Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 46111
Godziny pracy 6035
Kierownictwo urzędu 5645
Konta bankowe 4235
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3669
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3339
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 3107
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 3096
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2849
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2656
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 2609
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2385
Obowiązujace uchwały 2150
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 2070
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 2030
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 1944
Formularze dotyczące podatków i opłat 1856
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy 1818
ZP.271.10.2017.AS 1754
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1752
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1665
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1635
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1629
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 1596
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1585
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 1544
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1523
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1361
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 1356
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 1335
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1332
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 1331
ZP.271.12.2018.AS 1330
ZP.271.35.2018.AS 1281
Dyrektor 1258
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1254
ZP.271.18.2017.AS 1251
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 1237
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1230
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 1225
Konrad Krönig Prezydent Miasta 1215
Ewa Stachowicz 1214
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 1208
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej 1201
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: „Budowa ul. Rybickiego” - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 1142
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 1140
ZP.271.34.2017.EZ 1140
ZP.271.8.2017.AS 1137
Remont chodnika i schodów terenowych w ul. Chałubińskiego w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Osterwy do ul. Jaracza 1136
nabór nr 6 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1134
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 11365
Zarządzenie nr 278/2017 728
Zarządzenie nr 273/2017 686
Zarządzenie nr 307/2017 682
Zarządzenie nr 246/2017 656
Zarządzenie nr 244/2017 641
Zarządzenie nr 360/2017 633
Zarządzenie nr 277/2017 628
Zarządzenie nr 271/2017 627
Zarządzenie nr 297/2017 627
Zarządzenie nr 225/2017 626
Zarządzenie nr 141/2017 608
Zarządzenie nr 305/2017 602
Zarządzenie nr 288/2017 591
Zarządzenie nr 275/2017 588
Zarządzenie nr 293/2017 576
Zarządzenie nr 270/2017 568
Zarządzenie nr 283/2017 564
Zarządzenie nr 284/2017 564
Zarządzenie nr 319/2017 562
Zarządzenie nr 364/2017 558
Zarządzenie nr 280/2017 557
Zarządzenie nr 98/2017 548
Zarządzenie nr 299/2017 547
Zarządzenie nr 241/2017 542
Zarządzenie nr 242/2017 540
Zarządzenie nr 102/2017 539
Zarządzenie nr 362/2017 538
Zarządzenie nr 82/2017 537
Zarządzenie nr 107/2017 534
Zarządzenie nr 60/2017 533
Zarządzenie nr 389/2017 526
Zarządzenie nr 205 525
Zarządzenie nr 137/2017 524
Zarządzenie nr 301/2017 524
Zarządzenie nr 204 523
Zarządzenie nr 318/2017 523
Zarządzenie nr 68/2017 513
Zarządzenie nr 79/2017 513
Zarządzenie nr 106/2017 512
Zarządzenie nr 245/2017 509
Zarządzenie nr 103/2017 508
Zarządzenie nr 310/2017 504
Zarządzenie nr 56/2017 501
Zarządzenie nr 109/2017 500
Zarządzenie nr 279/2017 500
Zarządzenie nr 59/2017 496
Zarządzenie nr 272/2017 495
Zarządzenie nr 135/2017 494
Zarządzenie nr 126/2017 493
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 10597
Skład Rady Miasta 2514
Uchwała nr LI/24/2018 1864
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1840
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1264
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 1156
Skład Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w kadencji 2018 - 2023 1004
Kluby Radnych Rady Miasta 901
Uchwała nr LIII/28/2018 897
Uchwała nr XXXVII/25/2017 784
Skład Komisji Rady Miasta 772
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 754
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 715
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 711
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 701
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 665
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 651
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 643
Druk oświadczenia majątkowego 616
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 597
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 596
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 592
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 589
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 582
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 578
Uchwała nr XLVII/124/2017 576
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 575
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 569
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 569
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 549
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 548
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 545
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 543
Uchwała nr XXXVII/21/2017 535
Uchwała nr L/14/2018 530
Uchwała nr XXXVII/19/2017 523
Uchwała nr XXXVII/20/2017 514
Uchwała nr XXXVII/24/2017 514
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 513
Przewodniczący Rady Miasta 509
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 509
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 505
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 502
Uchwała nr XXXVII/22/2017 499
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy 498
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 493
Uchwała nr L/17/2018 492
Druk oświadczenia majątkowego radnego obowiązujący od 01.07.2017 r. 490
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 485
Uchwała nr XLIV/85/2017 482
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 993
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 902
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 720
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 698
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 654
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 644
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 634
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 610
zasady głosowania 602
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 562
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 547
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 535
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 533
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 517
Lista projektów odrzuconych 515
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 491
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 476
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 469
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 440
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 439
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 438
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 422
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 418
Regulamin Konsultacji Społecznych 418
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 415
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 412
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 405
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 404
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 397
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 390
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 387
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 378
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 378
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 376
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 371
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 322
Lista projektów odrzuconych 308
Wykaz Rad Osiedla 306
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 292
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 287
Uchwała Nr LXIV/93/2018 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej. 205
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 198
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 172
Winiki głosowania 160
Ostateczna lista projektów które zostaną poddane pod głosowanie 120
FORMULARZE 98
harmonogram budżetu obywatelskiego na 2020 rok 86
Gminny Program Rewitalizacji 79
Wyniki weryfikacji projektów 67
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 59
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 2691
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 2306
Kadra kierownicza 1375
Struktura organizacyjna 1311
Dane ogólne 1242
Regulamin organizacyjny 1237
Dokumenty 1191
Majątek MCK 1104
NIP i REGON 1089
Organy zarządzające 1087
Dane teleadresowe 1030
Przedmiot działalności 1011
Statut 935
Informacje Ogólne 878
NIP Miejskiego Centrum Kultury 838
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 790
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 771
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 741
Zarządzenie nr 278/2017 728
Regulaminy filii 717
Zarządzenie nr 273/2017 686
Zarządzenie nr 307/2017 682
Zarządzenie nr 246/2017 656
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 652
Zarządzenie nr 244/2017 641
Zarządzenie nr 277/2017 628
Zarządzenie nr 271/2017 627
Zarządzenie nr 297/2017 627
Zarządzenie nr 225/2017 626
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 610
Nowy BIP MCSiR 608
Zarządzenie nr 305/2017 602
Zarządzenie nr 288/2017 591
Zarządzenie nr 275/2017 588
Zarządzenie nr 293/2017 576
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 574
Zarządzenie nr 270/2017 568
Regon Miejskiego Centrum Kultury 565
Zarządzenie nr 283/2017 564
Zarządzenie nr 284/2017 564
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 562
Zarządzenie nr 280/2017 557
Filia Nr 1 550
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 550
Zarządzenie nr 299/2017 547
Zarządzenie nr 241/2017 542
Zarządzenie nr 242/2017 540
Zapytanie ofertowe 538
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 532
Zarządzenie nr 301/2017 524
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 781
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 732
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 636
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 611
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 589
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 583
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 582
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 574
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 568
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 553
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 548
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 522
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 514
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 502
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 498
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 498
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 497
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 494
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 487
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 486
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 486
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 483
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 481
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 470
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 469
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 464
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 449
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 447
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 438
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 427
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 425
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 420
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 411
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 408
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 403
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 399
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 382
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 382
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 375
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 372
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 352
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 344
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 341
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 334
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 332
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 330
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 313
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2018 270
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 232
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 227

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij