W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Dróg i Transportu

XML

Lead

WYDZIAŁ DRÓG  I TRANSPORTU
Naczelnik Wydziału - Zygmunt Żebrowski
tel. 41 25 20 173
e-mail: z.zebrowski@um.skarzysko.pl

Wydział realizuje swoje zadania przez następującą strukturę wewnętrzną:

Naczelnik Wydziału,

a)    stanowiska do spraw regulacji stanów prawnych (1 etat),

Referat Dróg

a)    Kierownik referatu (1 etat),

b)    stanowisko do spraw dróg gminnych (3 etaty),

c)    stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej (2 etaty),

d)    stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej i budżetu (1 etat),

Referat Transportu

a) kierownik referatu (1 etat),

b) stanowisko ds. transportu (5 etatów),


Do zadań Wydziału i należy prowadzenie spraw związanych z:

1) zarządzaniem drogami publicznymi w zakresie:

a)    opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej, a także projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b)    prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
c)    utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymywanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, a także konserwacja odwodnienia liniowego, rowów i przepustów,
d)    opracowywanie warunków technicznych, uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i  obiektów mostowych,
e)    realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz przygotowanie uchwał o wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego,
g)    prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów, oraz udostępnienie ich na żądanie uprawnionym organom,
h)    sporządzanie informacji o drogach publicznych a także sporządzanie sprawozdawczości odnośnie sieci dróg gminnych,
i)      wprowadzanie ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu,
j)      inicjowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z budową, przebudową ulic i obiektów mostowych,
k)    prowadzenie spraw z zakresu regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne oraz spraw dotyczących ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne,
l)      uzgadnianie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową w pasie dróg gminnych, a także projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego oraz lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową,
m)  wnioskowanie o zaliczaniu do kategorii dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów uchwał,
n)    zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie stosownych opłat,
o)    umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic,
p)    utrzymanie w należytym stanie technicznym kładek dla pieszych.

2) wykonywaniem zadań związanych z oświetleniem ulicznym na terenie miasta:

a)    prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego,
b)    opracowywanie warunków technicznych, uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego,
c)    prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów energii za oświetlenie uliczne,
d)    prowadzenie remontów bieżących i utrzymania oświetlenia,
e)    inicjowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulicznym.                                                                 

3)        utrzymaniem ładu i porządku na terenie miasta:  

a)      nadzór i prowadzenie spraw związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym podcinka pielęgnacyjna oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w pasach dróg publicznych gminnych,
b)       utrzymanie letnie i zimowe dróg i chodników dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

4)  transportem zbiorowym:   

a)      wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wybór operatora, nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz rozliczanie wykonywanych usług,
b)      wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i nieregularnych,
a także przewozów specjalnych w granicach administracyjnych miasta oraz na przewóz osób taksówką,
c)      kontrola prawidłowości wykonywania przewozów w publicznym transporcie zbiorowym,
d)      opracowywanie projektów przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i  bagażu w  ramach publicznego transportu zbiorowego,
e)      określanie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, a także naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,
f)       opracowanie projektów umów i porozumień międzygminnych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, pokój 238, - Inspektor Marcin Siedlak, telefon 041-25-20-178 Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy Miejsce odbioru Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul....

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 237 - podinspektor Katarzyna Zagulska, telefon (041) 25-20-177 Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym. Miejsce odbioru Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18,...