Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna - Konrad Krönig

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro,pokój 116
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-555 fax. 25-20-200


e-mail: prezydent@um.skarzysko.pl

Prezydent sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością urzędu i koordynuje działania:

1) Urzędu Stanu Cywilnego,

2) Biura Prezydenta,

3) Inspektora Ochrony Danych,

4) Stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) Wieloosobowe stanowisko do spraw audytu i kontroli,

6) Pełnomocnika do spraw Informacji Niejawnych,

7) Zespołu Obsługi Prawnej.

Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Myszka

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 118
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-565 fax. 25-20-200

e-mail: k.myszka@um.skarzysko.pl

Zastępca Prezydenta do spraw Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór i koordynuje działania:

1) Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji,Referatu Spraw Obywatelskich,

2) Referatu Spraw Obywatelskich,

3) Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych,

4) Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych.Zastępca Prezydenta Miasta - Andrzej Brzeziński

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 118
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-565 fax. 25-20-200

e-mail: a.brzezinski@um.skarzysko.pl

Zastępca Prezydenta do spraw inwestycji prowadzi bezpośredni nadzór i koordynuje działania:

1) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

3) Wydziału Dróg i Transportu,

4) Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego,

5) Wieloosobowym stanowiskiem ds. przedsiębiorczości i nadzoru właścicielskiego.


Skarbnik Miasta - Ewa Pawełczyk

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 121
tel. (041) 25-20-104 fax. 25-20-200

e-mail: e.pawelczyk@um.skarzysko.pl

Skarbnik Miasta sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego

Sekretarz Miasta - Bernard Antos

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 109
tel. (041) 25-20-103 fax. 25-20-200

e-mail: b.antos@um.skarzysko.pl

Sekretarz Miasta prowadzi bieżący nadzór nad:

1)          Wydziałem Organizacyjnym,

2)          Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

3)          Biurem Rady Miasta,

4)          Zespołem Informatycznym,

5)          Referatem Kadr, Szkoleń i BHP.