Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 11568
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2666
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2421
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2243
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 2072
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1396
Kierownictwo urzędu 1322
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1019
Godziny pracy 775
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 770
Dyrektor 683
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 648
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 646
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 581
ZP.271.10.2017.AS 482
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 468
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 467
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 403
Konta bankowe 361
Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 324
ZP.271.8.2017.AS 311
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Prezydent Miasta Konrad Krönig 291
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 268
Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 264
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 259
Obwieszczenie GKOŚ.6220.7.2017.MK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - Spalarnia odpadów medycznych przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. 234
Skarżysko-Kamienna ul. Paryska 230
ZP.271.23.2017.AS 203
ZP.271.33.2017.EZ 199
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 196
ZP.271.15.2017.AS 196
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Skarbnik Miasta Ewa Pawełczyk 195
ZP.271.12.2017.AS 195
Skarżysko 194
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 194
ZP.271.24.2017.AS 194
ZP.271.18.2017.AS 185
ZP.271.34.2017.EZ 182
ZP.271.22.2017.AS 181
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 178
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Sekretarz Miasta Agnieszka Winiarska 175
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 165
Zp.271.28.2017.EZ 165
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 164
Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola 164
ZP.271.37.2017.EZ 164
Sporządzenie opinii szacunkowej dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia jednorazowego z tytułu obciążania nieruchomości Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością przesyłu w związku z wykonaniem na ich terenie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej - zamówienie do 30000 euro 163
Skarżysko-kamienna ul. Legionów 162
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 160
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Myszka 159
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 2786
Zarządzenie nr 141/2017 154
Zarządzenie nr 56/2017 101
Zarządzenie nr 205 96
Zarządzenie nr 109/2017 81
Zarządzenie nr 204 80
Zarządzenie nr 60/2017 77
Zarządzenie nr 82/2017 76
Zarządzenie nr 105/2017 68
Zarządzenie nr 68/2017 66
Zarządzenie nr 135/2017 64
Zarządzenie nr 137/2017 63
Zarządzenie nr 57/2017 63
Zarządzenie nr 65/2017 61
Zarządzenie nr 98/2017 60
Zarządzenie nr 107/2017 59
Zarządzenie nr 58/2017 59
Zarządzenie nr 106/2017 57
Zarządzenie nr 244/2017 57
Zarządzenie nr 104/2017 56
Zarządzenie nr 130/2017 56
Zarządzenie nr 79/2017 56
Zarządzenie nr 129/2017 55
Zarządzenie nr 241/2017 55
Zarządzenie nr 245/2017 55
Zarządzenie nr 59/2017 55
Zarządzenie nr 64/2017 55
Zarządzenie nr 102/2017 54
Zarządzenie nr 127/2017 53
Zarządzenie nr 61/2017 53
Zarządzenie nr 94/2017 53
Zarządzenie nr 96/2017 53
Zarządzenie nr 103/2017 52
Zarządzenie nr 322 52
Zarządzenie nr 87/2017 52
Zarządzenie nr 91/2017 52
Zarządzenie nr 123/2017 51
Zarządzenie nr 126/2017 50
Zarządzenie nr 201/2017 50
Zarządzenie nr 246/2017 49
Zarządzenie nr 69/2017 48
Zarządzenie nr 243/2017 47
Zarządzenie nr 62/2017 47
Zarządzenie nr 63/2017 47
Zarządzenie nr 99/2017 47
Zarządzenie nr 242/2017 46
Zarządzenie nr 202/2017 44
Zarządzenie nr 108/2017 43
Zarządzenie nr 191/2017 43
Zarządzenie nr 203 43
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 2650
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 329
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 217
Skład Rady Miasta 184
Kluby Radnych Rady Miasta 145
Druk oświadczenia majątkowego 103
Uchwała nr XXXVII/25/2017 102
Skład Komisji Rady Miasta 92
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 89
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 84
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 75
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 74
Uchwała nr XXXVII/19/2017 72
Uchwała nr XXXVII/21/2017 70
Uchwała nr XXXVII/18/2017 69
Stanowisko Nr 1/ 2017 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 67
Uchwała nr XXXVII/17/2017 66
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 64
Rejestr petycji 2016r. 62
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 61
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 61
Uchwała nr XXXVII/23/2017 59
Uchwała nr XXXVII/20/2017 59
Uchwała nr XXXVII/24/2017 59
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 57
Przewodniczący Rady Miasta 57
Uchwała nr XL/48/2017 54
Uchwała nr XXXVII/22/2017 54
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 52
Uchwała nr XXXVII/16/2017 51
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 49
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 48
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 48
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 47
Uchwała Nr XXXIX/32/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Fabrycznej nr 17. 47
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 46
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 46
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 45
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 45
Uchwała nr XLIV/90/2017 45
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 43
Uchwała Nr XXXIX/35/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/101/2009 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 29.10.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Góra Parkowa" na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej. 43
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 41
Uchwała Nr XXXIX/36/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 41
Uchwała nr XLIV/85/2017 40
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 40
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 39
Projekt porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 27.04.2017r. 39
Uchwała nr XLIII/69/2017 38
Uchwała nr XLV/93/2017 38
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 145
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 122
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 109
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 75
UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 60
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 59
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 53
O p i s granic miasta Skarżyska – Kamiennej 51
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 50
UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 50
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 49
Lista projektów odrzuconych 44
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 42
Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny 42
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 37
WYKAZ gminnych jednostek organizacyjnych 36
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 30
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 30
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ" 29
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 11
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 8
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 8
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2018 rok 8
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 7
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 7
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 6
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 6
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 6
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 6
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 5
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 5
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 5
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 5
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 4
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 4
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 2
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 441
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 366
Kadra kierownicza 195
Struktura organizacyjna 167
Dane ogólne 154
Dokumenty 149
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 132
Regulamin organizacyjny 127
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 123
Organy zarządzające 118
Dane teleadresowe 111
Majątek MCK 100
Informacje Ogólne 99
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 99
Przedmiot działalności 98
Statut 88
NIP i REGON 78
NIP Miejskiego Centrum Kultury 74
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej 71
Nowy BIP MCSiR 69
Regon Miejskiego Centrum Kultury 67
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 61
Zarządzenie nr 244/2017 57
Regulaminy filii 55
Zarządzenie nr 241/2017 55
Zarządzenie nr 245/2017 55
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 54
Zarządzenie nr 322 52
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 50
Zarządzenie nr 246/2017 49
Zarządzenie nr 243/2017 47
Zarzadzenie nr 15/2015 46
Zarzadzenie nr 3/2015 46
Zarządzenie nr 242/2017 46
Filia Nr 1 45
Zarzadzenie nr 13/2015 45
Zarzadzenie nr 7/2015 45
Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego 44
Zarzadzenie nr 1a/2016 43
Zarządzenie nr 277/2017 42
Zarządzenie nr 278/2017 42
Zarzadzenie nr 17/2015 41
Zarządzenie nr 349/2017 40
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 40
Jak załatwić sprawę 39
Zarządzenie nr 273/2017 39
Zarządzenie nr 279/2017 39
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 38
Ulgi i promocje 38
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 88
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 77
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 77
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 69
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 69
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 66
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 61
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 59
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 56
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 55
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 54
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 47
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 43
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 42
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 40
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 36
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 35
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 33
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 32
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 30
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 24
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 23
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 20
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 19
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 17
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 16
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 16
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 7
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 6
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 5
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 5

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij