Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 29906
Kierownictwo urzędu 3697
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3423
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3034
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2808
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2798
Godziny pracy 2783
Konta bankowe 2146
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1826
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 1447
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1443
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1418
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1379
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1379
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 1354
Obowiązujace uchwały 1289
ZP.271.10.2017.AS 1178
ZP.271.12.2018.AS 1160
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 1127
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 1082
Formularze dotyczące podatków i opłat 1040
Dyrektor 1038
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1006
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 986
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 963
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 957
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 947
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 935
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 931
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 896
nabór nr 6 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 885
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 859
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - obwody 855
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 823
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat w Wydziale Finansowym 804
nabór nr 10 stanowisko ds. budżetu i transportu w Wydziale Dróg i Transportu 801
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 793
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 778
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 736
Skarżysko 734
ZP.271.8.2017.AS 728
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 716
nabór nr 3/2018 Stanowisko ds. BHP 709
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 704
ZP.271.18.2017.AS 701
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 696
ZP.271.34.2017.EZ 684
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 681
ZP.271.24.2017.AS 656
ZP.271.23.2017.AS 650
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 7117
Zarządzenie nr 141/2017 408
Zarządzenie nr 278/2017 404
Zarządzenie nr 244/2017 374
Zarządzenie nr 360/2017 370
Zarządzenie nr 277/2017 355
Zarządzenie nr 273/2017 348
Zarządzenie nr 205 340
Zarządzenie nr 246/2017 336
Zarządzenie nr 107/2017 327
Zarządzenie nr 271/2017 326
Zarządzenie nr 60/2017 326
Zarządzenie nr 364/2017 322
Zarządzenie nr 68/2017 320
Zarządzenie nr 82/2017 320
Zarządzenie nr 56/2017 317
Zarządzenie nr 225/2017 316
Zarządzenie nr 102/2017 315
Zarządzenie nr 288/2017 314
Zarządzenie nr 98/2017 314
Zarządzenie nr 109/2017 312
Zarządzenie nr 59/2017 309
Zarządzenie nr 241/2017 307
Zarządzenie nr 204 306
Zarządzenie nr 106/2017 301
Zarządzenie nr 126/2017 301
Zarządzenie nr 307/2017 299
Zarządzenie nr 137/2017 298
Zarządzenie nr 245/2017 297
Zarządzenie nr 94/2017 295
Zarządzenie nr 243/2017 294
Zarządzenie nr 103/2017 293
Zarządzenie nr 105/2017 293
Zarządzenie nr 242/2017 292
Zarządzenie nr 135/2017 291
Zarządzenie nr 127/2017 289
Zarządzenie nr 57/2017 289
Zarządzenie nr 91/2017 289
Zarządzenie nr 279/2017 288
Zarządzenie nr 362/2017 287
Zarządzenie nr 293/2017 286
Zarządzenie nr 305/2017 285
Zarządzenie nr 129/2017 284
Zarządzenie nr 270/2017 282
Zarządzenie nr 104/2017 279
Zarządzenie nr 87/2017 279
Zarządzenie nr 65/2017 278
Zarządzenie nr 79/2017 278
Zarządzenie nr 123/2017 275
Zarządzenie nr 297/2017 274
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 7242
Skład Rady Miasta 1859
Uchwała nr LI/24/2018 1449
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1251
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 739
Kluby Radnych Rady Miasta 617
Uchwała nr LIII/28/2018 509
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 462
Skład Komisji Rady Miasta 459
Uchwała nr XXXVII/25/2017 432
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 412
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 411
Druk oświadczenia majątkowego 391
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 378
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 374
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 363
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 354
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 350
Uchwała nr XLVII/124/2017 350
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 348
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 347
Uchwała nr XXXVII/19/2017 342
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 340
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 340
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 332
Uchwała nr XXXVII/21/2017 329
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 321
Uchwała nr XXXVII/24/2017 317
Przewodniczący Rady Miasta 310
Uchwała nr XXXVII/18/2017 309
Uchwała nr XXXVII/17/2017 306
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 304
Rejestr petycji 2016r. 303
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 302
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 302
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 302
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 301
Uchwała nr XXXVII/20/2017 296
Uchwała nr XXXVII/22/2017 296
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 295
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 292
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 288
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 288
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 286
Uchwała nr XLIV/85/2017 283
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 279
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 278
Uchwała nr L/14/2018 278
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 276
Stanowisko Nr 1/ 2017 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 270
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 574
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 556
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 495
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 449
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 421
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 401
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 359
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 355
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 351
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 327
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 326
zasady głosowania 326
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 325
Lista projektów odrzuconych 313
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 303
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 303
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 288
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 254
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 238
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 236
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 233
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2018 rok 233
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 231
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 228
Informcja o wynikach konsultacji 222
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 219
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 218
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 212
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 210
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 209
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 209
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 208
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 207
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 194
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 190
Regulamin Konsultacji Społecznych 185
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 183
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 182
Lista projektów odrzuconych 177
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 171
Wykaz Rad Osiedla 169
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 162
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 106
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 99
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 96
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 94
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 94
Sprawozdanie z konsultacji społecznych 93
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 90
Sprawozdanie z konsultacji 84
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 1305
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 1300
Kadra kierownicza 856
Struktura organizacyjna 774
Dane ogólne 742
Dokumenty 732
Regulamin organizacyjny 728
Majątek MCK 678
Dane teleadresowe 642
Organy zarządzające 623
Przedmiot działalności 623
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 478
Statut 473
Informacje Ogólne 472
NIP Miejskiego Centrum Kultury 460
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 458
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 416
Regulaminy filii 413
NIP i REGON 404
Zarządzenie nr 278/2017 404
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 380
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 376
Zarządzenie nr 244/2017 374
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 372
Nowy BIP MCSiR 356
Zarządzenie nr 277/2017 355
Zarządzenie nr 273/2017 348
Zarządzenie nr 246/2017 336
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 328
Zarządzenie nr 271/2017 326
Filia Nr 1 317
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 316
Regon Miejskiego Centrum Kultury 316
Zarządzenie nr 225/2017 316
Zarządzenie nr 288/2017 314
Jak załatwić sprawę 309
Zarzadzenie nr 15/2015 309
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 308
Zarządzenie nr 241/2017 307
Zarządzenie nr 307/2017 299
Zarządzenie nr 245/2017 297
Cenniki usług 294
Zarządzenie nr 243/2017 294
Zarządzenie nr 242/2017 292
Zarządzenie nr 279/2017 288
Zarządzenie nr 293/2017 286
Zarządzenie nr 305/2017 285
Zarzadzenie nr 17/2015 284
Zarządzenie nr 270/2017 282
Zarzadzenie nr 3/2015 277
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 495
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 477
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 379
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 355
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 353
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 349
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 342
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 326
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 324
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 318
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 308
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 294
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 287
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 282
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 280
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 279
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 279
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 277
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 272
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 267
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 264
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 263
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 263
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 263
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 261
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 256
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 255
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 253
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 253
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 248
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 243
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 240
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 215
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 205
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 196
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 177
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 167
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 161
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 158
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 151
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 142
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 139
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 133
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 132
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 129
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 123
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 114
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 106
Uchwała Nr 2839/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2017 rok 100
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 94

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij