Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 66428
Godziny pracy 9232
Kierownictwo urzędu 7936
Konta bankowe 7578
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy 3911
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3766
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3427
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 3274
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 3201
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 3196
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2970
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2813
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2787
ZP.271.17.2020 2753
Obowiązujace uchwały 2439
Odpisy aktów i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 2392
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 2251
Formularze dotyczące podatków i opłat 2230
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 2143
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 2116
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 2018
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 2007
Dotacja na wymianę systemów grzewczych 1964
ZP.271.10.2017.AS 1895
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1892
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1862
Konrad Krönig Prezydent Miasta 1857
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny 1772
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1760
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1721
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1719
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 1693
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 1666
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1643
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1616
ZP.271.42.2019 1567
Ewa Stachowicz 1544
ZP.271.36.2019.AS 1526
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1506
UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 1480
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1476
ZP.271.12.2018.AS 1437
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 1418
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej 1408
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 1380
Wykaz Dróg Gminnych 1371
ZP.271.35.2018.AS 1350
Zaświadczenia: o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, o braku planu miejscowego, ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej 1348
Dyrektor 1345
nabór nr 3/2020 stanowisko ds. transportu w Wydziale Dróg i Transportu 1344
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 16332
Zarządzenie nr 278/2017 804
Zarządzenie nr 307/2017 767
Zarządzenie nr 360/2017 761
Zarządzenie nr 273/2017 757
Zarządzenie nr 246/2017 735
Zarządzenie nr 244/2017 715
Zarządzenie nr 277/2017 713
Zarządzenie nr 271/2017 704
Zarządzenie nr 297/2017 701
Zarządzenie nr 225/2017 700
Zarządzenie nr 305/2017 683
Zarządzenie nr 288/2017 674
Zarządzenie nr 141/2017 670
Zarządzenie nr 293/2017 664
Zarządzenie nr 275/2017 658
Zarządzenie nr 79/2017 651
Zarządzenie nr 389/2017 644
Zarządzenie nr 270/2017 641
Zarządzenie nr 283/2017 636
Zarządzenie nr 98/2017 631
Zarządzenie nr 319/2017 630
Zarządzenie nr 364/2017 630
Zarządzenie nr 284/2017 628
Zarządzenie nr 280/2017 626
Zarządzenie nr 242/2017 617
Zarządzenie nr 299/2017 617
Zarządzenie nr 301/2017 613
Zarządzenie nr 362/2017 612
Zarządzenie nr 241/2017 611
Zarządzenie nr 102/2017 607
Zarządzenie nr 82/2017 605
Zarządzenie nr 60/2017 602
Zarządzenie nr 107/2017 600
Zarządzenie nr 205 596
Zarządzenie nr 137/2017 595
Zarządzenie nr 204 591
Zarządzenie nr 68/2017 589
Zarządzenie nr 245/2017 581
Zarządzenie nr 318/2017 581
Zarządzenie nr 56/2017 579
Zarządzenie nr 106/2017 578
Zarządzenie nr 103/2017 577
Zarządzenie nr 279/2017 576
Zarządzenie nr 109/2017 575
Zarządzenie nr 310/2017 575
Zarządzenie nr 126/2017 567
Zarządzenie nr 272/2017 567
Zarządzenie nr 135/2017 565
Zarządzenie nr 59/2017 560
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 14602
Skład Rady Miasta 3107
Skład Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w kadencji 2018 - 2023 2049
Uchwała nr LI/24/2018 1984
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1970
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1572
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 1295
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 1211
Kluby Radnych Rady Miasta 1068
Uchwała nr LIII/28/2018 1014
Skład Komisji Rady Miasta 958
Uchwała nr XXXVII/25/2017 908
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 806
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 795
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 785
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 764
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 741
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy 727
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 727
Druk oświadczenia majątkowego 720
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 720
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 690
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 681
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 673
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 669
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 668
Uchwała nr XLVII/124/2017 664
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 658
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 657
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 652
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 645
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 642
Uchwała nr L/14/2018 632
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 625
Uchwała nr XXXVII/19/2017 611
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 610
Uchwała nr XXXVII/21/2017 593
Druk oświadczenia majątkowego radnego obowiązujący od 01.07.2017 r. 582
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 580
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 578
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 578
Uchwała nr XXXVII/20/2017 576
Uchwała nr XXXVII/24/2017 576
Przewodniczący Rady Miasta 573
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 570
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 568
Petycja w interesie publicznym adwokat Renaty Sutor dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego. 567
Uchwała nr XXXVII/22/2017 563
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 562
Uchwała nr L/17/2018 557
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Godziny pracy 9232
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 1121
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 800
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 787
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 766
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 729
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 721
zasady głosowania 698
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 682
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 629
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 624
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 618
Lista projektów odrzuconych 584
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 572
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 559
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 540
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 518
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 512
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 508
Regulamin Konsultacji Społecznych 503
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 497
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 492
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 487
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 485
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 475
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 469
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 463
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 463
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 452
Wykaz Rad Osiedla 452
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 448
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 444
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 439
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 438
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 411
Lista projektów odrzuconych 396
Uchwała Nr LXIV/93/2018 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej. 383
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 369
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 362
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 280
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 255
Winiki głosowania 242
Gminny Program Rewitalizacji 222
Ostateczna lista projektów które zostaną poddane pod głosowanie 208
FORMULARZE 188
harmonogram budżetu obywatelskiego na 2020 rok 179
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 159
Wyniki weryfikacji projektów 149
Wyniki głosowania 146
Wykaz jednostek pomocniczych – Rady Osiedla 121
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 4141
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 3016
NIP i REGON 2018
Kadra kierownicza 1845
Struktura organizacyjna 1619
Regulamin organizacyjny 1499
Dane ogólne 1490
Dokumenty 1389
Informacje Ogólne 1319
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 1305
Organy zarządzające 1264
Majątek MCK 1248
Dane teleadresowe 1233
Przedmiot działalności 1157
Statut 1122
NIP Miejskiego Centrum Kultury 992
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 854
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 848
Zarządzenie nr 278/2017 804
Regulaminy filii 788
Zarządzenie nr 307/2017 767
Zarządzenie nr 273/2017 757
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 745
Nowy BIP MCSiR 736
Zarządzenie nr 246/2017 735
Zarządzenie nr 244/2017 715
Zarządzenie nr 277/2017 713
Regon Miejskiego Centrum Kultury 704
Zarządzenie nr 271/2017 704
Zarządzenie nr 297/2017 701
Zarządzenie nr 225/2017 700
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 696
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 685
Zarządzenie nr 305/2017 683
Zarządzenie nr 288/2017 674
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 669
Zarządzenie nr 293/2017 664
Zarządzenie nr 275/2017 658
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 642
Filia Nr 1 641
Zarządzenie nr 270/2017 641
Zarządzenie nr 283/2017 636
Zarządzenie nr 284/2017 628
Zarządzenie nr 280/2017 626
Zapytanie ofertowe 622
Zarządzenie nr 242/2017 617
Zarządzenie nr 299/2017 617
Zarządzenie nr 301/2017 613
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 611
Zarządzenie nr 241/2017 611
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 904
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 834
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 783
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 696
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 677
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 664
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 659
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 659
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 641
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 634
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 626
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 614
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 599
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 595
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 583
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 582
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 581
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 580
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 571
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 570
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 568
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 563
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 554
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 553
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 553
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 552
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 551
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 544
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 529
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 526
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 521
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 496
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 494
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 494
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 490
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 490
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 476
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 474
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 460
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 448
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 423
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 421
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 410
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 405
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 404
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 396
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 387
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2018 342
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 336
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij