529
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 523
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 523
Uchwała nr XLIV/85/2017 519
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 1062
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 762
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 740
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 716
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 690
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 659
zasady głosowania 644
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 626
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 583
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 574
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 568
Lista projektów odrzuconych 554
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 529
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 520
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 498
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 479
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 478
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 468
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 463
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 458
Regulamin Konsultacji Społecznych 457
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 452
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 452
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 443
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 438
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 432
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 427
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 423
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 418
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 410
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 409
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 405
Wykaz Rad Osiedla 400
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 367
Lista projektów odrzuconych 346
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 329
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 329
Uchwała Nr LXIV/93/2018 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej. 322
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 241
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 214
Winiki głosowania 203
Ostateczna lista projektów które zostaną poddane pod głosowanie 165
Gminny Program Rewitalizacji 158
FORMULARZE 138
harmonogram budżetu obywatelskiego na 2020 rok 122
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 120
Wyniki weryfikacji projektów 111
Wykaz jednostek pomocniczych – Rady Osiedla 84
Wyniki głosowania 76
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 25 października 2018 r. 75
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 3511
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 2645
Kadra kierownicza 1624
NIP i REGON 1493
Struktura organizacyjna 1479
Dane ogólne 1372
Regulamin organizacyjny 1369
Dokumenty 1297
Organy zarządzające 1183
Majątek MCK 1180
Dane teleadresowe 1139
Przedmiot działalności 1087
Informacje Ogólne 1073
Statut 1021
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 979
NIP Miejskiego Centrum Kultury 916
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 816
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 796
Zarządzenie nr 278/2017 767
Regulaminy filii 749
Zarządzenie nr 307/2017 723
Zarządzenie nr 273/2017 720
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 698
Zarządzenie nr 246/2017 693
Zarządzenie nr 244/2017 678
Nowy BIP MCSiR 672
Zarządzenie nr 277/2017 669
Zarządzenie nr 225/2017 666
Zarządzenie nr 271/2017 665
Zarządzenie nr 297/2017 663
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 656
Zarządzenie nr 305/2017 643
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 640
Regon Miejskiego Centrum Kultury 639
Zarządzenie nr 288/2017 636
Zarządzenie nr 275/2017 622
Zarządzenie nr 293/2017 621
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 606
Zarządzenie nr 270/2017 604
Zarządzenie nr 283/2017 602
Filia Nr 1 598
Zarządzenie nr 284/2017 595
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 593
Zarządzenie nr 280/2017 592
Zapytanie ofertowe 584
Zarządzenie nr 299/2017 583
Zarządzenie nr 242/2017 578
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 576
Zarządzenie nr 241/2017 574
Zarządzenie nr 301/2017 568
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 839
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 785
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 708
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 655
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 636
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 622
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 620
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 619
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 604
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 590
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 590
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 570
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 558
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 541
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 539
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 538
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 537
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 535
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 534
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 527
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 522
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 520
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 516
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 516
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 512
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 507
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 507
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 496
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 488
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 480
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 474
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 462
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 461
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 459
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 453
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 448
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 442
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 420
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 417
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 408
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 388
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 384
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 375
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 371
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 365
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 363
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 349
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2018 306
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 283
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 281

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij