Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 25931
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3354
Kierownictwo urzędu 3146
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 2931
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2733
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2717
Godziny pracy 2126
Konta bankowe 1726
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1720
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1345
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1343
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1318
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1282
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 1174
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 1132
ZP.271.12.2018.AS 1107
ZP.271.10.2017.AS 1019
Dyrektor 995
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 959
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 926
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 891
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 871
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 839
Obowiązujace uchwały 795
nabór nr 6 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 785
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat w Wydziale Finansowym 774
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - obwody 764
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 720
Formularze do pobrania 714
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 672
nabór nr 3/2018 Stanowisko ds. BHP 671
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 670
Skarżysko 664
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 651
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 648
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 640
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 631
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 622
ZP.271.8.2017.AS 620
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 619
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 593
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 581
nabór nr 7 stanowisko ds.komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 579
Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 576
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 571
Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 567
ZP.271.34.2017.EZ 560
nabór nr 4 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 558
ZP.271.24.2017.AS 556
ZP.271.18.2017.AS 554
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 6240
Zarządzenie nr 141/2017 357
Zarządzenie nr 278/2017 314
Zarządzenie nr 244/2017 307
Zarządzenie nr 360/2017 305
Zarządzenie nr 205 290
Zarządzenie nr 277/2017 277
Zarządzenie nr 56/2017 276
Zarządzenie nr 109/2017 273
Zarządzenie nr 68/2017 273
Zarządzenie nr 60/2017 271
Zarządzenie nr 107/2017 266
Zarządzenie nr 364/2017 263
Zarządzenie nr 59/2017 261
Zarządzenie nr 94/2017 261
Zarządzenie nr 241/2017 256
Zarządzenie nr 243/2017 256
Zarządzenie nr 288/2017 256
Zarządzenie nr 106/2017 255
Zarządzenie nr 98/2017 255
Zarządzenie nr 102/2017 253
Zarządzenie nr 82/2017 253
Zarządzenie nr 246/2017 251
Zarządzenie nr 273/2017 251
Zarządzenie nr 204 250
Zarządzenie nr 127/2017 248
Zarządzenie nr 126/2017 246
Zarządzenie nr 103/2017 245
Zarządzenie nr 104/2017 244
Zarządzenie nr 57/2017 244
Zarządzenie nr 105/2017 241
Zarządzenie nr 129/2017 241
Zarządzenie nr 137/2017 241
Zarządzenie nr 279/2017 241
Zarządzenie nr 362/2017 241
Zarządzenie nr 79/2017 240
Zarządzenie nr 135/2017 239
Zarządzenie nr 245/2017 238
Zarządzenie nr 91/2017 238
Zarządzenie nr 123/2017 236
Zarządzenie nr 225/2017 233
Zarządzenie nr 242/2017 233
Zarządzenie nr 271/2017 232
Zarządzenie nr 63/2017 232
Zarządzenie nr 65/2017 226
Zarządzenie nr 202/2017 223
Zarządzenie nr 61/2017 223
Zarządzenie nr 87/2017 223
Zarządzenie nr 58/2017 217
Zarządzenie nr 203 216
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 6002
Skład Rady Miasta 1484
Uchwała nr LI/24/2018 1338
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1076
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 558
Kluby Radnych Rady Miasta 497
Uchwała nr LIII/28/2018 404
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 388
Skład Komisji Rady Miasta 364
Uchwała nr XXXVII/25/2017 336
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 331
Druk oświadczenia majątkowego 327
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 308
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 305
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 299
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 283
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 282
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 282
Uchwała nr XXXVII/21/2017 278
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 278
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 277
Uchwała nr XXXVII/19/2017 277
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 273
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 272
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 270
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 270
Uchwała nr XLVII/124/2017 266
Przewodniczący Rady Miasta 264
Uchwała nr XXXVII/17/2017 261
Rejestr petycji 2016r. 255
Uchwała nr XXXVII/18/2017 255
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 255
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 252
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 251
Uchwała nr XXXVII/24/2017 250
Uchwała nr XXXVII/20/2017 248
Uchwała nr XXXVII/22/2017 244
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 241
Stanowisko Nr 1/ 2017 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 239
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 238
Uchwała nr XLIV/85/2017 232
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 232
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 232
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 227
Uchwała nr XXXVII/23/2017 223
Uchwała nr XLIV/90/2017 217
Projekt porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 19.04.2017r. 216
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 216
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 215
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 214
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 465
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 434
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 421
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 373
UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku. 328
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 309
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 288
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 279
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 276
Lista projektów odrzuconych 267
UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 266
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 264
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 259
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 257
WYKAZ gminnych jednostek organizacyjnych 249
O p i s granic miasta Skarżyska – Kamiennej 244
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ" 240
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 237
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 234
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 232
Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny 225
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 216
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 196
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2018 rok 193
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 185
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 179
Informcja o wynikach konsultacji 178
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 177
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 177
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 173
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 171
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 167
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 167
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 165
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 161
zasady głosowania 161
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 154
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 154
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 151
UCHWAŁA NR L/14/2018 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny.. 151
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 150
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 147
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 145
Wykaz Rad Osiedla 141
Regulamin Konsultacji Społecznych 134
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 119
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 100
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 87
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 77
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 74
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 1107
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 1084
Kadra kierownicza 733
Struktura organizacyjna 660
Dokumenty 630
Dane ogólne 625
Regulamin organizacyjny 611
Majątek MCK 570
Dane teleadresowe 542
Organy zarządzające 532
Przedmiot działalności 503
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 404
Statut 402
Informacje Ogólne 386
NIP Miejskiego Centrum Kultury 370
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 357
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 348
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 340
Regulaminy filii 335
Zarządzenie nr 278/2017 314
NIP i REGON 309
Zarządzenie nr 244/2017 307
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 306
Nowy BIP MCSiR 298
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 289
Zarządzenie nr 277/2017 277
Filia Nr 1 273
Regon Miejskiego Centrum Kultury 268
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 266
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 259
Zarządzenie nr 241/2017 256
Zarządzenie nr 243/2017 256
Zarządzenie nr 288/2017 256
Jak załatwić sprawę 253
Zarządzenie nr 246/2017 251
Zarządzenie nr 273/2017 251
Cenniki usług 249
Zarzadzenie nr 15/2015 247
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 242
Zarządzenie nr 279/2017 241
Zarządzenie nr 245/2017 238
Zarzadzenie nr 7/2015 236
Zarządzenie nr 225/2017 233
Zarządzenie nr 242/2017 233
Zarządzenie nr 271/2017 232
Ogłoszenie Nr 1/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej 230
Zarzadzenie nr 13/2015 230
Zarzadzenie nr 17/2015 230
Zarzadzenie nr 1a/2016 224
Zarzadzenie nr 3/2015 223
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 421
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 396
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 330
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 295
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 294
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 292
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 291
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 259
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 259
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 250
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 249
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 240
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 238
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 236
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 235
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 225
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 223
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 219
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 216
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 215
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 214
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 214
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 211
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 211
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 209
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 207
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 206
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 204
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 202
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 198
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 193
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 183
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 161
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 155
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 136
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 122
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 119
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 118
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 113
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 106
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 93
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 92
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 84
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 83
Uchwała Nr 2839/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2017 rok 79
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 70
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 61
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 61
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat 56
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 55

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij