Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki”

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18

Treść

                                                                                                         Skarżysko-Kamienna 14.10.2019 r.

WRPP.7013.7.73.2019.IF

                                       

            Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy w ramach zadania pn. „Przebudowa  ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki” zgodnie z  n/w warunkami:

  1.  Wykonawca musi wykazać,
  1. że dysponuje podstawową kadrą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń (wymagane przez Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie projektowania w specjalności:

-       drogowej: minimum 1 osoba,

-       instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych: minimum 1 osoba.

Wykonawca winien załączyć do oferty  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału           w postępowaniu wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z uprawnieniami budowlanymi                       i dokumentami potwierdzającymi przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za  zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.

  1. że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania  (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie) co najmniej 2 dokumentacje projektowe w zakresie budowy bądź rozbudowy drogi publicznej o wartości min. 50 000,00 zł brutto. Dokumentacje muszą być potwierdzone referencjami - opiniami Zamawiających, iż zostały one wykonane należycie. Zaleca się, aby przedstawione referencje – opinie zawierały informacje o wartości wykonanych dokumentacji.
  1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie projektowanego obiektu oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
  2. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji Wykonawca składa jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Oferta powinna obejmować całość prac składających  się na zamówienie.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Wykonawca zamieści ofertę w szczelnie zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: Oferta   na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Pułaskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku   od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki”.

Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej udziela P. Ilona Franczyk  –  pok. 224,  tel. (041) 25-20-145.

Oferty cenowe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 nie później niż do dnia 25 października 2019 r.   do godz. 14:00.

Załączniki

SST doc, 54 kB metryczka
Warunki WDT pdf, 386 kB metryczka
Warunki GKOŚ pdf, 3.98 MB metryczka
Wzór umowy doc, 120 kB metryczka
Oferta doc, 38 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij