Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.plwww.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 33823
Kierownictwo urzędu 4189
Godziny pracy 3560
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3482
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3110
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2869
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 2864
Konta bankowe 2649
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1951
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 1799
Obowiązujace uchwały 1638
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 1547
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1519
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 1514
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1468
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 1458
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1444
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1434
Formularze dotyczące podatków i opłat 1339
ZP.271.10.2017.AS 1316
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 1236
ZP.271.12.2018.AS 1204
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 1193
Dyrektor 1089
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1046
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 1030
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1022
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 1020
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1017
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 1006
nabór nr 1/2019 stanowisko ds.społecznych w Referacie Zdrowia 999
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 990
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 972
nabór nr 6 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 931
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - obwody 928
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 924
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 909
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 877
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 874
ZP.271.18.2017.AS 834
Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat w Wydziale Finansowym 821
ZP.271.8.2017.AS 819
nabór nr 10 stanowisko ds. budżetu i transportu w Wydziale Dróg i Transportu 817
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 810
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 805
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 796
Skarżysko 787
nabór nr 5/2019 stanowisko ds urbanistyki w Biurze Planowania Przestrzennego 781
ZP.271.34.2017.EZ 778
nabór nr 15 stanowisko ds.komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 767
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 8100
Zarządzenie nr 278/2017 474
Zarządzenie nr 141/2017 450
Zarządzenie nr 244/2017 434
Zarządzenie nr 360/2017 434
Zarządzenie nr 273/2017 421
Zarządzenie nr 277/2017 415
Zarządzenie nr 246/2017 404
Zarządzenie nr 271/2017 395
Zarządzenie nr 307/2017 388
Zarządzenie nr 225/2017 385
Zarządzenie nr 288/2017 380
Zarządzenie nr 205 377
Zarządzenie nr 107/2017 374
Zarządzenie nr 82/2017 372
Zarządzenie nr 98/2017 371
Zarządzenie nr 364/2017 370
Zarządzenie nr 60/2017 368
Zarządzenie nr 102/2017 363
Zarządzenie nr 305/2017 357
Zarządzenie nr 297/2017 355
Zarządzenie nr 241/2017 353
Zarządzenie nr 79/2017 351
Zarządzenie nr 204 350
Zarządzenie nr 68/2017 349
Zarządzenie nr 242/2017 348
Zarządzenie nr 270/2017 348
Zarządzenie nr 109/2017 347
Zarządzenie nr 126/2017 347
Zarządzenie nr 56/2017 347
Zarządzenie nr 106/2017 346
Zarządzenie nr 137/2017 346
Zarządzenie nr 59/2017 341
Zarządzenie nr 245/2017 340
Zarządzenie nr 362/2017 339
Zarządzenie nr 103/2017 336
Zarządzenie nr 275/2017 336
Zarządzenie nr 135/2017 335
Zarządzenie nr 279/2017 331
Zarządzenie nr 91/2017 331
Zarządzenie nr 94/2017 331
Zarządzenie nr 293/2017 330
Zarządzenie nr 299/2017 328
Zarządzenie nr 243/2017 327
Zarządzenie nr 105/2017 325
Zarządzenie nr 319/2017 325
Zarządzenie nr 284/2017 323
Zarządzenie nr 129/2017 321
Zarządzenie nr 57/2017 321
Zarządzenie nr 65/2017 316
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 7967
Skład Rady Miasta 2016
Uchwała nr LI/24/2018 1540
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1421
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 895
Kluby Radnych Rady Miasta 681
Uchwała nr LIII/28/2018 612
Uchwała nr XXXVII/25/2017 529
Skład Komisji Rady Miasta 517
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 502
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 489
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 480
Druk oświadczenia majątkowego 438
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 438
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 435
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 424
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 421
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 414
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 413
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 412
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 409
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 405
Uchwała nr XLVII/124/2017 400
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 386
Uchwała nr XXXVII/19/2017 386
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 375
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 370
Uchwała nr XXXVII/21/2017 363
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 359
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 358
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 353
Uchwała nr XXXVII/18/2017 352
Uchwała nr XXXVII/24/2017 352
Przewodniczący Rady Miasta 350
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 344
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 342
Rejestr petycji 2016r. 341
Uchwała nr XXXVII/17/2017 341
Uchwała nr XXXVII/22/2017 341
Uchwała nr XXXVII/20/2017 340
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 337
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 335
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 334
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 333
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 331
Uchwała nr XLIV/85/2017 330
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 329
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 325
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 324
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 324
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 649
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 611
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 586
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 511
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 482
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 458
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 425
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 407
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 395
zasady głosowania 391
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 390
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 385
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 370
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 369
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 368
Lista projektów odrzuconych 367
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 329
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 295
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 288
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 283
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 280
Informcja o wynikach konsultacji 277
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 273
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 271
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 271
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2018 rok 269
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 267
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 253
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 248
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 247
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 246
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 244
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 244
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 233
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 232
Regulamin Konsultacji Społecznych 229
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 222
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 221
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 220
Lista projektów odrzuconych 203
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 200
Wykaz Rad Osiedla 194
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 177
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 162
Sprawozdanie z konsultacji społecznych 138
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 137
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 124
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 113
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 113
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 112
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 1597
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 1538
Kadra kierownicza 968
Struktura organizacyjna 904
Dane ogólne 854
Regulamin organizacyjny 853
Dokumenty 835
Majątek MCK 772
Organy zarządzające 733
Dane teleadresowe 717
Przedmiot działalności 706
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 551
Statut 548
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 534
NIP Miejskiego Centrum Kultury 527
Informacje Ogólne 519
Regulaminy filii 481
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 476
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 475
NIP i REGON 474
Zarządzenie nr 278/2017 474
Zarządzenie nr 244/2017 434
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 423
Zarządzenie nr 273/2017 421
Zarządzenie nr 277/2017 415
Nowy BIP MCSiR 410
Zarządzenie nr 246/2017 404
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 402
Zarządzenie nr 271/2017 395
Zarządzenie nr 307/2017 388
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 385
Zarządzenie nr 225/2017 385
Zarządzenie nr 288/2017 380
Regon Miejskiego Centrum Kultury 377
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 374
Filia Nr 1 371
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 364
Zarzadzenie nr 15/2015 358
Zarządzenie nr 305/2017 357
Jak załatwić sprawę 356
Zarządzenie nr 297/2017 355
Zarządzenie nr 241/2017 353
Zarządzenie nr 242/2017 348
Zarządzenie nr 270/2017 348
Zarządzenie nr 245/2017 340
Zarządzenie nr 275/2017 336
Zarządzenie nr 279/2017 331
Zarządzenie nr 293/2017 330
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 328
Zarządzenie nr 299/2017 328
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 586
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 543
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 428
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 417
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 408
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 403
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 397
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 387
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 378
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 373
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 351
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 340
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 339
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 337
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 329
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 328
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 324
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 323
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 319
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 313
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 311
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 310
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 309
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 308
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 300
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 297
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 292
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 291
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 288
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 286
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 281
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 272
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 263
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 249
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 248
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 231
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 203
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 201
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 193
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 192
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 189
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 189
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 184
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 177
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 167
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 157
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 155
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 147
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 147
Uchwała Nr 2839/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2017 rok 120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij