W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „ Modernizacji budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej"

XML

Szczegóły

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „ Modernizacji budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Skarżysko -Kamienna

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18

Treść

                           

Skarżysko-Kamienna 07.09.2019 r.

WRPP.7013.9.1.2019.mk

                                       

           Gmina Skarżysko-Kamienna, Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. Modernizacji budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej"

zgodnie z  warunkami ujętymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

  1.  Wykonawca musi wykazać,
  1. że dysponuje podstawową kadrą posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie projektowania w specjalności:

-       budowlanej: minimum 1 osoba,

-       instalacyjnej w zakresie instalacji kanalizacyjnych: minimum 1 osoba.

-        instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych: minimum 1 osoba

Wykonawca winien załączyć do oferty  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału           w postępowaniu wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z uprawnieniami budowlanymi                       i dokumentami potwierdzającymi przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za  zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.

  1. że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania  (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie) co najmniej 1 dokumentacje projektowe w zakresie budowy  lub przebudowy obiektu kubaturowego nie mniejszego niż 5 000m3. Dokumentacje muszą być potwierdzone referencjami - opiniami Zamawiających, iż zostały one wykonane należycie. Zaleca się, aby przedstawione referencje.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie projektowanego obiektu oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  1. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji Wykonawca składa jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Oferta powinna obejmować całość prac składających  się na zamówienie.
  2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  1. Wykonawca zamieści ofertę w szczelnie zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: Oferta  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ,, Modernizacji budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej"
  2. Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej udziela Monika Kocia  –  pok. 235,  tel. (041) 25-20-187.

Oferty cenowe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 nie później niż do dnia 14 października 2019 r.   do godz. 15.00.

Załączniki

Oferta doc, 39 kB
Umowa projekt doc, 123 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane