Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 22949
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3304
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 2872
Kierownictwo urzędu 2800
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2690
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2673
Godziny pracy 1787
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1634
Konta bankowe 1465
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1306
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1300
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1272
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1237
ZP.271.12.2018.AS 1079
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 1054
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 1020
Dyrektor 942
ZP.271.10.2017.AS 942
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 929
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 877
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 843
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 784
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat w Wydziale Finansowym 731
Obowiązujace uchwały 669
Skarżysko 625
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 621
Formularze do pobrania 613
nabór nr 3/2018 Stanowisko ds. BHP 586
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 572
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 565
ZP.271.8.2017.AS 564
Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 551
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 544
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 541
Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 538
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 529
nabór nr 4 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 521
ZP.271.24.2017.AS 504
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 502
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 494
ZP.271.34.2017.EZ 493
nabór nr 1 stanowisko ds.księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym 488
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 485
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 482
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 481
ZP.271.23.2017.AS 479
ZP.271.18.2017.AS 478
Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej 477
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 476
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 467
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 5637
Zarządzenie nr 141/2017 332
Zarządzenie nr 205 268
Zarządzenie nr 278/2017 267
Zarządzenie nr 360/2017 266
Zarządzenie nr 56/2017 256
Zarządzenie nr 109/2017 255
Zarządzenie nr 244/2017 247
Zarządzenie nr 60/2017 246
Zarządzenie nr 68/2017 243
Zarządzenie nr 107/2017 241
Zarządzenie nr 277/2017 236
Zarządzenie nr 364/2017 235
Zarządzenie nr 59/2017 235
Zarządzenie nr 94/2017 231
Zarządzenie nr 241/2017 230
Zarządzenie nr 243/2017 228
Zarządzenie nr 127/2017 225
Zarządzenie nr 102/2017 224
Zarządzenie nr 288/2017 223
Zarządzenie nr 82/2017 222
Zarządzenie nr 123/2017 221
Zarządzenie nr 105/2017 220
Zarządzenie nr 98/2017 220
Zarządzenie nr 204 219
Zarządzenie nr 57/2017 219
Zarządzenie nr 79/2017 219
Zarządzenie nr 106/2017 218
Zarządzenie nr 137/2017 218
Zarządzenie nr 104/2017 217
Zarządzenie nr 126/2017 217
Zarządzenie nr 135/2017 217
Zarządzenie nr 129/2017 216
Zarządzenie nr 362/2017 212
Zarządzenie nr 245/2017 211
Zarządzenie nr 103/2017 210
Zarządzenie nr 273/2017 210
Zarządzenie nr 91/2017 210
Zarządzenie nr 61/2017 208
Zarządzenie nr 87/2017 208
Zarządzenie nr 65/2017 205
Zarządzenie nr 279/2017 203
Zarządzenie nr 63/2017 203
Zarządzenie nr 242/2017 202
Zarządzenie nr 246/2017 202
Zarządzenie nr 203 201
Zarządzenie nr 202/2017 200
Zarządzenie nr 225/2017 194
Zarządzenie nr 58/2017 192
Zarządzenie nr 271/2017 191
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 5279
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 965
Skład Rady Miasta 749
Kluby Radnych Rady Miasta 412
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 356
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 319
Uchwała nr XXXVII/25/2017 302
Skład Komisji Rady Miasta 294
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 292
Druk oświadczenia majątkowego 291
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 282
Uchwała nr LI/24/2018 267
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 263
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 255
Uchwała nr XXXVII/21/2017 254
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 253
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 247
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 246
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 243
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 242
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 238
Uchwała nr XXXVII/19/2017 237
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 236
Uchwała nr XXXVII/17/2017 236
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 235
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 235
Rejestr petycji 2016r. 231
Uchwała nr XXXVII/18/2017 228
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 226
Przewodniczący Rady Miasta 226
Uchwała nr XXXVII/24/2017 225
Uchwała nr XXXVII/20/2017 223
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 222
Stanowisko Nr 1/ 2017 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 214
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 211
Uchwała nr XLVII/124/2017 210
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 209
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 208
Uchwała nr XXXVII/23/2017 205
Uchwała nr XXXVII/22/2017 205
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 203
Uchwała nr XLIV/85/2017 202
Uchwała nr XL/48/2017 200
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 199
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 195
Uchwała nr XLIV/90/2017 195
Projekt porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 19.04.2017r. 194
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 192
Uchwała nr XXXVII/16/2017 192
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 190
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 409
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 367
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 342
UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku. 285
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 262
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 258
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 245
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 236
Lista projektów odrzuconych 235
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 233
UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 229
O p i s granic miasta Skarżyska – Kamiennej 215
WYKAZ gminnych jednostek organizacyjnych 215
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 211
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 206
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 203
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 203
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 198
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 198
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ" 197
Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny 187
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 164
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2018 rok 162
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 155
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 154
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 149
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 146
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 145
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 144
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 143
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 143
Informcja o wynikach konsultacji 141
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 134
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 134
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 133
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 130
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 130
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 127
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 118
Wykaz Rad Osiedla 117
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 112
UCHWAŁA NR L/14/2018 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny.. 109
Regulamin Konsultacji Społecznych 104
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 89
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 88
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 81
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 78
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 65
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 63
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 60
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 995
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 978
Kadra kierownicza 651
Struktura organizacyjna 580
Dane ogólne 567
Regulamin organizacyjny 546
Dokumenty 535
Majątek MCK 502
Dane teleadresowe 462
Organy zarządzające 458
Przedmiot działalności 440
Statut 362
Informacje Ogólne 343
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 342
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 334
NIP Miejskiego Centrum Kultury 324
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 313
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 282
Regulaminy filii 277
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 268
NIP i REGON 267
Zarządzenie nr 278/2017 267
Nowy BIP MCSiR 249
Filia Nr 1 247
Zarządzenie nr 244/2017 247
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 243
Zarządzenie nr 277/2017 236
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 231
Zarządzenie nr 241/2017 230
Regon Miejskiego Centrum Kultury 228
Zarządzenie nr 243/2017 228
Cenniki usług 224
Jak załatwić sprawę 223
Zarządzenie nr 288/2017 223
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 218
Zarzadzenie nr 15/2015 217
Ogłoszenie Nr 1/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej 211
Zarządzenie nr 245/2017 211
Zarządzenie nr 273/2017 210
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 209
Zarzadzenie nr 17/2015 209
Zarzadzenie nr 3/2015 205
Zarzadzenie nr 7/2015 205
Zarządzenie nr 279/2017 203
Zarządzenie nr 242/2017 202
Zarządzenie nr 246/2017 202
Zarządzenie nr 225/2017 194
Zarzadzenie nr 1a/2016 193
Zarządzenie nr 271/2017 191
Zarzadzenie nr 13/2015 189
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 367
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 342
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 282
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 265
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 262
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 258
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 247
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 229
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 224
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 222
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 220
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 210
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 208
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 205
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 200
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 198
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 194
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 192
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 192
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 191
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 191
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 185
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 183
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 182
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 178
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 174
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 169
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 168
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 168
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 160
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 159
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 157
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 130
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 108
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 107
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 107
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 95
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 94
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 89
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 84
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 67
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 58
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 57
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 55
Uchwała Nr 2839/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2017 rok 52
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat 40
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2018 38
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2018 37
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2017 roku udzielono ulg oraz pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat 36
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 35

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij