Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.plwww.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 42910
Godziny pracy 5518
Kierownictwo urzędu 5310
Konta bankowe 3888
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3649
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3311
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 3089
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 3070
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2827
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2627
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 2537
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2318
Obowiązujace uchwały 2079
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 2055
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 2008
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 1921
Formularze dotyczące podatków i opłat 1799
ZP.271.10.2017.AS 1734
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1730
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1649
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1616
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1608
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy 1539
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 1526
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1502
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 1476
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1339
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 1317
ZP.271.12.2018.AS 1301
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 1299
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1298
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1289
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 1273
ZP.271.35.2018.AS 1263
Dyrektor 1231
ZP.271.18.2017.AS 1230
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 1214
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1209
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 1204
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1199
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 1179
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej 1171
Ewa Stachowicz 1160
Konrad Krönig Prezydent Miasta 1123
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 1123
ZP.271.34.2017.EZ 1123
Remont chodnika i schodów terenowych w ul. Chałubińskiego w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Osterwy do ul. Jaracza 1117
ZP.271.8.2017.AS 1115
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: „Budowa ul. Rybickiego” - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 1113
nabór nr 6 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1112
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 10673
Zarządzenie nr 278/2017 711
Zarządzenie nr 273/2017 665
Zarządzenie nr 307/2017 658
Zarządzenie nr 246/2017 636
Zarządzenie nr 244/2017 621
Zarządzenie nr 225/2017 610
Zarządzenie nr 271/2017 610
Zarządzenie nr 277/2017 608
Zarządzenie nr 360/2017 608
Zarządzenie nr 297/2017 606
Zarządzenie nr 141/2017 591
Zarządzenie nr 305/2017 577
Zarządzenie nr 288/2017 574
Zarządzenie nr 275/2017 571
Zarządzenie nr 293/2017 553
Zarządzenie nr 284/2017 550
Zarządzenie nr 270/2017 548
Zarządzenie nr 319/2017 546
Zarządzenie nr 280/2017 544
Zarządzenie nr 283/2017 544
Zarządzenie nr 364/2017 542
Zarządzenie nr 98/2017 534
Zarządzenie nr 299/2017 527
Zarządzenie nr 82/2017 523
Zarządzenie nr 102/2017 519
Zarządzenie nr 241/2017 519
Zarządzenie nr 362/2017 518
Zarządzenie nr 242/2017 517
Zarządzenie nr 107/2017 516
Zarządzenie nr 60/2017 514
Zarządzenie nr 318/2017 509
Zarządzenie nr 137/2017 506
Zarządzenie nr 205 504
Zarządzenie nr 301/2017 503
Zarządzenie nr 389/2017 501
Zarządzenie nr 204 500
Zarządzenie nr 79/2017 498
Zarządzenie nr 68/2017 493
Zarządzenie nr 106/2017 492
Zarządzenie nr 245/2017 488
Zarządzenie nr 103/2017 487
Zarządzenie nr 310/2017 485
Zarządzenie nr 56/2017 485
Zarządzenie nr 279/2017 482
Zarządzenie nr 109/2017 481
Zarządzenie nr 59/2017 479
Zarządzenie nr 135/2017 477
Zarządzenie nr 126/2017 475
Zarządzenie nr 272/2017 475
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 9902
Skład Rady Miasta 2415
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1804
Uchwała nr LI/24/2018 1796
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1193
Kluby Radnych Rady Miasta 867
Uchwała nr LIII/28/2018 836
Skład Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w kadencji 2018 - 2023 805
Uchwała nr XXXVII/25/2017 757
Skład Komisji Rady Miasta 719
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 697
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 693
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 678
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 675
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 651
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 635
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 618
Druk oświadczenia majątkowego 595
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 577
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 576
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 576
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 573
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 567
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 562
Uchwała nr XLVII/124/2017 552
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 549
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 545
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 539
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 534
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 526
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 522
Uchwała nr XXXVII/21/2017 519
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 512
Uchwała nr XXXVII/19/2017 504
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 500
Uchwała nr XXXVII/20/2017 498
Uchwała nr XXXVII/24/2017 498
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 497
Uchwała nr L/14/2018 494
Przewodniczący Rady Miasta 493
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 492
Uchwała nr XXXVII/22/2017 484
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 482
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 480
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 476
Druk oświadczenia majątkowego radnego obowiązujący od 01.07.2017 r. 471
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 469
Uchwała nr L/17/2018 467
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 466
Uchwała nr XLIV/85/2017 465
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 954
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 867
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 752
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 703
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 676
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 634
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 615
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 610
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 584
zasady głosowania 574
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 541
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 527
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 519
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 514
Lista projektów odrzuconych 495
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 490
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 477
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 475
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 455
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 451
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 426
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 421
Informcja o wynikach konsultacji 420
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 420
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 403
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 400
Regulamin Konsultacji Społecznych 397
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 395
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 392
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 390
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 388
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 379
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 373
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 368
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 363
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 361
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 361
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 350
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 339
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 293
Lista projektów odrzuconych 289
Wykaz Rad Osiedla 275
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 274
Sprawozdanie z konsultacji społecznych 273
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 265
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 244
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 176
Sprawozdanie z konsultacji 174
Uchwała Nr LXIV/93/2018 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej. 163
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 156
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 2332
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 2162
Kadra kierownicza 1310
Struktura organizacyjna 1254
Dane ogólne 1190
Regulamin organizacyjny 1184
Dokumenty 1143
Majątek MCK 1066
Organy zarządzające 1041
Dane teleadresowe 986
Przedmiot działalności 971
NIP i REGON 913
Statut 809
NIP Miejskiego Centrum Kultury 797
Informacje Ogólne 781
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 750
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 725
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 715
Zarządzenie nr 278/2017 711
Regulaminy filii 699
Zarządzenie nr 273/2017 665
Zarządzenie nr 307/2017 658
Zarządzenie nr 246/2017 636
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 630
Zarządzenie nr 244/2017 621
Zarządzenie nr 225/2017 610
Zarządzenie nr 271/2017 610
Zarządzenie nr 277/2017 608
Zarządzenie nr 297/2017 606
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 590
Nowy BIP MCSiR 580
Zarządzenie nr 305/2017 577
Zarządzenie nr 288/2017 574
Zarządzenie nr 275/2017 571
Zarządzenie nr 293/2017 553
Zarządzenie nr 284/2017 550
Zarządzenie nr 270/2017 548
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 547
Zarządzenie nr 280/2017 544
Zarządzenie nr 283/2017 544
Regon Miejskiego Centrum Kultury 540
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 531
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 531
Zarządzenie nr 299/2017 527
Filia Nr 1 522
Zarządzenie nr 241/2017 519
Zarządzenie nr 242/2017 517
Zapytanie ofertowe 511
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 510
Zarządzenie nr 301/2017 503
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 752
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 700
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 597
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 588
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 567
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 565
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 561
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 551
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 547
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 530
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 521
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 497
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 492
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 480
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 477
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 476
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 474
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 472
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 465
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 464
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 463
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 462
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 460
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 452
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 452
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 448
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 432
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 429
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 414
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 408
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 408
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 402
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 395
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 383
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 380
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 378
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 358
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 356
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 344
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 339
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 330
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 324
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 322
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 315
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 313
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 310
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 289
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2018 249
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 211
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 207

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij