Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Dróg i Transportu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

WYDZIAŁ DRÓG  I TRANSPORTU
Naczelnik Wydziału - Zygmunt Żebrowski
tel. 41 25 20 173
e-mail: z.zebrowski@um.skarzysko.pl

Wydział realizuje swoje zadania przez następującą strukturę wewnętrzną:

Naczelnik Wydziału,

a)    stanowiska do spraw dróg gminnych,

b)   stanowisko do spraw inżynierii ruchu, 

Referat Transportu i Komunalnej Infrastruktury Drogowej

a)    Kierownik referatu,

b)    stanowisko do spraw transportu,

c)    stanowisko do spraw budżetu i transportu,

d)    stanowiska do spraw utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej.


Do zadań Wydziału i należy prowadzenie spraw związanych z:

1) zarządzaniem drogami publicznymi w zakresie:

a)    opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej, a także projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b)    prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
c)    utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymywanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, a także konserwacja odwodnienia liniowego, rowów i przepustów,
d)    opracowywanie warunków technicznych, uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i  obiektów mostowych,
e)    realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz przygotowanie uchwał o wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego,
g)    prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów, oraz udostępnienie ich na żądanie uprawnionym organom,
h)    sporządzanie informacji o drogach publicznych a także sporządzanie sprawozdawczości odnośnie sieci dróg gminnych,
i)      wprowadzanie ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu,
j)      inicjowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z budową, przebudową ulic i obiektów mostowych,
k)    prowadzenie spraw z zakresu regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne oraz spraw dotyczących ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne,
l)      uzgadnianie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową w pasie dróg gminnych, a także projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego oraz lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową,
m)  wnioskowanie o zaliczaniu do kategorii dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów uchwał,
n)    zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie stosownych opłat,
o)    umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic,
p)    utrzymanie w należytym stanie technicznym kładek dla pieszych.

2) wykonywaniem zadań związanych z oświetleniem ulicznym na terenie miasta:

a)    prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego,
b)    opracowywanie warunków technicznych, uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego,
c)    prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów energii za oświetlenie uliczne,
d)    prowadzenie remontów bieżących i utrzymania oświetlenia,
e)    inicjowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulicznym.                                                                 

3)        utrzymaniem ładu i porządku na terenie miasta:  

a)      nadzór i prowadzenie spraw związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym podcinka pielęgnacyjna oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w pasach dróg publicznych gminnych,
b)       utrzymanie letnie i zimowe dróg i chodników dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

4)  transportem zbiorowym:   

a)      wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wybór operatora, nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz rozliczanie wykonywanych usług,
b)      wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i nieregularnych,
a także przewozów specjalnych w granicach administracyjnych miasta oraz na przewóz osób taksówką,
c)      kontrola prawidłowości wykonywania przewozów w publicznym transporcie zbiorowym,
d)      opracowywanie projektów przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i  bagażu w  ramach publicznego transportu zbiorowego,
e)      określanie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, a także naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,
f)       opracowanie projektów umów i porozumień międzygminnych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, pokój 238, - Inspektor Marcin Siedlak, telefon 041-25-20-178 Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy...

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 237 - podinspektor Katarzyna Zagulska, telefon (041) 25-20-177 Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym. Miejsce odbioru...

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 220 - inspektor Grażyna Ungier, telefon (041) 25-20-175 Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu....

Zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny

Zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, Wydział Dróg i Transportu Wymagane dokumenty Wniosek o - WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij