W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Sporządzenie opinii szacunkowej dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia jednorazowego z tytułu obciążania nieruchomości Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością przesyłu w związku z wykonaniem na ich terenie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej - zamówienie do 30000 euro

XML

Szczegóły

zamówienie na Sporządzenie opinii szacunkowej dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia jednorazowego z tytułu obciążania nieruchomości Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością przesyłu w związku z wykonaniem na ich terenie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

tryb zamówienia zamówienie z wolnej ręki

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

Treść

ZAPROSZENIE
do składania ofert na:
„Sporządzenie opinii szacunkowej dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia jednorazowego z tytułu obciążania nieruchomości Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością przesyłu w związku z wykonaniem na ich terenie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej”
 

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na:

 

 I.        Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii szacunkowej wyceny wartości wynagrodzenia należnego Gminie Skarżysko-Kamienna z tytułu ustanowienia służebności przesyłu obciążających nieruchomości Gminy Skarżysko-Kamienna, w związku z wykonaniem na ich terenie urządzeń infrastruktury technicznej (przyłączy do sieci). Opinia szacunkowa winna zawierać wyliczenie stawek jednorazowego wynagrodzenia za obciążenie służebnością przesyłu 1 mkw. gruntu (strefy ochronnej przyłącza infrastruktury technicznej), w zależności od lokalizacji nieruchomości w poszczególnych strefach miejskich.

II.         Założenia ogólne

  1. Opinia winna być wykonana zgodnie z:
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
  1. Wykonawca winien dysponować, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
  2. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego, do umieszczenia stosownej klauzuli, w opinii, potwierdzającej jej aktualność, w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził opinię, że po okresie 12 miesięcy od daty jej sporządzenia, wartości przedstawione w opinii nie uległy zmianie (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).
  3. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego do sporządzenia aktualizacji opinii w przypadku stwierdzenia, iż wartość nieruchomości przedstawiona w opinii uległa zmianie przed upływem okresu 12 miesięcy od daty jej sporządzenia (art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).
  4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 2 egzemplarze opinii.
  5. Szczegółowe warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dołączonym do zaproszenia wzorze umowy.
III.       Termin oraz miejsce składania ofert:

Pisemną ofertę zawierającą cenę oraz termin wykonania usługi można złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godziny 13.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. sporządzenia opinii szacunkowej dla potrzeb ustalania stawek wynagrodzenia z tytułu obciążania nieruchomości Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością przesyłu” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, pokój nr 28 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 201 (II piętro), tel. 41 25-20-184, e-mail: a.ciok@um.skarzysko.pl.

IV.        Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek rachunkowych lub  innych omyłek pisarskich.

V.            Kryterium oceny ofert:

- cena - znaczenie  100 %

- termin wykonania - znaczenie 80 %

VI.         Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania  przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty,
  2. Wzór umowy,
  3. Mapa z zaznaczonymi strefami miasta.

Załączniki

Oferta pdf, 463 kB
Wzór umowy pdf, 440 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane