Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.plwww.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 40167
Kierownictwo urzędu 4981
Godziny pracy 4900
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 3595
Konta bankowe 3463
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 3249
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 3016
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 3004
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2527
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 2374
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentów aplikacyjnych w postaci studium wykonalności, audytów energetycznych, audytów elektrycznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II" 2364
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2203
Obowiązujace uchwały 1959
Dostępne karty informacyjne - dla wniosków o wydanie decyzji 1892
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 1891
Dostępne karty informacyjne - dla decyzji 1763
Formularze dotyczące podatków i opłat 1670
Stanowisko ds. promocji zdrowia w Referacie Zdrowia 1665
ZP.271.10.2017.AS 1632
Stanowisko ds. księgowości budzetowej w Referacie Księgowości Czynszów w Wydziale Finansowym 1598
Stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1564
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 1558
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG 1378
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 1376
Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta 1338
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1275
ZP.271.12.2018.AS 1262
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 1217
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 1212
Agnieszka Winiarska - Sekretarz Miasta 1193
Dyrektor 1191
Andrzej Brzeziński - Zastępca Prezydenta Miasta 1158
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 1155
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 1153
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 1152
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1137
ZP.271.18.2017.AS 1126
nabór nr 5 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1122
ZP.271.35.2018.AS 1122
Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy 1088
nabór nr 1/2019 stanowisko ds.społecznych w Referacie Zdrowia 1068
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej 1064
nabór nr 6 stanowisko ds. inwestycji w Biurze Rozwoju Miasta 1059
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 1049
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - obwody 1044
Ewa Stachowicz 1042
ZP.271.8.2017.AS 1039
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 1034
Ewa Pawełczyk - Skarbnik Miasta 1031
ZP.271.34.2017.EZ 1024
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 9859
Zarządzenie nr 278/2017 649
Zarządzenie nr 273/2017 595
Zarządzenie nr 307/2017 586
Zarządzenie nr 246/2017 570
Zarządzenie nr 244/2017 561
Zarządzenie nr 277/2017 559
Zarządzenie nr 360/2017 557
Zarządzenie nr 141/2017 553
Zarządzenie nr 271/2017 545
Zarządzenie nr 297/2017 535
Zarządzenie nr 225/2017 531
Zarządzenie nr 288/2017 519
Zarządzenie nr 305/2017 519
Zarządzenie nr 275/2017 505
Zarządzenie nr 270/2017 493
Zarządzenie nr 364/2017 491
Zarządzenie nr 319/2017 486
Zarządzenie nr 98/2017 486
Zarządzenie nr 284/2017 485
Zarządzenie nr 293/2017 485
Zarządzenie nr 82/2017 482
Zarządzenie nr 283/2017 481
Zarządzenie nr 102/2017 475
Zarządzenie nr 241/2017 475
Zarządzenie nr 107/2017 474
Zarządzenie nr 60/2017 474
Zarządzenie nr 280/2017 471
Zarządzenie nr 205 469
Zarządzenie nr 299/2017 467
Zarządzenie nr 204 462
Zarządzenie nr 242/2017 461
Zarządzenie nr 362/2017 461
Zarządzenie nr 137/2017 459
Zarządzenie nr 79/2017 453
Zarządzenie nr 68/2017 448
Zarządzenie nr 106/2017 446
Zarządzenie nr 318/2017 446
Zarządzenie nr 109/2017 445
Zarządzenie nr 56/2017 441
Zarządzenie nr 103/2017 440
Zarządzenie nr 135/2017 440
Zarządzenie nr 245/2017 440
Zarządzenie nr 126/2017 439
Zarządzenie nr 301/2017 437
Zarządzenie nr 389/2017 437
Zarządzenie nr 59/2017 436
Zarządzenie nr 91/2017 435
Zarządzenie nr 279/2017 432
Zarządzenie nr 272/2017 428
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 9406
Skład Rady Miasta 2312
Uchwała nr LI/24/2018 1724
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1703
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1122
Kluby Radnych Rady Miasta 817
Uchwała nr LIII/28/2018 766
Uchwała nr XXXVII/25/2017 685
Skład Komisji Rady Miasta 666
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 640
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 639
Skład Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w kadencji 2018 - 2023 637
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 631
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 607
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 596
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 580
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 555
Druk oświadczenia majątkowego 552
Interpelacje Radnych Rady Miasta na Sesji w dniu 28.09.2017 r. 536
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 534
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 534
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 532
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 531
Uchwała nr XLVII/124/2017 514
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok. 510
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 497
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 495
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 492
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 481
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 477
Uchwała nr XXXVII/19/2017 476
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 475
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 473
Uchwała nr XXXVII/21/2017 470
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 460
Uchwała nr XXXVII/24/2017 459
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 454
Przewodniczący Rady Miasta 451
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 448
Projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 446
Uchwała nr L/14/2018 442
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 441
Uchwała nr XXXVII/22/2017 440
Uchwała nr XXXVII/20/2017 439
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 436
Uchwała nr XXXVII/18/2017 430
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok 429
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 426
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.03.2017r. 425
Uchwała nr XLIV/85/2017 425
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 826
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 707
Lista projektów które zostaną poddane od głosowanie 703
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 651
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 622
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 593
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 561
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5 - Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny. 548
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 536
zasady głosowania 512
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 493
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 482
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej. 482
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 482
Lista projektów odrzuconych 458
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 455
konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 434
Uchwała Nr I/1/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 434
UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 407
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 403
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 394
Informcja o wynikach konsultacji 384
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 379
UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 379
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 lutego 2016 r. 373
Projekt porządku I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 361
Protokół z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia19 października 2017 r. 359
Regulamin Konsultacji Społecznych 351
Uchwała Nr I/2/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 350
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 345
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 342
Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 338
UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 338
Projekt porządku III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 329
Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 328
Projekt porządku II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 327
Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1.02.2016r. 323
Uchwała Nr I/3/2017 Młodziezowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 19.10.2017 r. 317
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 280
Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych 254
Wykaz Rad Osiedla 252
Lista projektów odrzuconych 251
Sprawozdanie z konsultacji społecznych 241
Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.03.2018r. 240
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 228
Projekt porządku IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej 227
Wykaz Rad Osiedlowych oraz składu osobowego ich zarządu. 159
Sprawozdanie z konsultacji 153
Konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu 139
Protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarzyska - Kamiennej z dnia12 grudnia 2017 r. 134
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 2044
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 2003
Kadra kierownicza 1216
Struktura organizacyjna 1156
Regulamin organizacyjny 1090
Dane ogólne 1084
Dokumenty 1053
Majątek MCK 982
Organy zarządzające 960
Dane teleadresowe 906
Przedmiot działalności 895
Statut 740
NIP i REGON 725
NIP Miejskiego Centrum Kultury 719
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 696
Informacje Ogólne 680
Wykaz żłobków i placówek oświatowych 653
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 652
Zarządzenie nr 278/2017 649
Regulaminy filii 642
Zarządzenie nr 273/2017 595
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 586
Zarządzenie nr 307/2017 586
Zarządzenie nr 246/2017 570
Zarządzenie nr 244/2017 561
Zarządzenie nr 277/2017 559
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 552
Zarządzenie nr 271/2017 545
Zarządzenie nr 297/2017 535
Zarządzenie nr 225/2017 531
Nowy BIP MCSiR 525
Zarządzenie nr 288/2017 519
Zarządzenie nr 305/2017 519
Zarządzenie nr 275/2017 505
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 504
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 496
Zarządzenie nr 270/2017 493
Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej 491
Regon Miejskiego Centrum Kultury 486
Zarządzenie nr 284/2017 485
Zarządzenie nr 293/2017 485
Zarządzenie nr 283/2017 481
Filia Nr 1 478
Zarządzenie nr 241/2017 475
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 471
Zarządzenie nr 280/2017 471
Zarządzenie nr 299/2017 467
Zarządzenie nr 242/2017 461
Zarzadzenie nr 15/2015 458
Zapytanie ofertowe 456
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 707
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 656
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 549
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 540
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 524
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 520
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 korekta 512
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 501
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 499
Uchwała Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 485
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 472
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 454
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 451
Sprawozdanie Rb Z III kwartał 2017 445
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 436
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 432
Uchwała Nr 2719/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2018 rok 430
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 426
Sprawozdanie Rb N III kwartał 2017 426
Uchwała Nr 2720/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżysko Kamienna na lata 2018-2031 420
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 420
Projekt Wieloetniej Prognosy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031 419
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 419
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 415
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2017 410
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 404
Sprawozdanie Rb 28S III kwartał 2017 394
Uchwała Nr 2721/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska Kamiennej na 2018 rok 385
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 380
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 377
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 376
Sprawozdanie Rb N IV kwartał 2017 356
Uchwała Nr 2772/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 rou w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Skarżysko Kamienna na 2018 rok 354
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 350
Sprawozdanie Rb 27S IV kwartał 2017 349
Sprawozdanie Rb NDS II kwartał 2018 330
Sprawozdanie RbNds III kwartał 2017 330
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 319
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 299
Sprawozdanie Rb Nds I kwartał 2018 290
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2018 285
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2018 283
Projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok 280
Sprawozdanie Rb Z IV kwartał 2017 278
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2018 276
Sprawozdanie Rb 28S IV kwartał 2017 258
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2018 255
Sprawozdanie Rb 27S III kwartał 2018 205
Uchwała Nr 2773/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżysko Kamienna 192
Sprawozdanie Rb Nds IV kwartał 2017 183

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij