Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac polegających na zakupie, dostawie i montażu urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Teren rekreacyjny na działce nr 52/2 w systemie zaprojektuj i wybuduj

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na wykonanie prac polegających na zakupie, dostawie i montażu urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Teren rekreacyjny na działce nr 52/2 w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18

Treść

Gmina Skarżysko-Kamienna, Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac polegających na zakupie, dostawie i montażu urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Teren rekreacyjny na działce nr 52/2 w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z  n/w warunkami:

  1. Wykonawca musi wykazać, że

dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 tj) w zakresie kierowania i nadzorowania robót w specjalności:

-       drogowej: minimum 1 osoba;

  • oraz

-       instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 1 osoba;

  • oraz

-       teletechnicznej: minimum 1 osoba.

 

  1. Wykonawca winien załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował                          i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z uprawnieniami budowlanymi i dokumentami potwierdzającymi przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za  zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.

 

  1. Wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze podobnym do zamówienia, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto z podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty                   i miejsca wykonania.

  1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie projektowanego obiektu oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  1. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji Wykonawca składa jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Oferta powinna obejmować całość prac składających się na zamówienie.

  1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  1. Wykonawca zamieści ofertę w szczelnie zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: Oferta na wykonanie prac polegających na zakupie, dostawie i montażu urządzeń wraz                                      z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Teren rekreacyjny na działce nr 52/2  w systemie zaprojektuj                   i wybuduj.

Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej udziela Ilona Franczyk – pok. 224,  tel. (041) 25-20-145.


Oferty cenowe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 nie później niż do dnia 19.06.2020 r. do godz. 14:00.

Załączniki

projekt umowy doc, 157 kB metryczka
PFU doc, 158 kB metryczka
Oferta doc, 38 kB metryczka
Lokalizacja jpg, 109 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij