Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej - Konrad Krönig

 

 

 

Foto prezydent kronig

 


Informacje ogólne

 

Konrad Krönig - urząd Prezydenta Skarżyska-Kamiennej objął mając lat 31; menedżer i samorządowiec, absolwent studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polsko- Amerykańskiej Szkoły Biznesu Central Connecticut State University i Politechniki Krakowskiej.

 

Radny Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej w kadencji 2006 - 2010 oraz 2010- 2014.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym, publicznym oraz pozarządowym. W swojej pracy zawodowej związany jako dyrektor z kilkoma wiodącymi na rynku prywatnym firmami, były konsultant sieci Enterprise Europe Network oraz menedżer ds. usług proinnowacyjnych w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach


.

 

Przyjęcia Interesantów

 


Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 10.00 do godz. 14.00. I piętro, pok. 116

Kontakt


Tel: +48 41 25 20 100
Fax: + 48 41 25 20 200
e-mail: prezydent@um.skarzysko.pl

 


Kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta:

 1. wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz,
 3. jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta nadzoruje w szczególności sprawy:

 1. obsługi prawnej,
 2. działalności kontrolnej Urzędu Miasta oraz realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 3. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, koordynowania spraw związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 5. planowania oraz koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie miasta, spraw obronnych oraz świadczeń na rzecz obrony i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony przeciwpożarowej,
 6. audytu wewnętrznego,
 7. współdziałania z organami samorządowymi i właściwymi organami administracji rządowej,
 8. związane z kreowaniem, programowaniem i promocją rozwoju gospodarczego miasta, realizacją zadań właścicielskich w spółkach prawa handlowego,
 9. współdziałania ze środkami masowego przekazu,
 10. ochrony informacji niejawnych,
 11. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 12. osób niepełnosprawnych,
 13. oświaty i wychowania.