Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.02.2017

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 8974
Stanowisko ds administracyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 2371
Stanowisko ds obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Stanu Cywilnego 1352
Kierownictwo urzędu 1063
Stanowisko ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym 913
Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej - Wydział Organizacyjny 744
Stanowisko ds obsługi administracyjnej w Biurze Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z zagranicą 725
Godziny pracy 618
Dyrektor 604
Stanowisko ds.księgowości budżetowej w Referacie Księgowości czynszów w Wydziale Finansowym 602
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta 524
Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej 505
Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 438
ZP.271.10.2017.AS 417
REGULAMIN ORGANIZACYJNY - Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 413
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 325
Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 292
Konta bankowe 280
ZP.271.8.2017.AS 275
Skarżysko-Kamienna ul. Piękna 248
Skarżysko-Kamienna ul. Św. Brata Alberta 238
Obwieszczenie GKOŚ.6220.7.2017.MK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - Spalarnia odpadów medycznych przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. 209
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Prezydent Miasta Konrad Krönig 209
Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 202
ZP.271.15.2017.AS 186
ZP.271.12.2017.AS 184
Skarżysko-Kamienna ul. Paryska 179
ZP.271.23.2017.AS 179
ZP.271.18.2017.AS 177
„Remont chodnika w ul. Asnyka w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Piłsudskiego (strona północna)” 168
ZP.271.33.2017.EZ 161
ZP.271.22.2017.AS 160
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Skarbnik Miasta Ewa Pawełczyk 153
Skarżysko 152
Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola 149
Skarżysko-kamienna ul. Legionów 149
ZP.271.24.2017.AS 142
Sporządzenie opinii szacunkowej dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia jednorazowego z tytułu obciążania nieruchomości Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością przesyłu w związku z wykonaniem na ich terenie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej - zamówienie do 30000 euro 139
ZP.271.17.2017.AS 139
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2017 134
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych ...na terenie miasta Skarżyska-Ka 130
Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2017/2018 – strefa I 130
ZP.271.34.2017.EZ 130
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Sekretarz Miasta Agnieszka Winiarska 129
Remont chodnika w ul. Przechodniej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. 1 Maja (strona wschodnia) 128
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 127
ZP.271.32.2017.EZ 124
oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Myszka 119
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną w Skarżysku - Kamiennej”- Etap III 115
Skarżysko-Kamienna ul. 11 Listopada 114
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 2270
Zarządzenie nr 141/2017 127
Zarządzenie nr 205 85
Zarządzenie nr 56/2017 79
Zarządzenie nr 204 75
Zarządzenie nr 82/2017 64
Zarządzenie nr 109/2017 59
Zarządzenie nr 60/2017 57
Zarządzenie nr 65/2017 53
Zarządzenie nr 105/2017 49
Zarządzenie nr 104/2017 48
Zarządzenie nr 106/2017 48
Zarządzenie nr 130/2017 47
Zarządzenie nr 64/2017 47
Zarządzenie nr 57/2017 46
Zarządzenie nr 98/2017 46
Zarządzenie nr 107/2017 45
Zarządzenie nr 137/2017 43
Zarządzenie nr 61/2017 41
Zarządzenie nr 63/2017 41
Zarządzenie nr 244/2017 39
Zarządzenie nr 58/2017 39
Zarządzenie nr 79/2017 39
Zarządzenie nr 62/2017 38
Zarządzenie nr 99/2017 38
Zarządzenie nr 135/2017 37
Zarządzenie nr 59/2017 37
Zarządzenie nr 69/2017 37
Zarządzenie nr 94/2017 37
Zarządzenie nr 202/2017 36
Zarządzenie nr 246/2017 36
Zarządzenie nr 68/2017 36
Zarządzenie nr 96/2017 36
Zarządzenie nr 103/2017 34
Zarządzenie nr 129/2017 34
Zarządzenie nr 66/2017 34
Zarządzenie nr 91/2017 34
Zarządzenie nr 102/2017 33
Zarządzenie nr 108/2017 33
Zarządzenie nr 127/2017 33
Zarządzenie nr 191/2017 33
Zarządzenie nr 123/2017 32
Zarządzenie nr 201/2017 32
Zarządzenie nr 245/2017 32
Zarządzenie nr 87/2017 32
Zarządzenie nr 100/2017 31
Zarządzenie nr 101/2017 31
Zarządzenie nr 125/2017 31
Zarządzenie nr 241/2017 31
Zarządzenie nr 67/2017 31
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Rady Miasta 2164
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 276
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 207
Skład Rady Miasta 150
Kluby Radnych Rady Miasta 112
Druk oświadczenia majątkowego 88
Uchwała nr XXXVII/25/2017 85
Skład Komisji Rady Miasta 64
Uchwała nr XXXVIII/26/2017 64
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 63
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2017r. 59
Stanowisko Nr 1/ 2017 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dn. 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności 55
Uchwała Nr XXXIX/37/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 52
Uchwała nr XXXVII/21/2017 52
Uchwała nr XXXVII/19/2017 51
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta W dn.23.02.2017r. 50
Petycja OPZZ Rada Powiatu Skarżyskiego 50
Uchwała nr XXXVII/18/2017 49
Uchwała nr XXXVII/17/2017 47
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dn.25.01.2017r. 46
Uchwała nr XXXVII/24/2017 46
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 45
Uchwała nr XL/48/2017 45
Uchwała nr XXXVII/16/2017 44
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2017r. 42
Uchwała nr XXXVII/20/2017 41
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 25.05.2017r. 40
Uchwała nr XXXVII/23/2017 40
Petycja mieszkańców w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic Paryska-Norwida-Metalowców 39
Rejestr petycji 2016r. 39
Interpelacje Radnych na Sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2017r. 37
Projekt porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29.06.2017r. 36
Przewodniczący Rady Miasta 36
Uchwała Nr XXXIX/36/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 33
Uchwała nr XXXVII/22/2017 33
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19.04.2017r. 31
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 31
Petycja Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 2 30
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.02.2017r. 30
Uchwała Nr XXXIX/35/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/101/2009 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 29.10.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Góra Parkowa" na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej. 30
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w spółce pn.: Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej 30
Projekt porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 27.04.2017r. 29
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 29
Uchwała nr XLIII/69/2017 28
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 28
Uchwała Nr XXXIX/32/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Fabrycznej nr 17. 27
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 27
Projekt porzadku obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Skarzyska-Kamiennej w dn. 31.03.2017r. 26
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23.02.2017r. 26
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego 122
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 97
STATUT GMINY SKARŻYSKA - KAMIENNEJ 74
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej 65
Zestawienie projektów do B.O. na 2018 r. 46
OPIS WIZERUNKU sztandaru miasta Skarżyska-Kamiennej 40
Ostateczna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przeznaczonych do poddania pod głosowanie mieszkańców 38
UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 36
Wykaz jednostek pomocniczych Osiedla oraz ich zasięg terytorialny 36
O p i s granic miasta Skarżyska – Kamiennej 33
Opis herbu miasta Skarżyska - Kamiennej 33
UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 30
UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 28
WYKAZ gminnych jednostek organizacyjnych 27
Lista projektów odrzuconych 25
UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 23
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ" 21
Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok 17
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury 377
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 301
Kadra kierownicza 138
Struktura organizacyjna 133
Dane ogólne 109
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 103
Dokumenty 102
Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego 102
Regulamin organizacyjny 93
Dane teleadresowe 90
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 87
Organy zarządzające 80
Majątek MCK 69
Informacje Ogólne 66
Przedmiot działalności 63
NIP i REGON 61
NIP Miejskiego Centrum Kultury 59
Regon Miejskiego Centrum Kultury 59
Statut 59
Nowy BIP MCSiR 51
Zarządzenie nr 244/2017 39
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 36
Zarządzenie nr 246/2017 36
Informacja o wynikach oferty pracy na Stanowisko specjalista ds. obsługi księgowo-kasowej 33
Zarządzenie nr 245/2017 32
Regulaminy filii 31
Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego 31
Zarządzenie nr 241/2017 31
Ulgi i promocje 30
Zarządzenie nr 242/2017 29
Zarządzenie nr 243/2017 29
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 28
Zarzadzenie nr 13/2015 28
Zarzadzenie nr 7/2015 28
Cenniki usług 27
Filia Nr 4 27
Zarzadzenie nr 14/2015 27
Zarzadzenie nr 6/2015 27
Filia Nr 1 26
Filia Nr 3 26
Majątek biblioteki 26
Zarzadzenie nr 12/2015 26
Zarzadzenie nr 15/2015 26
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 26
Jak załatwić sprawę 25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 25
Zarzadzenie nr 1a/2016 25
Zarzadzenie nr 3/2015 25
Zarzadzenie nr 5/2015 25
Status prawny 24
Statystyki strony Budżet i finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sprawozdanie Rb 27S I kwartał 2017 54
Załącznik Nr 1 pismo przewodnie 53
Sprawozdanie Rb Z I kwartał 2017 50
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 47
Uchwała Nr 2651/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienna za 2016 rok 45
Sprawozdanie Rb 28S I kwartał 2017 43
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 43
Sprawozdanie RbNds I kwartał 2017 41
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zakresie opłat za okres od 01.01-31.12.2016 38
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat w 2016 roku 37
Załącznik Nr 4 i 5 zadania roczne i wieloletnie 36
Sprawozdanie Rb N I kwartał 2017 34
Załącznik Nr 2 i 3 dochody i wydatki 29
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok 26
Sprawozdanie RbNds II kwartał 2017 22
Sprawozdanie Rb 27S II kwartał 2017 16
Sprawozdanie Rb 28S II kwartał 2017 15
Sprawozdanie Rb Z II kwartał 2017 14
Sprawozdanie Rb N II kwartał 2017 12
Uchwała Nr 2695/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko Kamienne za I półrocze 2017 roku 6

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij