W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Referat Edukacji

XML

Lead

REFERAT EDUKACJI
Kierownik Referatu - Aneta Ferencz
tel. 41 25 20 162
e-mail.a.ferencz@um.skarzysko.pl


Do zadań Referatu należy:

 1. nadzorowanie działalności publicznych i niepublicznych żłobków i klubików dziecięcych oraz szkół i przedszkoli w zakresie ustawowym,
 2. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem dyrektorów w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina, w tym naborów i konkursów,
 3. opracowanie zbiorczych dokumentów planistycznych oraz sprawozdań z działalności publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
 4. udzielanie dofinansowania do dokształcania młodocianych pracowników,
 5. przeprowadzanie procedury awansu zawodowego nauczycieli,
 6. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem nauczycieli,
 7. prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
 8. organizacja indywidualnego nauczania,
 9. nadzór nad przestrzeganiem realizacji obowiązku szkolnego,
 10. koordynowanie działaniami w zakresie profilaktyki w placówkach oświatowych,
 11. prowadzenie spraw stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla osób uczących się,
 12. kontrola i nadzór realizowanych programów kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży, koordynowanie działalności instytucji sportu i kultury w mieście w tym realizacji programów ze środków budżetu gminy,
 13. prowadzenie ewidencji zabytków i miejsc pamięci narodowej w tym planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem, obsługa  administracyjna Skarżyskiej Rady Kultury i Skarżyskiej Rady Sportu.
 14. dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sprawowanie  nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi według planu nadzoru przyjętego przez radę gminy,
 15. nadzór nad sposobem wykorzystania dotacji przez instytucje kultury oraz jednostki i placówki oświatowe  gminy,
 16. przygotowywanie projektów regulaminów, projektów uchwał dotyczących przekształcania bądź likwidowania jednostek oświatowych, kultury i sportu oraz innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,
 17. dostosowywanie sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli do wymogów ustawowych,
 18. opiniowanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów i  przedstawianie  ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta,
 19. opracowywanie okresowych i rocznych analiz z wykonania budżetu oświaty oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji zadań i wydatków oraz opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty,
 20. inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów poszerzających ofertę Gminy w zakresie zadań realizowanych przez Referat,
 21.  nadzór nad rekrutacją szkolną i przedszkolną.

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne - aktualizacja dochodu w załączeniu oświadczenia wnioskodawcy.

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA  STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 2. kopię aktu nadania stopni nauczyciela kontraktowego poświadczone przez...