Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna - Konrad Krönig

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro,pokój 116
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-555 fax. 25-20-200


e-mail: prezydent@um.skarzysko.pl

Prezydent sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością urzędu i koordynuje działania:

1) Urzędu Stanu Cywilnego,

2) Biura Obsługi Prawnej,

3) Stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego,

5) Pełnomocnika do spraw Informacji Niejawnych,

6) Administratora Bezpieczeństwa  Informacji.


Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Myszka

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 118
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-565 fax. 25-20-200

e-mail: k.myszka@um.skarzysko.pl


Zastępca Prezydenta Miasta - Andrzej Brzeziński

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 118
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-565 fax. 25-20-200

e-mail: a.brzezinski@um.skarzysko.pl

Skarbnik Miasta - Ewa Pawełczyk

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 121
tel. (041) 25-20-104 fax. 25-20-200

e-mail: e.pawelczyk@um.skarzysko.pl

Sekretarz Miasta - Agnieszka Winiarska

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 113
tel. (041) 25-20-103 fax. 25-20-200

e-mail: a.winiarska@um.skarzysko.pl