W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Referat Zdrowia

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

REFERAT ZDROWIA 
Kierownik Referatu - Urszula Wiśniewska
tel. 41 25 20 154
e-mail: u.wisniewska@um.skarzysko.pl
Do zadań referatu należy:

 1. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie,
 2. obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. nadzór merytoryczny nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielonych dotacji, prowadzenie spraw dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej,
 4. koordynacja działań w zakresie edukacji promującej zdrowie,
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych w zakresie wspierania trzeciego sektora,
 6. realizacja działań w zakresie zwiększania aktywności społecznej osób niepełnosprawnych
  i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów poszerzających ofertę Gminy w zakresie zadań realizowanych przez referat,
 8. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 9. planowanie i zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy medycznej i społecznej dla ewakuowanej (poszkodowanej) ludności,
 10. nadzór nad wydatkowaniem dotacji celowych udzielonych na zadania związane ze służbą zdrowia oraz dotacji udzielanych stowarzyszeniom i organizacjom społecznym,
 11. wydawanie decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 12. nadzór nad dotacjami dla Centrum Integracji Społecznej,
 13. planowanie i zorganizowanie zastępczych miejsc szpitalnych,
 14. prowadzenie spraw związanych z wpisem, zmianą wpisu, zawieszeniem, wznowieniem oraz wykreśleniem działalności gospodarczej, dokonywanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 15. wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 17. realizacja zadań związanych z przyznaniem Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny,
 18. realizacja Skarżyskiego Programu Seniora.

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia pok. 018, pok. 009 tel. 41 25 20 152, 41 25 20 154 Wymagane dokumenty 1. Wniosek, który składa: świadczeniobiorca – wg wzoru dla świadczeniobiorcy, świadczeniodawca – wg wzoru dla świadczeniodawcy (w przypadku udzielania...

Skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia pok.009 , tel.41 25 20 118 Wymagane dokumenty Podanie do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu Miejsce odbioru Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Referat Zdrowia...