Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 62051
Godziny pracy 8429
Kierownictwo urzędu 7410
Konta bankowe 6908
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3746
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3412
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 3174
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 3172
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 3162
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy 3033
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2942
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2779
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2657
Obowiązujace uchwały 2403
Formularze dotyczące podatków i opłat 2173
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 2129
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 2094
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 2063
Odpisy aktów i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 2051
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 2003
ZP.271.10.2017.AS 1870
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 1859
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1837
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1813
Dotacja na wymianę systemów grzewczych 1736
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1735
Konrad Krönig Prezydent Miasta 1701
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1701
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1697
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 1624
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1591
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1575
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 1572
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1476
ZP.271.42.2019 1463
Ewa Stachowicz 1461
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1440
ZP.271.36.2019.AS 1433
ZP.271.12.2018.AS 1413
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny 1408
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 1400
UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 1394
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej 1368
ZP.271.35.2018.AS 1336
Dyrektor 1322
ZP.271.18.2017.AS 1314
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 1311
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 1300
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1299
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 1294
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 15082
Zarządzenie nr 278/2017 787
Zarządzenie nr 307/2017 750
Zarządzenie nr 360/2017 742
Zarządzenie nr 273/2017 740
Zarządzenie nr 246/2017 718
Zarządzenie nr 244/2017 699
Zarządzenie nr 277/2017 698
Zarządzenie nr 271/2017 686
Zarządzenie nr 297/2017 686
Zarządzenie nr 225/2017 685
Zarządzenie nr 305/2017 669
Zarządzenie nr 288/2017 657
Zarządzenie nr 141/2017 655
Zarządzenie nr 275/2017 644
Zarządzenie nr 293/2017 642
Zarządzenie nr 270/2017 625
Zarządzenie nr 79/2017 625
Zarządzenie nr 283/2017 621
Zarządzenie nr 389/2017 618
Zarządzenie nr 364/2017 616
Zarządzenie nr 98/2017 616
Zarządzenie nr 319/2017 615
Zarządzenie nr 284/2017 612
Zarządzenie nr 280/2017 610
Zarządzenie nr 299/2017 601
Zarządzenie nr 242/2017 600
Zarządzenie nr 362/2017 600
Zarządzenie nr 301/2017 596
Zarządzenie nr 241/2017 594
Zarządzenie nr 102/2017 591
Zarządzenie nr 82/2017 589
Zarządzenie nr 107/2017 586
Zarządzenie nr 60/2017 586
Zarządzenie nr 205 579
Zarządzenie nr 137/2017 578
Zarządzenie nr 204 576
Zarządzenie nr 68/2017 570
Zarządzenie nr 318/2017 568
Zarządzenie nr 106/2017 564
Zarządzenie nr 245/2017 563
Zarządzenie nr 103/2017 561
Zarządzenie nr 310/2017 561
Zarządzenie nr 279/2017 560
Zarządzenie nr 56/2017 560
Zarządzenie nr 109/2017 559
Zarządzenie nr 126/2017 551
Zarządzenie nr 272/2017 551
Zarządzenie nr 135/2017 550
Zarządzenie nr 59/2017 544
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 13849
Skład Rady Miasta 2986
Uchwała nr LI/24/2018 1961
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1944
Skład Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w kadencji 2018 - 2023 1846
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1501
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 1266
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 1116
Kluby Radnych Rady Miasta 1038
Uchwała nr LIII/28/2018 992
Skład Komisji Rady Miasta 926
Uchwała nr XXXVII/25/2017 892
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 785
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 776
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 772
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 725
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 724
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 707
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 703
Druk oświadczenia majątkowego 697
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy 673
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 666
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 654
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 654
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 652
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 652
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 640
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 640
Uchwała nr XLVII/124/2017 640
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 633
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 627
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 622
Uchwała nr L/14/2018 609
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 608
Uchwała nr XXXVII/19/2017 597
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 595
Uchwała nr XXXVII/21/2017 579
Druk oświadczenia majątkowego radnego obowiązujący od 01.07.2017 r. 568
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 565
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 562
Uchwała nr XXXVII/20/2017 562
Uchwała nr XXXVII/24/2017 561
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 558
Przewodniczący Rady Miasta 554
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 554
Uchwała nr XXXVII/22/2017 549
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 544
Uchwała nr L/17/2018 543
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 540
Uchwała nr XLIV/85/2017 538
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 1094
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 782
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 770
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 749
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 714
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 699
zasady głosowania 678
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 659
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 608
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 601
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 599
Lista projektów odrzuconych 570
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 551
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 544
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 517
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 500
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 496
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 492
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 486
Regulamin Konsultacji Społecznych 483
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 472
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 470
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 469
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 459
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 452
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 449
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 447
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 438
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 435
Wykaz Rad Osiedla 432
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 427
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 427
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 423
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 388
Lista projektów odrzuconych 374
Uchwała Nr LXIV/93/2018 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej. 365
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 351
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 347
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 263
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 239
Winiki głosowania 224
Gminny Program Rewitalizacji 201
Ostateczna lista projektów które zostaną poddane pod głosowanie 188
FORMULARZE 166
harmonogram budżetu obywatelskiego na 2020 rok 158
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 142
Wyniki weryfikacji projektów 130
Wyniki głosowania 115
Wykaz jednostek pomocniczych – Rady Osiedla 105
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 93
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 3859
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 2850
NIP i REGON 1778
Kadra kierownicza 1750
Struktura organizacyjna 1547
Dane ogólne 1440
Regulamin organizacyjny 1434
Dokumenty 1346
Organy zarządzające 1224
Majątek MCK 1216
Dane teleadresowe 1193
Informacje Ogólne 1189
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 1139
Przedmiot działalności 1126
Statut 1074
NIP Miejskiego Centrum Kultury 952
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 837
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 825
Zarządzenie nr 278/2017 787
Regulaminy filii 771
Zarządzenie nr 307/2017 750
Zarządzenie nr 273/2017 740
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 724
Zarządzenie nr 246/2017 718
Nowy BIP MCSiR 707
Zarządzenie nr 244/2017 699
Zarządzenie nr 277/2017 698
Zarządzenie nr 271/2017 686
Zarządzenie nr 297/2017 686
Zarządzenie nr 225/2017 685
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 677
Regon Miejskiego Centrum Kultury 675
Zarządzenie nr 305/2017 669
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 666
Zarządzenie nr 288/2017 657
Zarządzenie nr 275/2017 644
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 643
Zarządzenie nr 293/2017 642
Filia Nr 1 625
Zarządzenie nr 270/2017 625
Zarządzenie nr 283/2017 621
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 619
Zarządzenie nr 284/2017 612
Zarządzenie nr 280/2017 610
Zapytanie ofertowe 601
Zarządzenie nr 299/2017 601
Zarządzenie nr 242/2017 600
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 596
Zarządzenie nr 301/2017 596
Zarządzenie nr 241/2017 594
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 881
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 813
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 752
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 680
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 658
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 648
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 642
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 637
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 623
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 616
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 611
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 595
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 580
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 569
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 563
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 562
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 560
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 557
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 555
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 552
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 550
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 547
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 540
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 539
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 535
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 530
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 529
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 529
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 513
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 509
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 505
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 481
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 481
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 479
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 476
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 473
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 462
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 452
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 443
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 431
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 407
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 406
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 392
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 390
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 386
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 382
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 368
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2018 327
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 314
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 302

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij